Læs mere om vores læsegrupper rettet mod specifikke målgrupper under projekter.

 

Jylland

Aarhus:

 • Kofoeds skole i Aarhus, hver onsdag kl. 10.15-11. 45 for brugere af Kofoeds skole, Kontakthuset og Værestedet i Aarhus

 • Socialpsykiatrien på Katrinebjergvej i Aarhus (en gang ugentligt i 10 uger hvert halvår) og en seniorgruppe tilknyttet samme sted (1 gang månedligt). (v. Anne Marie Jensen)

 • Gallo Huset, Nørre Allé, ugentligt tilbud for brugere af Gallo Huset (v/ Anne Aagaard)

 • Lokalcenter Marselis i Aarhus, tilbud til sårbare seniorer en gang om måneden

 • Kultur & kontaktstedet Kragelund i Aarhus, tilbud til seniorer hver 14. dag

 • Aktivitetscenter Carl Blochs gade i Aarhus, ugentligt tilbud til borgere i eget hjem

 • Lokalcenter Abildgården i Aarhus, ugentligt tilbud

 • Rehabiliteringshøjskolen, Vikærgaarden i Aarhus, ugentligt tilbud

 • Ældreboliger/plejeboliger Augustenborg i Aarhus, ugentligt tilbud 

 • Medborgerhuset Folkestedet, ugentligt tilbud for for seniorer og deltagere i Værdibørsen, torsdage kl. 10 - 11.30

Holstebro: (v/ Birthe Werge og Lisbeth Busk)

 • Psykiatrisk afd. på Holstebro Centralsygehus, en ugentlig læsning – forløbet startet juni 2015

 • Holstebro Kommunes Dagcenter for psykiatri”Kafferisteriet”, ugentlig læsning sidenfebruar 2016. Dette forløb slutter medio december ’16. Der startes evt. et nyt forløb op i 2017.

 • Et forløb for borgere visiteret til et af kommunens ældreboligcentre er netop startet (november 2016) og afsluttes februar 2017.

Kjellerup: læsegruppe socialpsykiatrisk bosted for mennesker med en svær sindslidelse. Gruppen har eksisteret i mere end 3 år. (v. Vibeke Viuff Andersen)

Viborg Kommune: i forbindelse med KultuRask i 2017 forventes opstart af læsegrupper som Kulturelt Pusterum. 3 målgrupper; - De som trænger til at møde andre mennesker - Mennesker med stress, angst og depression - Mennesker med kroniske smerter. Kontaktperson Anette Koue

Fyn

Assens Kommune: (kontaktperson Inge Svejdal -læsegrupper på følgende plejehjem)

 • Holmely

 • Æblehaven

 • Strandgården

 • Flemløse Plejehjem

 • Bofællesskabet Odensevej

 • Bofællesskabet Skelvej

 • Bofællesskabet Korsvang

 • Kildebakken

 • De gamles Hjem

Middelfart:

 

Ejby - Plejehjemmet Egebo 

Brenderup Dagcenter, to grupper

 

Sjælland

Læsegrupper i forbindelse med KBH-projektet:

 • Husum Vænge Ældreboliger, Brønshøj

 • Kildevæld Sogns Plejehjem, København Ø

 • Ældreboligerne Voldboligerne, Christianshavn

 • Peder Lykke Centrets Aktivitetscenter, København S

 • Daghøjskolen Peter Lykke Center, København S

 • Aktivitetscenter Østerbro, Hellerup

 • Aktivitetshuset Randersgade, København Ø

 • Skjulhøjgård

 • Damsøgård

 • Tingbjerghjemmet

 • Aktivitetscenter, Brønshøj

 • Rosenborgcenteret, København K

 • Bispebjerghjemmet, København

 • Nybodergården, København K

 • Verdishave, København S


Allerød Bibliotek, lukket gruppe, frem til april 2017. Ny opstart i efteråret 2017. Kontakt Anne Thunbo for venteliste.

Frederikssund: 

 • månedlig læsning på rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital (v. Ditte Krogh)

 • månedlig læsegruppe i samarbejde med boligselskabet DOMEA for beboere i blokken ’højhuset’ på Heimdalsvej i Frederikssund. (v. Trine Dalsgaard Christensen)

Hillerød; Læsegruppe på Forsorgshjemmet Skansegården: fra sept. 2014 - dec. 2016
(v/ Thorbjørn Zeuthen Tirsted)

Tårnby Hovedbibliotek, Gruppe for piger der lider af depression, angst, stress og lignende udfordringer. Kontakt lnm@hb.uk@taarnby.dk for tilmelding eller læs mere her