FOREBYGGENDE FÆLLESSKABER

2018-

Læseforeningen samarbejder med Odense Kommune om dette projekt, der går ud på at etablere og drive otte ugentlige én-til-én læsesessioner for ældre i kommunen, som sjældent eller aldrig deltager i sociale aktiviteter uden for eget hjem. Desuden etableres en til to læsegrupper som et ekstra tilbud til de ældre.

IMG_1556(1)_resized.jpg

Projektet

Forebyggende Fællesskaber har til hensigt at modvirke ensomhed blandt ældre i Odense Kommune. Frivillige læseguider, uddannet i Læseforeningen, står for de ugentlige læsesessioner baseret på metoden guidet fælleslæsning. Læseguiderne vælger og matcher litteratur og faciliterer gennem højtlæsning og pauser en samtale, der tager udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser af teksten.

Man taler om de tanker, følelser og erindringer, der opstår i forbindelse med tekstoplevelsen. Derved knytter fælleslæsning an til det levede liv og skaber en både vedkommende, personlig og samtidig fælles læseoplevelse.

Ud over de frivillige læseguider uddannes også to medarbejdere ved Odense kommune, og Læseforeningen driver et læseguideprogram, der sikrer indsatsen via understøttelse af de frivilliges arbejde. Personalet bliver uddannet bl.a. for at sikre aktivitetens forankring i den kommunale indsats.

 

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om projektet, eller er du interesseret i at deltage i læsegrupper eller blive læseguide, kan du kontakte socialfaglig udviklingsleder Helene Forsberg på e-mail helene@laeseforeningen.dk eller tlf. 71799919.