Læseforeningens Bestyrelse

Juni 2017

Mette Steenberg (formand)
Inge Svejdal (næstformand)
Søren Andersen (kasserer)
Anna Liv Bolther
Helene Forsberg
Nicolai Ladegaard
Thorbjørn Zeuthen Tirsted
Marlene Netteberg

 

Mød vores bestyrelse

 

 
mette.png

Mette Steenberg (formand)

Ph.d. i Semiotik & litteraturvidenskab

Som underviser har Mette erfaring fra universitetsregi. På Aarhus og Syddansk Universiteter har hun undervist i videnskabsteori, litteraturanalyse & metode, litteraturhistorie, semiotik, retorik og kulturteori.

De sidste 5 år har hun undervist i metoden guidet fælleslæsning og hun er grundlægger og primus motor for foreningen. Mette interesserer sig særligt for hvordan man som læseguide skaber interaktion mellem tekst og læser med henblik på at facilitere et personligt refleksivt læseengagement. Hun har en forskningsmæssig baggrund i kognitiv (fiktions)psykologi og fænomenologisk litterær metode og har gennem de sidste 3 år fordybet sig i ”elicitation technique” som en måde at udforske og kortlægge kognitive og affektive processer i læsningen. Denne metode bringer Mette ind i undervisningen i form af læseguidens værkstøjskasse af konkrete spørgeteknikker, der åbner op for stadig nye kvalitative dimensioner af den subjektive læseoplevelse.

 
Inge sort-hvid.JPG

Inge Svejdal (næstformand)

Uddannet sygeplejerske med psykiatrisk overbygning, har diplom i ledelse og er certificeret stresscoach

Plejehjemsleder i Assens Kommune og gennem dette arbejde hørte hun første gang om guidet fælleslæsning.

I 2014 blev Inge uddannet læseguide, og har siden været tovholder for 12 læseguider, der læser på 9 plejehjem i Assens Kommune. Disse læsegrupper fungerer med stor succes.

 
Søren Andersen.jpg

Søren Andersen (kasserer)

Statsautoriseret revisor

Søren blev uddannet som statsautoriseret revisor i 1983 og har siden 1985 været medejer af forskellige revisionsforretninger. I revionstiden har Søren beskæftiget sig med mindre og mellemstore virksomheders forhold generelt inden for regnskabsudarbejdelse og revision samt rådgivning om organisationsforhold, tilrettelæggelse af forretningsgange, finansiering og optimering af drift.

Søren indtrådte i Læseforeningens bestyrelse i 2017 bl.a. med henblik på at opbygge hensigtsmæssige forretningsgange der tilgodeser den vækst Læseforeningen oplever, og for at deltage i fundraising af midler til Læseforeningens projekter.

 
anna liv.jpg

Anna Liv Bolther

Cand.mag i Kunsthistorie og Japansk

Anna Liv Bolther er medlem af Læseforeningens bestyrelse og en del af drivkraften i en kommende hvervekampagne, der har sigtet at udbrede kendskabet til foreningen. Hun blev uddannet læseguide i efteråret 2016. 

Anna Liv blev cand.mag i Kunsthistorie i slutningen af 2015 og har gennem sit studie beskæftiget sig med samspillet mellem æstetik og menneskers indre liv. Hun er projektleder på 'Museum Ovartaci - museum for psykiatrihistorie’ i Risskov, og her har hun gennem 4 år desuden på frivillig basis videreformidlet outsiderkunst i kampen mod de tabuer der stadig omringer psykisk sårbare. Anna Liv er freelance journalist for diverse kulturmagasiner som ‘Kunsten.nu’, og generelt en aktiv medspiller i det aarhusianske kulturliv hvor hun under sin studietid har været eventansvarlig på forskellige kulturarrangementer bla. Aarhus Filmfestival. Hun har her arbejdet med PR, udstillinger og eventplanlægning. Hun ønsker med dette som fundament at være med til at skabe opmærksomhed omkring Læseforeningen og litteraturen generelt.

 
Helene Forsberg.jpg

Helene Forsberg

Sociolog fra Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet med en bachelor i Filosofi og Videnskabsteori fra Københavns Universitet

Gennem en årrække har Helene beskæftiget sig med socialt udsatte - politisk, praktisk og akademisk og har haft læsegrupper for mennesker i stofmisbrugsbehandling samt psykisk sårbare, der har modtaget behandling indenfor psykiatrien. Helene har tidligere arbejdet som socialpolitisk konsulent ved Rådet for Socialt Udsatte og har udarbejdet en række større kvalitative undersøgelser indenfor området for socialt udsatte. Derudover har Helene erfaring med praktisk socialt arbejde for mennesker i social udsathed samt rådgivningserfaring fra Livslinien. Helene blev uddannet læseguide i 2013.

 
nicolai ladegaard.jpg

Nicolai Ladegaard

Psykolog, ph.d. 

Nicolai har særlig interesse for udviklingen af Læseforeningens forskningsdimension samt foreningens frivilligprogram. Han er ansat i Regionspsykiatrien som forsker og klinisk psykolog og har i denne sammenhæng implementeret flere læsegrupper på Psykiatrisk Hospital, Risskov. Han er tilknyttet Læseforeningens projekt "Tid til Læsning" som forsker. Projektet "Tid til Læsning" søger bl.a. at afdække om og hvordan guidet fælleslæsning kan styrke menneskers mentale sundhed.

Nicolai interesserer sig særligt for krydsfeltet mellem kultur og sundhed, herunder hvordan en guidet anvendelse af skønlitteratur i grupper kan bedre den enkeltes livskvalitet. 

Nicolai blev uddannet læseguide i 2017.

 
Thorbjørn profilfoto.jpg

Thorbjørn Zeuthen Tirsted

Uddannet journalist fra SDU med en BA i litteraturvidenskab

Thorbjørn arbejder til daglig på Hillerød Bibliotek som litteraturformidler, hvor han bl.a. bruger Guidet Fælleslæsning til at danne fællesskaber for mennesker med særlige behov, fx hjemløse og ensomme. Litteraturens sociale potentiale danner en rød tråd igennem Thorbjørns arbejde; om det drejer sig om skrivegrupper for voksne, litteraturfestivaler eller samtalesaloner forsøger han at sætte litteraturen i spil ved at bruge den til at danne og dyrke fortællinger mellem folk. En anden rød tråd er Thorbjørns arbejde med biblioteks- og strategiudvikling, hvor hans primære fokus er at skabe bæredygtige, organiske netværk. Han blev uddannet læseguide i 2014.