ETNISKE MINORITETSKVINDER

2012-2014

 

På Nørrebro i bebyggelsen Titanparken havde vi læsegrupper for indvandrerkvinder fra efteråret 2012 til efteråret 2014. Projektets indsatsområde var opsøgende arbejde overfor isolerede, etniske minoritetskvinder med henblik på at inddrage dem i læsegrupper på biblioteket efter metoden guidet fælleslæsning.

 

Læsegrupper som motor for social inklusion

Ligesom i vores andre projekter var læsegrupperne faciliteret af læseguider, der arbejdede ud fra metoden guidet fælleslæsning. Det er kendetegnende for metoden, at den fordrer en åben samtale om litteratur, der ikke kræver særlige forudsætninger. Læsningen i grupperne bragte derfor litteraturen i spil som medie for et socialt fællesskab. Med den læste tekst som omdrejningspunkt indgik deltagerne i en samtale, som knyttede an til det levede liv og inddrog personlige perspektiver, tanker og følelser.

Formålet med projektet var, at læsegrupperne kunne fungere som rum for uformel sprogtilegnelse og en indgang til bibliotekets viden og aktiviteter. Gennem projektet ønskede bibliotekerne at styrke kvindernes muligheder for at indgå i samfundet som aktive medborgere og skabe opmærksomhed om rettigheder og muligheder. Metoden kunne på den måde være med til at anvise nye og bæredygtige måder at drive social inklusion på.

 

Yderligere information

Læs artiklen Læsning lindrer og får håbet til at spire fra Kristeligt Dagblad, 15.maj 2010

Ønsker du yderligere information om projektet, kan du også kontakte Læseforeningens formand Mette Steenberg på mette@laeseforeningen.dk