FÆLLESLÆSNING MED ÆLDRE I MIDDELFART OG ASSENS KOMMUNER

2014-

Læseforeningen har i 2014 uddannet et hold læseguides, hvoraf de fleste er frivillige og resten er personale på lokale plejecentre. De uddannede læseguides læser med beboerne én gang ugentligt på de to kommuners plejecentre som en del af et aktivitetstilbud.

 

Guidet fælleslæsning

I Læseforeningen arbejder vi for at skabe stærke læsende fællesskaber ved at lave læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning, som har et særligt potentiale i forhold til at modvirke social og eksistentiel ensomhed. Læsegrupperne faciliteres altid af en uddannet læseguide.

Læsegrupperne kan inddrage alle uanset alder, baggrund og særlige behov. I læsegruppen præsenteres deltagerne for den udvalgte tekst ved oplæsning i læsegruppen og uden mulighed for at forberede sig. Teksten danner udgangspunkt for en efterfølgende samtale i læsegruppen, hvor formålet hverken er dybdegående analyser eller brug af tunge teorier. Derimod er litteraturen udgangspunkt for en samtale, hvor teksten sættes i relation til det levede liv; tanker, følelser og erfaringer. I læsegrupperne åbnes der op for nye perspektiver og der er plads til at dele sine tanker med andre i et læsende fællesskab.

 

En indsats mod ensomhed

Erfaringerne har vist, at kvaliteten i plejen af de ældre er øget, fordi fælleslæsning udløser livsfortællinger blandt de ældre, som personalet kan arbejde med i det daglige omsorgsarbejde. Lederne i plejesektoren i de to kommuner beskriver, at fælleslæsningen har øget relationsdannelsen indbyrdes mellem de ældre samt mellem de ældre og plejepersonalet. Derved har fælleslæsningen mindsket de ældre deltageres ensomhed.

 

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om projektet, kan du kontakte Læseforeningens formand Mette Steenberg på mette@laeseforeningen.dk

IMG_1502.jpg