LÆSELYSTEN VOKS(N)ER

2011

I 2011 samarbejdede Læseforeningen og Aarhus Kommunes biblioteker om at give unge og voksne nye læseoplevelser. Idéen bag projektet var, at man ved at skabe et frirum med en anderledes og positiv oplevelse af litteratur kunne øge læselysten blandt bibliotekets brugere og ikke-brugere – og at denne lyst ville lede til opøvelse af læsekompetencer.

 

En åben tilgang til litteratur

Læseforeningen etablerede og drev læsegrupper baseret på metoden guidet fælles læsning. Med denne metode adskilte læsegrupperne sig fra traditionelle grupper ved, at der blev læst højt af en læseguide, uddannet i metoden, der hjalp deltagerne ind i litteraturen gennem diskussion, refleksion og perspektivering til deltagernes personlige liv.

Det er karakteristisk for denne praksis, at man ikke behøver at have nogen særlige kompetencer for at deltage. Læsegrupperne havde på den måde ikke til formål at nå frem til en helstøbt akademisk analyse, men at skabe tid og rum til fordybelse og refleksion. Dermed blev det muligt at bryde den grænse, som ellers uintentionelt kan være opstillet mellem ”kompetente” og ”knapt så kompetente” læsere. I læsegrupperne på Aarhus Kommunes biblioteker kunne alle være med – selv dem, der ikke kunne læse.

Erfaringerne fra projektet viser da også, at læsegrupperne havde en positiv effekt og bestemt var relevante i læringssammenhænge. Læsegrupperne skabte et frirum, hvor det var muligt at få en intens oplevelse af litteraturlæsning i kraft af samtale og samvær omkring det læste.

 

Yderligere information

Læs artiklen Social kapital og litteraturens potentialer. Om læselyst, man vokser af! fra Danmarks Biblioteksforening, 15. juni 2012

Ønsker du yderligere information om projektet, kan du også kontakte Læseforeningens formand Mette Steenberg på mette@laeseforeningen.dk