LÆSEGRUPPER MODVIRKER ENSOMHED BLANDT ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE

2015-

I samarbejde med Københavns Kommune laver Læseforeningen læsegrupper for ældre i København med henblik på at modvirke ensomhed ved at danne stærke, læsende fællesskaber. På nuværende tidspunkt driver Læseforeningen 17 ugentlige læsegrupper for ensomme ældre i København, som varetages af frivillige læseguider uddannet ved Læseforeningen i metoden guidet fælleslæsning. På baggrund af en evaluering foretaget i foråret 2017 ønskede Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning at fortsætte og udvide indsatsen. Derfor etablerer vi 13 nye læsegrupper, så vi inden udgangen af 2017 når målet om i alt 30 læsegrupper for ældre i København.

 

At læse i fællesskab

Ensomhed er et udbredt fænomen blandt ældre borgere, og mange savner samvær med andre og at mødes i meningsfulde fællesskaber. I Læseforeningen arbejder vi for at skabe stærke læsende fællesskaber ved at lave læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning, som har et særligt potentiale i forhold til at modvirke social og eksistentiel ensomhed. Læsegrupperne faciliteres altid af en uddannet læseguide.

Læsegrupperne kan inddrage alle uanset alder, baggrund og særlige behov. I læsegruppen præsenteres deltagerne for den udvalgte tekst ved oplæsning i læsegruppen og uden mulighed for at forberede sig. Teksten danner udgangspunkt for en efterfølgende samtale i læsegruppen, hvor formålet hverken er dybdegående analyser eller brug af tunge teorier. Derimod er litteraturen udgangspunkt for en samtale, hvor teksten sættes i relation til det levede liv; tanker, følelser og erfaringer. I læsegrupperne åbnes der op for nye perspektiver, og der er plads til at dele sine tanker med andre i et læsende fællesskab.

 

Litteraturen bringes hen, hvor de ældre er

Helt konkret udmønter projektet sig i en række ugentlige læsegrupper på pleje- og aktivitetscentre og ældreboliger i København. Her kommer Læseforeningens frivillige læseguider ugentligt og faciliterer læsegrupperne for deltagerne.

De frivillige læseguider understøttes løbende i regi af Læseforeningen ved hjælp af supervision og såkaldte erfa-møder, hvor de frivillige mødes med henblik på erfaringsudveksling og løbende kvalificering i rollen som læseguide.

Læsegrupperne finder sted på pleje- og aktivitetscentre samt ældreboliger i København. På den måde er det lykkedes at bringe litteraturen hen, hvor de ældre er, og invitere alle der har lyst ind i et meningsfuldt fællesskab.

 

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om projektet, kan du kontakte projektleder Helene Forsberg på helene@laeseforeningen.dk

Læseguider til erfaringsudvekslingsmøde i København.

Læseguider til erfaringsudvekslingsmøde i København.