LÆSEGRUPPER MODVIRKER ENSOMHED BLANDT ÆLDRE I RUDERSDAL KOMMUNE

2017-

Dette projekt indebærer ugentlige læsegrupper i Rudersdal Kommune målrettet ældre borgere på plejecentre, aktivitetscentre og biblioteker. I 2017 uddannede Læseforeningen frivillige læseguider samt medarbejdere fra de tilbud, hvor læsegrupperne foregår. Formålet er at modvirke ensomhed blandt ældre ved at skabe stærke, læsende fællesskaber.

 

Et socialt fællesskab

Læseforeningen har rigtig gode erfaringer med at lave læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning for ældre borgere som en aktivitet, der skaber stærke fællesskaber og modvirker ensomhed. Vi anvender metoden guidet fælleslæsning, der udgør en særlig tilgang til litteratur, som adresserer både social, eksistentiel og følelsesmæssig ensomhed. Når man læser sammen i grupperne, bringes litteraturen i spil som medie for et socialt fællesskab. Med litteraturen som omdrejningspunkt indgår deltagerne i en samtale, som knytter an til det levede liv og inddrager personlige perspektiver, tanker og følelser. Læsegruppen danner på den måde ramme om møder mellem mennesker i meningsfulde fællesskaber, som kan bidrage til at modvirke ensomhed.

 

Læsegrupper som tværgående indsats

Ved at etablere læsegrupper på både plejecentre, aktivitetstilbud og biblioteker er man nået bredt ud til ældre. I læsegrupperne stilles der ingen særlige krav for deltagelse. Alle kommer som de er og bidrager med det, de kan og vil.

Som et tværgående tilbud på forskellige platforme i kommunen kan læsegrupperne medvirke til at bygge bro og skabe kontinuitet for kommunens ældre borgere. Læsegruppen kan således fortsat være et tilbud uanset ændringer i den enkeltes plejebehov. En ambition er på den måde at gøre læsegrupper ved guidet fælleslæsning til en genkendelig aktivitet for ældre medborgere, som de kan deltage i uanset ændringer i deres livssituation og plejebehov.

 

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om projektet, kan du kontakte socialfaglig udviklingsleder Helene Forsberg på helene@laeseforeningen.dk

IMG_1507.JPG