Litterær Empowerment


Tilbage

 

Vi bruger Fælleslæsning som udgangspunkt for litterær Empowerment, fordi fælleslæsning styrker den enkelte læsers tro på egen læseoplevelse. Aktuelt er vi i Læseforeningen ved at udvikle en model ”Fra deltager til Læseguide” for unge psykisk sårbare med støtte fra Veluxfonden (link).

Målet med dette indsatsområde er at bruge de muligheder der ligger i fælleslæsningen for at udvikle lederskabskompetencer og styrke den enkeltes tiltro til egne evner og værdier.

Læseforeningen arbejder med Empowerment gennem guidet fælleslæsning for både sårbare unge og udsatte voksne.

 
 

 
 

Fra deltager til læseguide

Dette VELUX-støttede projekt opretter læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning for psykisk sårbare og udsatte unge i flere danske byer. Samtidigt er “fra deltager til læseguide” et tværfagligt forskningsprojekt.

 
 

Læsning i psykiatrien

 

Læsninger for socialt udsatte voksne