DET GODE HVERDAGSLIV

2014-2016

Dette toårige projekt var finansieret af Socialministeriet og blev søsat for at modvirke ensomhed og social isolation blandt ældre med demens. Tiltaget skete på baggrund af den positive effekt fælleslæsning har på demensramtes erindringsgenkaldelse og mulighed for at danne relationer, hvormed isolation og ensomhed mindskes.

 

Læsegrupper som værn mod ensomhed

På tyve plejehjem i kommunerne Assens, Middelfart og Randers etablerede Læseforeningen læsegrupper med sigte på at forbedre beboernes livskvalitet. Tilbuddet var på én gang et værn mod ensomhed og et værktøj til at genskabe erindringer.

Beboerne på plejehjemmene havde tidligere haft mulighed for at deltage i forskellige fælles aktiviteter, men der manglede et tilbud, som kunne ruske op i deres erindringer og få især ensomme beboere til at tale mere sammen. Det var baggrunden for samarbejdet mellem kommunerne og Læseforeningen.

 

Litteraturen bragte erindringer frem

Hver uge fik plejehjemmene besøg af frivillige læseguider, der faciliterede læsegrupperne ud fra metoden guidet fælleslæsning. I denne læseform er der bl.a. fokus på at reflektere over teksten og tale sammen om de tanker og erindringer, den måtte give anledning til. Læseguiderne fik forinden et kursus hos Læseforeningen, der uddannede dem i metoden.

Konceptet er udviklet af Læseforeningen, der sammen med Ensomme Gamles Værn har dokumenteret de positive effekter af læsegrupper for ældre i en kvalitativ undersøgelse. Læsegrupperne skabte nye sociale relationer og bragte erindringer frem, lød konklusionen, og læsningen kunne både hjælpe demente og ikke-demente. Sådan var erfaringerne også i Assens, Middelfart og Randers, hvor personalet især prioriterede, at læsegrupperne blev tilbudt til de beboere, som fravalgte de øvrige fælles aktiviteter.

 

Yderligere information

Læs mere om projektet her.

Ønsker du yderligere information om projektet, kan du også kontakte Læseforeningens formand Mette Steenberg på mette@laeseforeningen.dk