Forskning

Her på siden kan du finde henvisninger til noget af den forskning der ligger bag Læseforeningens metode guidet fælleslæsning (“shared reading”), som udspringer af forskning fra Centre for Research into Reading, Information and Linguistic Systems på University of Liverpool. Herhjemme har Læseforeningens formand Mette Steenberg forsket ved Aarhus Universitet i relationen mellem sociale læseformer, læseengagement og udbytte, og det kan du også finde information om følgende. The Reader Organisation har desuden en liste med forskningsrapporter om læsegrupper og litteratur som behandlingsform.

ANDRE UDGIVELSER

Billington J, Dowrick C, Hamer A, Robinson J and Williams C (2011) “An investigation into the therapeutic benefits of reading in relation to depression and well-being”.

Billington J, Robinson J, et al. (2012) “Get into Reading as an intervention for common mental health problems: exploring catalysts for change”. Med Humanit  doi:10.1136/medhum-2011-010083

Bro-Rasmussen, Lone Kramer (2015): "Kan litteraturen alt? Narrativ og affektiv analyse af samtalen i læsegrupper". Kandidatspeciale i Kultur og Formidling.

Davis J, Billington P, Carroll J, Healey J, Kinderman C, (2012) “A Literature-Based Intervention for Older People Living with Dementia”

Lykkebo, Ole Bech: 'Innovationsbarometeret – Højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation', 2016, Jurist og Økonomforbundets Forlag (http://innovationsbarometer.coi.dk/download-e-bog/)

Rasmussen, John Dag (2013): “Det spirer og gror. Læsegrupper for sårbare ældre”. EGV-forskningsrapport.

Steenberg (forthcoming).  “Literary reading as cognitive remediation in formerly depressive patients”. Brief research report.

Steenberg (submitted 2013). “Bibliotherapy. A critical review of the field, its methods and results”. Arts and Health.  An international Journal for Research, Policy and Practice

Steenberg (accepted 2013): Literary reading as a technology of the mind: An exploratory study on social forms of reading. In proceedings of “Researching the Reading Experience”

Steenberg (in press): “Læsning som social teknologi”. SLÅ, Svensklärarföreningens årsskrift 2013 med tema: Läsning!

Steenberg (2013): “Litteratur som behandling eller æstetisk praksis?” Månedsskrift for Almen Praksis: 1-7

Steenberg (2012) “Kom “ind i læsningen“”, Anglo-Files, Nov: 43-51

Steenberg (2011) “Shared reading”: Old technology in the era of new digital media”, Scandinavian Library Quarterly, 44: 3