LÆSEGRUPPER FOR SÅRBARE ÆLDRE

2011-2012

I 2011 indgik Læseforeningen et samarbejde med Ensomme Gamles Værn (EGV) om at starte læsegrupper i Danmark for ældre mennesker. Vi etablerede og drev læsegrupper for fire typer af ældre mennesker: Ældre med demens, ældre der er ensomme og socialt isolerede, ældre flygtninge og indvandrere samt ældre med depression.

 

Læsegrupper og demens

Projektet havde rigtig gode resultater og viste sig bl.a. at være gavnligt for de demensramte ældre. Vi ved fra EGV-fondens forskningsprojekt, at fælleslæsningsgrupperne var effektfulde både ved tidlige og sene stadier af demens. I den tidlige fase var det især det erindringsfremkaldende ved læsning af novelle eller romanuddrag, som var i fokus, mens det i de sene stadier af demens var glæden ved at læse digte, genkaldelsen og nydelsen af ord og klang, der havde en livsbekræftende og beroligende effekt.

Læsegruppeformen passede således til alle stadier af demens, med den modifikation at de meget sene stadier havde mest glæde af ganske korte tekster og især digte. Udover at være en aktivitet, der skabte øget livskvalitet for demente, var interventionsformen også meget effektfuld i forhold til at styrke relationerne mellem de demente og plejepersonalet.

 

Guidet fælleslæsning

Læsegrupperne blev faciliteret ud fra metoden guidet fælleslæsning. Her er det helt afgørende, at der ikke stilles bestemte krav til deltagerne, og at hver enkelt kan indgå på egne præmisser og med de ressourcer, personen har. Gennem fælles læseoplevelser skabtes en fortrolighed, hvor deltagerne over tid lærte hinanden bedre at kende ved at dele erfaringer og erindringer.

 

Yderligere information

Læs mere i rapporten "Det spirer og gror - læsegrupper for sårbare ældre".

Læs artiklen Litteratur er døråbner for menneskelig kontakt fra Kristeligt Dagblad, 14. marts 2013.

Læs artiklen Læsegrupper vækker ældres erindringer til livs fra Politiken, 11. november 2014.

Ønsker du yderligere information om projektet, kan du også kontakte Læseforeningens formand Mette Steenberg på mette@laeseforeningen.dk