LÆSEGRUPPER MODVIRKER ENSOMHED BLANDT ÆLDRE I RUDERSDAL KOMMUNE

2017-

I dette projekt samarbejder Læseforeningen med Rudersdal Kommune om at etablere og drive læsegrupper på ti tilbud målrettet ældre borgere i kommunen. Det drejer sig konkret om plejecentre, aktivitetscentre og biblioteker. Formålet er at modvirke ensomhed blandt ældre ved at skabe stærke, læsende fællesskaber.

 

Et socialt fællesskab

Læseforeningen har rigtig gode erfaringer med at lave læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning for ældre borgere som en aktivitet, der skaber stærke fællesskaber og modvirker ensomhed. Vi anvender metoden guidet fælleslæsning, der udgør en særlig tilgang til litteratur, som adresserer både social, eksistentiel og følelsesmæssig ensomhed. Når man læser sammen i grupperne, bringes litteraturen i spil som medie for et socialt fællesskab. Med litteraturen som omdrejningspunkt indgår deltagerne i en samtale, som knytter an til det levede liv og inddrager personlige perspektiver, tanker og følelser. Læsegruppen danner på den måde ramme om møder mellem mennesker i meningsfulde fællesskaber, som kan bidrage til at modvirke ensomhed.

 

Læsegrupper som tværgående indsats

Ved at etablere læsegrupper på både plejecentre, aktivitetstilbud og biblioteker er det målet at nå bredt ud til ældre på forskellige tilbud i Rudersdal Kommune. Det vil således være muligt for ældre medborgere at blive del af en læsegruppe - uanset om de benytter biblioteket, er tilknyttet et aktivitetscenter eller bor på et plejecenter i kommunen. I læsegrupperne stilles der ingen særlige krav for deltagelse. Alle kommer som de er og bidrager med det, de kan og vil.

Som et tværgående tilbud på forskellige platforme i kommunen kan læsegrupperne medvirke til at bygge bro og skabe kontinuitet for kommunens ældre borgere. Læsegruppen kan således fortsat være et tilbud uanset ændringer i den enkeltes plejebehov. En ambition er på den måde at gøre læsegrupper ved guidet fælleslæsning til en genkendelig aktivitet for ældre medborgere, som de kan deltage i uanset ændringer i deres livssituation og plejebehov.

 

Stabilt forankrede læsegrupper

I 2017 uddannede Læseforeningen frivillige læseguider samt medarbejdere fra de tilbud, hvor læsegrupperne skal forankres. Et mål for projektet er at skabe varig forankring af læsegruppen som tilbud for ældre i Rudersdal. Læseforeningen bidrager i den forbindelse ved at kvalitetssikre og forankre læsegrupperne gennem uddannelse af frivillige læseguides og medarbejdere samt løbende understøttelse af aktiviteten, herunder afholdelse af erfa-møder og supervision.

 

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om projektet, kan du kontakte projektleder Helene Forsberg på helene@laeseforeningen.dk

IMG_1507.JPG