EMPOWERMENT-PROJEKT FOR PSYKISK SÅRBARE UNGE

2017-2018

Læseforeningen indgik i et samarbejde med SIND Ungdom om at oprette læsegrupper for unge mennesker med psykiske sårbarheder. Projektet blev gennemført med støtte fra Socialstyrelsens pulje til frivilligt socialt arbejde.

 

Fra deltager til læseguide

SIND Ungdom har klubber for psykisk sårbare unge i hele Danmark. Dermed har Sind Ungdom kontakt til den målgruppe af unge, som vores empowerment-projekt henvendte sig til.

K sidder.jpg

Empowerment-projektet er udviklet af Læseforeningen med udgangspunkt i positive erfaringer fra et lignende projektsamarbejde med forfatterskolen Psykisk Sårbare. Her fik deltagere i en læsegruppe mulighed for at uddanne sig til læseguide med løbende støtte fra en mentor i Læseforeningen.

Uddannelsen var tilrettelagt med særligt fokus på at tilgodese målgruppens behov, og gennem forløbet lykkedes det deltagerne at gennemføre uddannelsen til læseguide og blive i stand til selv at facilitere guidet fælleslæsning. Deltagerne var i alle tilfælde mennesker med psykiske sårbarheder og havde ved projektets begyndelse i større eller mindre grad barrierer i forhold til at deltage i et læsende fællesskab. Undervejs udviklede deltagerne sig imidlertid markant, overvandt væsentlige barrierer og var ved projektets afslutning i stand til på egen hånd at facilitere litteratur i et læsende fællesskab ud fra metoden guidet fælleslæsning. 

 

Den enkelte styrkes

Projektet, som blev faciliteret i samarbejde med SIND Ungdom, var særligt målrettet unge med psykiske sårbarheder i deres klub i København.

Læseforeningen byggede med dette projekt videre på positive erfaringer med at lave læsegrupper for mennesker både i og uden for behandlingspsykiatrien. Ved at arbejde målrettet med at styrke den enkeltes kompetencer gennem deltagelse i et meningsfuldt fællesskab var målet at øge livskvalitet og netværksdannelse samt at inspirere til at læse litteratur både på egen hånd og i en gruppe.

Formålet var først og fremmest at skabe rum for det meningsfulde samvær i stærke læsende fællesskab og derigennem at styrke den enkeltes oplevelse af selvværd og kompetencer, som de unge kan tage med sig videre som en styrke i andre sammenhænge.

 

Den åbne samtale

I vores læsegrupper anvendes altid metoden guidet fælleslæsning. Denne tilgang til litteratur har et særligt potentiale i forhold til at inkludere mennesker med forskellige forudsætninger og på tværs af sociale lag. Man behøver ikke at læse meget i forvejen eller vide noget om litteratur for at være med.

I læsegruppen bliver deltagerne præsenteret for en tekst, udvalgt af en læseguide uddannet ved Læseforeningen i metoden guidet fælleslæsning. Læseguiden læser op, stiller spørgsmål til teksten undervejs og åbner på den måde op for en samtale om de tanker og følelser, litteraturen vækker, og sætter litteraturen i forbindelse med det levede liv. Sammen med læseguiden udforsker deltagerne litteraturen, og alle perspektiver er velkomne.

 

Fra deltager til læseguide

Oprindeligt var tanken, at deltagerne også fik mulighed for at søge om optag på uddannelsen til læseguide efter at have deltaget i en læsegruppe gennem 10 uger. Det lykkedes imidlertid ikke at gennemføre inden for dette projekts rammer, men idéen om på denne måde at skabe empowerment for de unge er taget med videre i andet projektregi i Læseforeningen.

 

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om projektet, kan du kontakte projektleder Helene Forsberg på helene@laeseforeningen.dk