Foreningens daglige drift

mette.png

Mette Steenberg - daglig leder

Mette er formand for Læseforeningens bestyrelse, leder den daglige drift og repræsenterer foreningen udadtil. Mette har en forskningsbaggrund i litteratur og semiotik fra Aarhus Universitet og er aktivt involveret i Læseforeningens forskningsprojekter, ligesom hun har hovedansvaret for al undervisning.

Email: mette@laeseforeningen.dk

 
Helene Forsberg.jpg

Helene Forsberg - socialfaglig udviklingsleder

Helene indgår i den strategiske ledelse som ansvarlig for udviklingen af foreningens socialfaglige arbejde, herunder vores læseguideprogram. Hun leder de regionale læseguidekoordinatorer, har ansvar for regionale og kommunale samarbejdsaftaler og varetager socialfaglig konsulentbistand på tværs af organisationen. Helene er uddannet sociolog, og har gennemgående beskæftiget sig med udsatte-området.

Email: helene@laeseforeningen.dk

 
_JOR9958.jpg

Kathrine Storm - kommunikationskonsulent

Kathrine er ansvarlig for foreningens kommunikationsaktiviteter og formidling af projekter. Hun bidrager desuden til fondsansøgningsarbejde og udviklingen af materialer til kurser og læsegrupper, herunder organisering af skønlitterære tekster. Kathrine er cand.mag. i dansk og filosofi og har en baggrund i forlagsbranchen.

Email: kathrinestorm@laeseforeningen.dk

 
 
 
Billede af Rikke til hjemmeside.jpg

Rikke Hesteng - administrativ medarbejder

Rikke er voksenelev med speciale i administration i Læseforeningen. Hun arbejder med daglig drift, regnskab og økonomistyring i samarbejde med kasserer og daglig leder, intern og ekstern kommunikation, kursusorganisation og generel organisation. Rikke har en baggrund i detailbranchen og har studeret engelsk og kommunikation.

Email: rikke@laeseforeningen.dk

 
 
Zineth bedre.jpg

Zineth Barfod - læseguidekoordinator, aarhus

Zineth står for koordineringen af frivillige læseguider og læsegrupper i Aarhus. Hun er ansvarlig for den primære kontakt med foreningens læseguider samt den praktiske planlægning af erfaringsudvekslingsmøder og andre tiltag med det formål at styrke læseguiderne og deres indsats. Zineth har tidligere arbejdet som unge- og voksenunderviser.

Email: zineth@laeseforeningen.dk

 
 
Lone Kramer maj 18 (2).jpg
 
 
Foto Charlotte.jpg
 
Foto Maria.jpg

Lone Kramer - læseguidekoordinator, fyn

Lone står for koordineringen af frivillige læseguider og læsegrupper på Fyn. Hun er ansvarlig for den primære kontakt med foreningens læseguider samt den praktiske planlægning af erfaringsudvekslingsmøder og andre tiltag med det formål at styrke læseguiderne og deres indsats. Tidligere har Lone bl.a. været kommunal teamleder og voksenunderviser, og hun er cand.mag. i kultur og formidling.

Email: lone@laeseforeningen.dk

 

charlotte bork høvsgaard - læseguidekoordinator, midtjylland

Charlotte står for koordineringen af frivillige læseguider og læsegrupper i Region Midtjylland. Hun er ansvarlig for den primære kontakt med foreningens læseguider samt den praktiske planlægning af erfaringsudvekslingsmøder og andre tiltag med det formål at styrke læseguiderne og deres indsats. Charlotte er cand. mag i dansk og filosofi, har i en årrække arbejdet som gymnasielærer og er derudover forfatter og foredragsholder.

Email: charlottebork@laeseforeningen.dk

 

 

Maria Grene Helsted - læseguidekoordinator, københavn

Maria står for koordineringen af frivillige læseguider og læsegrupper i København. Hun er ansvarlig for den primære kontakt med foreningens læseguider samt den praktiske planlægning af erfaringsudvekslingsmøder og andre tiltag med det formål at styrke læseguiderne og deres indsats. Maria er cand.soc., og har tidligere arbejdet med både frivillige og socialt udsatte målgrupper.

Email: maria@laeseforeningen.dk