Vi søger deltagere til læsegrupper for psykisk sårbare unge

I Læseforeningen tror vi på, at fællesskaber omkring litteratur kan noget særligt. Derfor laver vi læsegrupper på tværs af samfundet - blandt andet for unge, som har eller har haft psykiske problemer inde på livet. Det har vi rigtig gode erfaringer med og er glade for nu at kunne starte to læsegrupper op i løbet af foråret i henholdsvis København og Århus.

H&K.jpg

Hvis du er mellem 18 og 35 år, interesseret i litteratur og i at dele læseoplevelser med andre, så er læsegruppen måske noget for dig? Du behøver ikke være belæst eller vant til at tale om litteratur - det vigtigste er, at du har lyst til at læse i fællesskab og dele dine tanker om litteratur i samtaler med andre. Alle er velkomne og det kræver ingen forberedelse.

 

Et fællesskab om litteratur

Vi mødes i læsegruppen en gang om ugen, hvor vi sammen læser skønlitteratur og taler om de tanker, følelser og refleksioner, teksterne vækker. Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med. Teksten bliver læst højt af en læseguide uddannet i metoden guidet fælleslæsning og man skal ikke have forberedt sig. Man kommer, som man er, og bidrager i det omfang, man kan og vil.

 

Uddannelse til læseguide

Som del af læsegruppen vil der i 2019 være mulighed for, at du kan blive uddannet til læseguide og drive en læsegruppe selv med støtte fra Læseforeningen. Læsegrupperne er del af et treårigt projekt finansieret af midler fra VELUX, som har til formål at styrke unge med psykisk sårbarheder gennem deltagelse i læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning - som deltager og siden som læseguide.

På sigt er målet at gøre læsegrupper til et tilbud for unge psykisk sårbare på tværs af Danmark ved at videreføre og udbrede læsegrupper med deltagere som læseguider. Alt dette bliver der informeret nærmere om, når det bliver aktuelt og det understreges, at uddannelsen til læseguide ikke er et krav for at deltage i læsegruppen.

 

Forskning

Læsegrupperne bliver oprettet som del af et projekt, som også omfatter en forskningsdel. Forskningsprojektet har til formål at undersøge, hvordan guidet fælleslæsning kan styrke livskvalitet og øge mental sundhed.

Konkret betyder det bl.a., at en forsker af og til vil deltage i læsegruppen. Derudover vil læsegruppernes deltagere blive inviteret til at deltage i workshops, refleksionsmøder og evt. interviews i relation til forskningen. 

 

Tid og sted

I København mødes gruppen hver mandag - første gang mandag d. 9. april kl. 15.30-17.00 i SIND Ungdoms lokaler på Fælledvej 12, 2200 København N.

I Aarhus vil læsegruppen foregå hver mandag kl. 19-20.30 på Godsbanen, Vogn 1, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C . Første gang er mandag den 16. april.

Der vil være kaffe, te og sødt.

 

Kontakt og tilmelding

Tilmeld dig en af læsegrupperne ved at udfylde nedenstående formular.

Navn *
Navn
Jeg ønsker at deltage i *

 

Hvis du vil har spørgsmål, kan du kontakte Helene Forsberg på tlf.: 71799919 eller e-mail: helene@laeseforeningen.dk

Læsegrupperne har begrænset antal pladser.

VELUX FONDEN.jpg

Kom til åbent temamøde om litteratur og sundhed

Syg_litteratur.png

og helende fælleslæsning

Læseforeningen inviterer til generalforsamling og et åbent temamøde med titlen Syg litteratur og helende fælleslæsning. Her er alle velkomne til guidet fælleslæsning og en samtale om ’syg litteratur’. Forfatter Lone Hørslev, redaktør Peter Simonsen og formand for Læseforeningen Mette Steenberg vil hjælpe os med at blive klogere på, hvordan litteratur og sundhed kan spille sammen. 

 

Tid og sted

Den 22. april 2018, kl. 10.30-16.00

Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

 

Program

10.30: Velkommen

11.00–13.00: Syg Litteratur og helende fælleslæsning (Åbent for alle)

  • Forfatter Lone Hørslev læser sin novelle ”Lungetræet” fra bogen En ordentlig mundfuld op efterfulgt af samtale om litteraturens helende potentiale mellem Peter Simonsen, der har redigeret antologien Syg Litteratur, og Læseforeningens formand Mette Steenberg, der bl.a. arbejder med læsegrupper som mental sundhedsstrategi

13.00–14.00: Frokost (Åbent for alle, gratis for medlemmer, 100 kr. for ikke-medlemmer)

14.00–16.00: Generalforsamling (Kun for medlemmer)

 

Tilmelding

Første del af dagen er åben for alle, mens den efterfølgende generalforsamling er for Læseforeningens medlemmer og bestyrelse. Pladserne til temamødet fordeles efter først til mølle-princippet. Vi håber alle bliver til snak og efterfølgende frokost.

Tilmeld dig senest den 10. april 2018 ved at sende en e-mail til rikke@laeseforeningen.dk, hvori du oplyser, om du deltager i temamøde, generalforsamling eller begge dele.  

Vi glæder os til at se jer!

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rikke Hesteng på rikke@laeseforeningen.dk

 Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond.

Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond.

Åben læsegruppe for ældre i København

Foto paragraf 18 stillingsopslag.jpg

Har du lyst til at høre højtlæsning af god litteratur sammen med andre ældre? Vil du være med til at tale om, hvad vi oplever, når vi hører forskellige tekster? Så er den åbne læsegruppe på Vesterbro i København måske noget for dig.

 

Alle kan være med

Vi mødes en gang om ugen, hvor vi i en time læser litteratur sammen og taler om de tanker, følelser og refleksioner, det vækker. Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med. Teksten bliver læst højt, og man skal ikke have forberedt sig hjemmefra. Man kommer, som man er, og bidrager i det omfang, man kan og vil.

Gruppen er åben for alle interesserede, så kig endelig forbi – og tag gerne en ven med. Nederst på denne side kan du se en lille video fra en de andre læsegrupper for ældre, som Læseforeningen står for.

 

Hvor og hvornår

Vi mødes hver mandag kl. 15. Første gang er mandag den 5. marts 2018.

Det foregår på Aktivitetscenter Vesterbro, Lyrskovgade 10, 1758 København V

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte projektleder Helene Forsberg på tlf. 71799919 eller e-mail helene@laeseforeningen.dk

 

Vil du modvirke social udsathed i København som læseguide for en læsegruppe?

Vi søger netop nu frivillige læseguider til vores nyopstartede projekt i København, hvor vi skal lave læsegrupper for borgere, som står uden for arbejdsmarkedet og er i risiko for social marginalisering.

 

Projektet

I Læseforeningen har vi gode erfaringer med at lave læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning for borgere i udsatte livssituationer som supplement til andre indsatser. I læsegruppen kombineres litterære oplevelser og socialt samvær, og på den måde bliver det et meningsfuldt fællesskab og en netværksskabende aktivitet, som har stort potentiale til at modvirke ensomhed og social isolation. Deltagelsen i læsegrupper kan styrke den enkeltes livskvalitet og øge motivationen for at deltage i andre typer af fællesskaber.

Inger 1.jpg

Læsegrupperne drives af Læseforeningen med facilitering af læseguider uddannet i metoden guidet fælleslæsning. Vi søger derfor nye, dygtige kandidater, som har lyst til at gøre en forskel for udsatte borgere gennem en frivillig indsats som læseguider. Måske er det noget for dig?

 

Rollen som læseguide

Som læseguide er du ansvarlig for at facilitere en læsegruppe. For at blive læseguide er det afgørende, at du interesserer dig for litteratur, møder mennesker med respekt og i øjenhøjde og har lyst til at prøve kræfter med at drive læsegrupper for mennesker i udsatte livssituationer. Vi stiller ingen specifikke krav om uddannelses- og jobbaggrund, men forventer at du i ansøgningen redegør for, hvordan dine erfaringer vil kunne bringes i spil i rollen som læseguide.

For at blive læseguide skal du gennemføre uddannelsen i metoden guidet fælleslæsning. Alle vores læsegrupper er baseret på denne metode, og på uddannelsen har vi fokus på anvendelsen af metoden i praksis.  Metoden indebærer bl.a., at læseguiden altid læser en skønlitterær tekst højt for gruppen, hvorefter man sammen taler om, hvilke refleksioner, følelser og erindringer, teksten vækker. Deltagerne skal ikke forberede sig eller have særlige forudsætninger for at kunne deltage.

Vi mener, at alle kan have glæde af god litteratur og arbejder for, at alle kan blive del af vores læsende fællesskaber. Det er derfor vigtigt, at du som læseguide kan skabe rum for en åben samtale omkring litteratur med inddragelse af deltagernes oplevelser, refleksioner og erfaringer. Alt dette bliver du klædt på til på kurset i guidet fælleslæsning.

Som udgangspunkt forpligter du dig til at have en læsegruppe ugentligt i et år. Du kan læse mere om, hvad rollen som læseguide indebærer, her.

 

Ansøgning

Hvis du er interesseret i at blive frivillig læseguide, skal du kunne deltage i uddannelsesforløbet over tre dage d. 6., 7. og 8. april 2018. Uddannelsen finder sted i København.

Send dit CV samt en motiveret ansøgning, hvori du redegør for, hvorfor du gerne vil være læseguide samt hvordan dine erfaringer kan inddrages i den sammenhæng, til helene@laeseforeningen.dk senest den 19. marts 2018. Vi afholder samtaler 21.-23. marts 2018.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektleder Helene Forsberg på helene@laeseforeningen.dk eller tlf. 71799919.

Info-møde om det Velux-støttede projekt Guidet Fælleslæsning: Fra deltager til læseguide.

Aarhus Universitet og Læseforeningen inviterer til informationsmøde om det nye Velux finansierede projekt Guidet fælleslæsning: Fra deltager til læseguide. Empowerment program for udsatte unge.

Projektet opretter læsegrupper med metoden guidet fælleslæsning for psykisk sårbare og udsatte unge. Samtidig er Guidet fælleslæsning: Fra deltager til læseguide et tværfagligt forskningsprojekt, som undersøger, om og hvordan deltagelse i læsegrupper kan være med til at styrke sårbare unge.

Projektet løber fra foråret 2018 til efteråret 2020. Der vil til en start oprettes læsegrupper i København og Aarhus, men på sigt vil flere byer inddrages. Læsegrupperne bygger på metoden Guidet fælleslæsning, som kort fortalt er en oplevelses­or­ien­te­ret, gruppebaseret litterær aktivitet, som ikke kræver forberedelse eller forhåndskendskab til litteratur. Læsegruppen er ledet af en læseguide. På sigt vil man som deltager have mulighed for at uddanne sig til læseguide og lede en læsegruppe.

 

Hvad?

Vi inviterer foreninger, organisationer, kommuner og andre interessenter som har berøring med psykisk sårbare og udsatte unge til informations- og kick-off møde i februar.

Her kan I høre mere om muligheder for samarbejder, hvordan I kan henvise unge til en læsegruppe og hvornår og hvordan læsegrupperne kommer til at forløbe. I kan også høre mere om metoden Guidet Fælleslæsning. Der vil være oplæg fra forskningsteamet om forsknings­ak­ti­vi­tet­erne som er knyttet til projektet.

Kom og få stillet din nysgerrighed til et uforpligtende fyraftensmøde. Der vil være kaffe og kage.

 

Spørgsmål?

Spørgsmål til projektets praksisside kan rettes til socialfaglig konsulent i Læseforeningen Helene Forsberg

Mobil: 71799919, mail: helene@laeseforeningen.dk

Spørgsmål til forskningssiden kan rettes til forskningsleder Mette Steenberg

Mobil: 23240876, mail: mette@laeseforeningen.dk

Du kan læse mere om projektet og dets aktiviteter her

 

K sidder.jpg

Hvor og hvornår?

København: Vartov - Grundtvigstuen, Farvergade 27, 1463 København K

19. februar 15-17

 

Aarhus: Interacting Minds Centre, Jens Chr. Skous Vej 4, bygning 1485 lokale 542

22. februar, 15-17.

 

TILMELDING

Send mail med navn, forening eller organisation og om du deltager i København eller i Aarhus til rikke@laeseforeningen.dk

Guidet Fælleslæsning med Læseforeningen

Guidet Fælleslæsning med Læseforeningen

Læseforeningen blev stiftet under Vild med Ord-festivalen på den Internationale Bogdag d. 23. april 2010. Foreningen arbejder for at fremme den skønlitterære læsning overalt i samfundet og for at inddrage enhver uanset baggrund i stærke, læsende fællesskaber.

På Vild Med Ord i år kan du møde Læseforeningens Mette Steenberg. Mette vil kort introducere foreningen og derefter vil hun eksemplificere metoden Guidet Fælleslæsning gennem en mini-live-læsning hvor alle er velkomne til at være med, dette finder sted lørdag fra kl 13.45-14.15, du kan desuden møde os i vores bod under hele festivallen.

v1.jpg

Kbh Læser - og vi læser med!

Den 23. februar til 4. marts er det tid til den årlige litteraturfestival, Kbh Læser, der i år har temaet MANIFEST.  

 

Fire muligheder for fælleslæsning

Læseforeningen vil i år stå for fire guidede fælleslæsninger til tre forskellige arrangementer i utraditionelle rammer. Alle er velkomne, når vi inviterer inden for i Kulturtårnet, Domkirken og på Ørestad Bibliotek. Her læser vi manifest-inspirerede tekster om menneskesind, fremtider og identiteter.

Guidet fælleslæsning er højtlæsning med indlagte pauser, hvor der er plads til, hvad der nu melder sig for den enkelte af forundring, afsky, nysgerrighed, genkendelse eller noget helt femte.

Manifest og litteratur er tæt forbundne. Hvis manifestet er et opråb, en trang til en anden verden end den, vi kender, er litteraturen den, der kan føre os ind i det ukendte land. Mens teksten læses højt, bevæger vi os sammen ind i de ukendte landskaber og opholder os sammen dér.

Kom og læs med os:

Kom i god tid, da der er begrænsede pladser.

 

Læsning for hele byen

Under Kbh Læser er byen spækket med spændende litterære arrangementer for enhver smag. Ligesom Læseforeningen har festivalen til hensigt at sprede læselysten og litteraturglæden - både til de i forvejen storlæsende bogorme og til dem som sjældent eller aldrig læser.

Du kan læse mere om Kbh Læser og se det fulde program på www.kbhlaeser.dk  

Kbh Laeser 2018 2.JPG

Infomøde for frivillige

images.jpg

 

Vil du gerne dele din glæde ved at læse og fordybe dig i litteratur, og vil du bruge denne glæde og interesse til at skabe en meningsfuld aktivitet for andre. Så er det dig vi vil have som frivillig.

Vi søger lige nu frivillige til at lede åbne læsegrupper i Viborg, Herning og Ikast-Brande samt læsegrupper for ensomme ældre i Aarhus kommune.

Læseforeningen holder infomøde 1. marts kl. 16-18 i FO-byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C. Her kan du hører mere om det praktiske, og hvad rollen som læseguide indebærer. Tilmelding senest d. 28. februar til rikke@laeseforeningen.dk

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til rikke@laeseforeningen.dk