Empowerment-projekt FOR PSYKISK SÅRBARE UNGE

2017-2018

Læseforeningen indgik i et samarbejde med SIND Ungdom om at oprette læsegrupper for unge mennesker med psykiske sårbarheder. Projektet blev gennemført med støtte fra Socialstyrelsens pulje til frivilligt socialt arbejde.


Det Gode Hverdagsliv

2014-2016

Dette toårige projekt var finansieret af Socialministeriet og blev søsat for at modvirke ensomhed og social isolation blandt ældre med demens. Tiltaget skete på baggrund af den positive effekt fælleslæsning har på demensramtes erindringsgenkaldelse og mulighed for at danne relationer, hvormed isolation og ensomhed mindskes.


LÆSEGRUPPER FOR SÅRBARE ÆLDRE

2011-2012

I 2011 indgik Læseforeningen et samarbejde med Ensomme Gamles Værn (EGV) om at starte læsegrupper i Danmark for ældre mennesker. Vi etablerede og drev læsegrupper for fire typer af ældre mennesker: Ældre med demens, ældre der er ensomme og socialt isolerede, ældre flygtninge og indvandrere samt ældre med depression.


Etniske minoritetskvinder

2012-2014

På Nørrebro i bebyggelsen Titanparken havde vi læsegrupper for indvandrerkvinder fra efteråret 2012 til efteråret 2014. Projektets indsatsområde var opsøgende arbejde over for isolerede, etniske minoritetskvinder med henblik på at inddrage dem i læsegrupper på biblioteket efter metoden guidet fælleslæsning.


Læselysten voks(n)er

2011

I 2011 samarbejdede Læseforeningen og Aarhus Kommunes biblioteker om at give unge og voksne nye læseoplevelser. Idéen bag projektet var, at man ved at skabe et frirum med en anderledes og positiv oplevelse af litteratur kunne øge læselysten blandt bibliotekets brugere og ikke-brugere – og at denne lyst ville lede til opøvelse af læsekompetencer.


Fra DRK programmet 'Kunstens Skjulte Kræfter'