EMPOWERMENT-PROJEKT FOR PSYKISK SÅRBARE UNGE

2017-

Læseforeningen er indgået i et samarbejde med SIND Ungdom om at oprette læsegrupper for unge mennesker med psykiske sårbarheder. Projektet gennemføres med støtte fra Socialstyrelsens pulje til frivilligt socialt arbejde og løber foreløbig over en periode på 20 uger.  

 

Fra deltager til læseguide

SIND Ungdom har klubber for psykisk sårbare unge i hele Danmark. Dermed har Sind Ungdom kontakt til den målgruppe af unge, som vores empowerment-projekt henvender sig til.

K sidder.jpg

Empowerment-projektet er udviklet af Læseforeningen med udgangspunkt i positive erfaringer fra et lignende projektsamarbejde med forfatterskolen Psykisk Sårbare. Her fik deltagere i en læsegruppe mulighed for at uddanne sig til læseguide med løbende støtte fra en mentor i Læseforeningen.

Uddannelsen var tilrettelagt med særligt fokus på at tilgodese målgruppens behov, og gennem forløbet lykkedes det deltagerne at gennemføre uddannelsen til læseguide og blive i stand til selv at facilitere guidet fælleslæsning. Deltagerne var i alle tilfælde mennesker med psykiske sårbarheder og havde ved projektets begyndelse i større eller mindre grad barrierer i forhold til at deltage i et læsende fællesskab. Undervejs udviklede deltagerne sig imidlertid markant, overvandt væsentlige barrierer og var ved projektets afslutning i stand til på egen hånd at facilitere litteratur i et læsende fællesskab ud fra metoden guidet fælleslæsning. 

 

Den enkelte styrkes

Projektet, som nu startes op i samarbejde med SIND Ungdom, er særligt målrettet unge med psykiske sårbarheder. I første omgang i deres klub i København og derefter er håbet, at der vil blive grundlag for at brede det ud til flere klubber rundt om i landet.

Læseforeningen bygger med dette projekt videre på positive erfaringer med at lave læsegrupper for mennesker både i og uden for behandlingspsykiatrien. Ved at arbejde målrettet med at styrke den enkeltes kompetencer gennem deltagelse i et meningsfuldt fællesskab og uddannelsen til læseguide, er det målet at øge livskvalitet og netværksdannelse, inspirere til at læse litteratur både på egen hånd og i en gruppe samt at styrke oplevelsen af egne evner til at formidle litteratur for en gruppe af deltagerne.

Formålet er først og fremmest at skabe rum for det meningsfulde samvær i stærke læsende fællesskab og derigennem at styrke den enkeltes oplevelse af selvværd og kompetencer, som de unge kan tage med sig videre som en styrke i andre sammenhænge.

 

Den åbne samtale

I vores læsegrupper anvendes altid metoden guidet fælleslæsning. Denne tilgang til litteratur har et særligt potentiale i forhold til at inkludere mennesker med forskellige forudsætninger og på tværs af sociale lag. Man behøver ikke at læse meget i forvejen eller vide noget om litteratur for at være med.

I læsegruppen bliver deltagerne præsenteret for en tekst, udvalgt af en læseguide uddannet ved Læseforeningen i metoden guidet fælleslæsning. Læseguiden læser op, stiller spørgsmål til teksten undervejs og åbner på den måde op for en samtale om de tanker og følelser, litteraturen vækker, og sætter litteraturen i forbindelse med det levede liv. Sammen med læseguiden udforsker deltagerne litteraturen, og alle perspektiver er velkomne.

 

Læseguide-kursus for psykisk sårbare unge

I dette projekt får deltagerne mulighed for at søge om optag på uddannelsen til læseguide efter at have deltaget i en læsegruppe gennem 10 uger. Fem personer optages herefter på uddannelsen, og får dermed mulighed for at blive læseguide og efterfølgende facilitere en læsegruppe i regi af SIND Ungdom med støtte fra Læseforeningen.   

Muligheden for at ansøge om optagelse på uddannelsen er ikke et krav, men blot et tilbud. Det er også muligt at fortsætte som deltager i en læsegruppe.

 

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om projektet, kan du kontakte projektleder Helene Forsberg på helene@laeseforeningen.dk