Litteratur og demokrati

Tilbage

 

Fælleslæsning er demokrati i praksis. Læsegrupperne tager udgangspunkt i en ligeværdig udveksling af erfaringer og oplevelser, og styrker derved evnen til at lytte til og samtale om en sag fra flere sider.

Gennem denne indsats arbejder Læseforeningen for at skabe inklusion og fremme engagement i demokratiet og styrke mellemfolkelig kulturforståelse gennem udveksling af litteratur fra alle verdenshjørner. Målet er at forebygge konflikt mellem mennesker i udsatte boligområder og samfundet i øvrigt, samt at skabe rum for uformel sprogtilegnelse.

Aktuelt støtter Aarhus kommune og kulturstyrelsen vores indsats med inklusion og demokrati.

 
 

 
 

Litteratur og demokrati i udsatte boligområder

 
 

Nye borgere og LiteratureXchange

I forbindelse med den internationale festival LiteratureXchange, d. 14.-24. juni 2018 i Aarhus, starter Læseforeningen to læsegrupper for nye borgere i Aarhus Kommune i samarbejde med Lærdansk. I løbet af 4-5 uger op til festivalen læser grupperne litteratur sammen hos Lærdansk. Læseforeningen står også for en række Pop-Up læsninger i løbet af festivalen.