LÆSEGRUPPER MODVIRKER ENSOMHED BLANDT ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE

2015-

I samarbejde med Københavns Kommune laver Læseforeningen læsegrupper for ældre i København med henblik på at modvirke ensomhed ved at danne stærke, læsende fællesskaber. På nuværende tidspunkt driver Læseforeningen 17 ugentlige læsegrupper for ensomme ældre i København, som varetages af frivillige læseguides uddannet ved Læseforeningen i metoden guidet fælleslæsning. Projektet er finansieret af midler fra Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning.

 

At læse i fællesskab

Ensomhed er et udbredt fænomen blandt ældre borgere, og mange savner samvær med andre og at mødes i meningsfulde fællesskaber. I Læseforeningen arbejder vi for at skabe stærke læsende fællesskaber ved at lave læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning, som har et særligt potentiale i forhold til at modvirke social og eksistentiel ensomhed. Læsegrupperne faciliteres altid af en uddannet læseguide.

Læsegrupperne kan inddrage alle uanset alder, baggrund og særlige behov. I læsegruppen præsenteres deltagerne for den udvalgte tekst ved oplæsning i læsegruppen og uden mulighed for at forberede sig. Teksten danner udgangspunkt for en efterfølgende samtale i læsegruppen, hvor formålet hverken er dybdegående analyser eller brug af tunge teorier. Derimod er litteraturen udgangspunkt for en samtale, hvor teksten sættes i relation til det levede liv; tanker, følelser og erfaringer. I læsegrupperne åbnes der op for nye perspektiver og der er plads til at dele sine tanker med andre i et læsende fællesskab.

 

Litteraturen bringes hen, hvor de ældre er

Helt konkret udmønter projektet sig på nuværende tidspunkt i 17 ugentlige læsegrupper på pleje- og aktivitetscentre i København. Her kommer Læseforeningens frivillige læseguides ugentligt og faciliterer læsegrupperne for deltagerne.

De frivillige læseguides understøttes løbende i regi af Læseforeningen ved hjælp af supervision og såkaldte Erfa-møder, hvor de frivillige mødes med henblik på erfaringsudveksling og løbende kvalificering i rollen som læseguide.

Læsegrupperne finder sted på pleje- og aktivitetscentre samt ældreboliger i København. På den måde er det lykkedes at bringe litteraturen hen, hvor de ældre er, og invitere alle der har lyst ind i et meningsfuldt fællesskab.

Projektet løber frem til april 2018 med mulighed for forlængelse. Forhåbentlig fortsætter vi det gode initiativ med henblik på at modvirke ensomhed og med udbredelse til endnu flere ældre i København. Det er i hvert fald målet.

 

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om projektet, kan du kontakte projektleder Helene Forsberg på helene@laeseforeningen.dk