FRA DELTAGER TIL LÆSEGUIDE

- ET HUMANVIDENSKABELIGT LABORATORIUM FOR FÆLLESLÆSNING OG EMPOWERMENT

2018-2020

Dette VELUX-støttede projekt opretter læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning for psykisk sårbare og udsatte unge i flere danske byer. Samtidig er ”Fra deltager til læseguide” et tværfagligt forskningsprojekt, som undersøger, om og hvordan deltagelse i læsegrupper kan være med til at styrke sårbare unge.

 

Styrket livskvalitet og øget handlekraft

I Danmark er psykiske problemer årsag til 50% af alle langtidssygemeldinger og 48% af alle førtidspensioner. I fire ud af fem tilfælde er det unge under 30 år, som tildeles en førtidspension grundet psykiske lidelser. Et stigende antal unge i den vestlige verden kæmper således med alvorlige sociale og psykiske problemer. De har svært ved at finde fodfæste i et samfund, hvor der stilles større og tidligere krav til uddannelses- og jobparathed. Det har skabt et behov for sociale indsatser, der kan styrke de unges livskvalitet og øge muligheden for at få handlekraft i eget liv.

Det er baggrunden for dette forskningsprojekt mellem Læseforeningen og Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet, som over en treårig periode både vil undersøge, hvordan deltagelse i læsegrupper kan give de unge et frirum, hvor man mødes om litteratur, og vil tilbyde dem en uddannelse i selv at etablere og drive frivillige læsegrupper.

Projektet bringer et presserende, men endnu udækket behov i samfundet sammen med forskellige videnskabeligheder på Aarhus Universitet. Den sociale udfordring møder læseforskningens analyse af læseengagement og samtidig inddrages antropologiens interesse for sociale processer psykologiens mål for livskvalitet – det er det, vi kalder et humanvidenskabeligt laboratorium.

 

Empowerment-program

Læseforeningen skaber i samarbejde med forskningen et såkaldt empowerment-program, der kan vise, hvordan læsegruppedeltagelse kan styrke psykisk sårbare unge inden for områder som relationer, meningsfuldhed og handlemulighed, hvor udsatte unge særligt oplever vanskeligheder. Det er projektets mål at forankre dette empowerment-program i en række byer i samarbejde med andre foreninger og velgørenhedsorganisationer og kommunale indsatser.

 

Yderligere information

For yderligere information om projektets forskningsdel, kan du kontakte Mette Steenberg, ph.d., forskningsansvarlig og formand for Læseforeningen: mette.steenberg@cas.au.dk

For yderligere information om projektets praksisdel, kan du kontakte Helene Forsberg-Madsen, projektleder og socialfaglig konsulent i Læseforeningen: helene@laeseforeningen.dk

Læs pressemeddelelse her.

Klik her for at tilmelde dig en læsegruppe.

Læs mere om vores besøg hos The Reader Organisation i Liverpool med praksis-følgegruppen i april 2018 her.