Fælleslæsning, trivsel og læring

Tilbage

 

Fælleslæsning giver lyst til at læse litteratur, fordi fælleslæsning handler om litteratur og ikke er spændt for en læringsagenda. Fra denne lyst skabes motivation for læring.

Formålet med dette indsatsområde er gennem etablering af stærke læsende fællesskaber at skabe rum for udvikling af kompetencer, relationer og autonomi, som tilsammen udgør de tre vigtigste komponenter for læringsmotivation

 
 

 
 

Samarbejde med dansk forfatterforening og KBH læser

Læseforeningen samarbejder med litteraturfestivalen Kbh Læser og Dansk Forfatterforening, og er løbende medarrangør af forskellige events. Samarbejdet blev indledt i forbindelse med festivalen i februar-marts 2017, og formålet er at bringe litteraturen ud til så mange mennesker som muligt – også borgere, der ikke sædvanligvis læser.