Læseforeningen samarbejder med forskellige aktører om at facilitere læsegrupper på en række platforme. Klik her for at se vores informationsmateriale om kommunesamarbejder. Du kan også følge med ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Læs mere om de enkelte projekter nedenfor.

 

SAMARBEJDE MED DANSK FORFATTERFORENING OG KBH LÆSER

2017-

Læseforeningen samarbejder med litteraturfestivalen Kbh Læser og Dansk Forfatterforening, og er løbende medarrangør af forskellige events. Samarbejdet blev indledt i forbindelse med festivalen i februar-marts 2017, og formålet er at bringe litteraturen ud til så mange mennesker som muligt – også borgere, der ikke sædvanligvis læser.


læsegrupper modvirker ensomhed blandt ældre i rudersdal

2017-

I dette projekt samarbejder Læseforeningen med kommunen, bibliotekerne og kirkerne i Rudersdal om at etablere og drive læsegrupper på ti tilbud målrettet ældre borgere i kommunen. Det drejer sig konkret om plejecentre, aktivitetscentre, kirker og biblioteker. Formålet er at modvirke ensomhed blandt ældre ved at skabe stærke, læsende fællesskaber.


Empowerment-projekt FOR PSYKISK SÅRBARE UNGE

2017-

Læseforeningen er indgået i et samarbejde med SIND Ungdom om at oprette læsegrupper for unge mennesker med psykiske sårbarheder. Projektet gennemføres med støtte fra Socialstyrelsens pulje til frivilligt socialt arbejde og løber foreløbig over en periode på 20 uger.


Tid til Læsning

2016-

Tid til Læsning tilbyder læsegrupper til mennesker ramt af depression eller stress. Læseforeningen samarbejder i dette projekt med Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Læsegrupperne faciliteres af læseguides uddannet i Læseforeningen og finder sted i fem kommuner. Initiativet udgør et helt nyt tilbud i regionen, der går tværs af sundhed og kultur, idet det bl.a. indebærer et samarbejde mellem biblioteker og sundhedscentre.


LÆSEGRUPPER MODVIRKER ENSOMHED BLANDT ÆLDRE I KØBENHAVn

2015-

I samarbejde med Københavns Kommune laver Læseforeningen læsegrupper for ældre i København med henblik på at modvirke ensomhed ved at danne stærke, læsende fællesskaber. Læseforeningen driver en række ugentlige læsegrupper for ensomme ældre i København, som varetages af frivillige læseguider uddannet ved Læseforeningen i metoden guidet fælleslæsning. Projektet er finansieret af midler fra Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning.


Fælleslæsning med ældre i Middelfart og Assens kommuner

2014-

Læseforeningen har i 2014 uddannet et hold læseguides, hvoraf de fleste er frivillige og resten er personale på lokale plejecentre. De uddannede læseguides læser med beboerne én gang ugentligt på de to kommuners plejecentre som en del af et aktivitetstilbud.