Andre læsegrupper

- læs mere om særlige læsegrupper under projekter.

 

Jylland:

Aarhus:

 • Kontakthuset, et ugentligt tilbud for Kontakthusets og Værestedets brugere
  (v/ Mette Steenberg)
 • Socialpsykiatrien på Katrinebjergvej i Aarhus (en gang ugentligt i 10 uger hvert halvår) og en seniorgruppe tilknyttet samme sted (1 gang månedligt). (v. Anne Marie Jensen)
 • Gallo Huset, Nørre Allé, ugentligt tilbud for brugere af Gallo Huset (v/ Anne Aagaard)

Holstebro: (v/ Birthe Werge og Lisbeth Busk)

 • Psykiatrisk afd. på Holstebro Centralsygehus, en ugentlig læsning – forløbet startet juni 2015 
 • Holstebro Kommunes Dagcenter for psykiatri”Kafferisteriet”, ugentlig læsning sidenfebruar 2016. Dette forløb slutter medio december ’16. Der startes evt. et nyt forløb op i 2017. 
 • Et forløb for borgere visiteret til et af kommunens ældreboligcentre er netop startet (november 2016) og afsluttes februar 2017. 

Kjellerup: læsegruppe socialpsykiatrisk bosted for mennesker med en svær sindslidelse. Gruppen har eksisteret i mere end 3 år. (v. Vibeke Viuff Andersen)

Viborg Kommune: i forbindelse med KultuRask i 2017 forventes opstart af læsegrupper som Kulturelt Pusterum. 3 målgrupper; - De som trænger til at møde andre mennesker - Mennesker med stress, angst og depression - Mennesker med kroniske smerter. Kontaktperson Anette Koue

Fyn

Assens Kommune - kontaktperson Inge Svejdal -læsegrupper på følgende plejehjem:

 • Holmely
 • Æblehaven
 • Strandgården
 • Flemløse Plejehjem
 • Bofællesskabet Odensevej
 • Bofællesskabet Skelvej
 • Bofællesskabet Korsvang
 • Kildebakken
 • De gamles Hjem
   

Middelfart:

 

Ejby - Plejehjemmet Egebo

 

Brenderup Dagcenter, to grupper

 

Sjælland:

Læsegrupper i forbindelse med KBH-projektet:

 • Husum Vænge Ældreboliger, Brønshøj
 • Kildevæld Sogns Plejehjem, København Ø
 • Ældreboligerne Voldboligerne, Christianshavn
 • Peder Lykke Centrets Aktivitetscenter, København S
 • Daghøjskolen Peter Lykke Center, København S
 • Aktivitetscenter Østerbro, Hellerup
 • Aktivitetshuset Randersgade, København Ø
 • Skjulhøjgård
 • Damsøgård
 • Tingbjerghjemmet
 • Aktivitetscenter, Brønshøj
 • Rosenborgcenteret, København K
 • Bispebjerghjemmet, København
 • Nybodergården, København K
 • Verdishave, København S

Andre:

Allerød Bibliotek, lukket gruppe, frem til april 2017. Ny opstart i efteråret 2017. Kontakt Anne Thunbo for venteliste.

Frederikssund: 

 • månedlig læsning på rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital (v. Ditte Krogh)
 • månedlig læsegruppe i samarbejde med boligselskabet DOMEA for beboere i blokken ’højhuset’ på Heimdalsvej i Frederikssund. (v. Trine Dalsgaard Christensen)

Hillerød; Læsegruppe på Forsorgshjemmet Skansegården: fra sept. 2014 - dec. 2016
(v/ Thorbjørn Zeuthen Tirsted)

Tårnby Hovedbibliotek, Gruppe for piger der lider af depression, angst, stress og lignende udfordringer. Kontakt lnm@hb.uk@taarnby.dk for tilmelding eller læs mere her