Mød os på Kulturmødet Mors 2018!

D. 23.-25. august løber Kulturmødet Mors 2018 af stablen. Kulturmødet er en bred, 48 timers kulturfestival, der både byder på udstillet kunst og en lang række samtaler mellem spændende personer fra dansk kunst- og kulturliv, erhvervsliv og politik. Alle deltagere opfordres til at deltage aktivt i diskussionerne. Læseforeningen er til stede med flere former for aktiviteter - og du er velkommen til at deltage i dem alle!

 

Stand på Gasværksvej

Læseforeningen har en stand i aktørområdet på Gasværksvej. Her uddeler vi materialer og fortæller om foreningens arbejde. Hvis man fx er interesseret i at starte læsegrupper i regionen, kan man komme og tale med os om det her.

 

Guidet fælleslæsning i Monas Hus

Læseforeningen afholder en række guidede fælleslæsninger i løbet af Kulturmødet. De foregår i Monas Hus på hjørnet af Gasværksvej og Munkegade og er åbne for alle.

Læsningerne foregår fredag 9.30-10.30 og 16.00-17.00. Lørdag kl. 11.00-12.00.

 

Samtale på Kulturregionens scene, Lysskoven

Kulturmødet Mors.jpg

Læseforeningen kan også opleves på Region Midts scene i Lysskoven. Her modererer Helene Forsberg, socialfaglig konsulent i Læseforeningen, en samtale mellem litteraturprofessor Peter Simonsen fra Syddansk Universitet og forfatter Peder Frederik Jensen. Samtalen kommer til at handle om litteraturens rolle i forhold til velfærd og demokrati. Hvordan kan fælles
læseoplevelser øge velfærden og styrke demokratiet?

Samtalen i Lysskoven foregår fredag kl. 10.30-11.15

 

Læs mere om festivalen på Kulturmødet Mors’ egen hjemmeside

 

 

 

Læseforeningen søger to nye frivillige til en af vores grupper i Aarhus

Kunne du tænke dig at være læseguide og facilitere en læsegruppe for ældre på et pleje- og aktivitetsenter i Aarhus?

To nye læseguider til Aarhus.jpg

I samarbejde med Aarhus Kommune laver Læseforeningen læsegrupper for ældre i Aarhus med henblik på at modvirke ensomhed ved at danne stærke, læsende fællesskaber. Vi har i foråret 2018 iværksæt fem ugentlige læsegrupper på henholdsvis et plejecenter, en rehabiliteringshøjskole, et lokalcenter og et aktivitetscenter i Aarhus C. En sjette gruppe starter på et plejehjem til august 2018. Læsegrupperne skal løbe over et år. Derfor søger vi et par nye frivillige læseguider til projektet. Læs mere om projektet her

 

Rollen som læseguide

Læseforeningens frivillige læseguider kommer en gang ugentligt og faciliterer læsegrupperne for deltagerne. På den måde lykkes det at bringe litteraturen hen, hvor de ældre er, og invitere alle der har lyst ind i et meningsfuldt fællesskab.

For at blive læseguide er det afgørende, at du interesserer dig for litteratur og at du møder mennesker med respekt og i øjenhøjde. Vi stiller ingen specifikke krav om uddannelses- og jobbaggrund, men forventer, at du i ansøgningen redegør for, hvordan dine erfaringer vil kunne bringes i spil i rollen som læseguide.

Vores læsegrupper foregår altid ud fra metoden guidet fælleslæsning, og denne metode lærer du at anvende i praksis på tredages-uddannelsen til læseguide. I læsegrupperne læser læseguiden altid en skønlitterær tekst højt, hvorefter man i gruppen taler om, hvilke refleksioner, følelser og erindringer, teksten vækker. Deltagerne skal ikke forberede sig eller have særlige forudsætninger for at kunne deltage.

Som frivillig i Læseforeningen indgår du i foreningens læseguideprogram, der sikrer den fornødne understøttelse af dit frivillige arbejde, herunder ERFA-møder med andre læseguider, supervision og løbende individuel sparring.

 

ANSØGNING

Send en kort motiveret ansøgning til: zineth@gmail.com

Hvis du er interesseret i at blive frivillig læseguide, skal du kunne deltage på læseguide-uddannelsen den 4.-7. oktober 2018 på Saxild Strand syd for Aarhus.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til frivilligkoordinator Zineth Barfod på e-mail zineth@laeseforeningen.dk eller tlf. 30242291.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Læsning og fest på Kofoeds Skole

1.jpg

I sidste uge var Læseforeningen inviteret med til sommermarked på Kofoeds Skole i København, hvor vi starter en læsegruppe op til august. Kofoeds Skole holdt 90 års fødselsdag for deres store, sociale indsats og indviede samtidig en række socialøkonomiske butikker og nye lokaler.

På Læseforeningens stand kunne man deltage i to Pop-Up læsninger og droppe ind og høre om vores arbejde. Mange kom forbi til hyggelige og spændende snakke.

 

Læsegrupper som indgang til beskæftigelse

Vi ser meget frem til at igangsætte læsegruppen på Kofoeds Skole, som er en del af projektet ”Stærke læsende fællesskaber som indgang til beskæftigelse”. Med støtte fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune driver Læseforeningen dette projekt, der har til formål at bringe borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, nærmere et liv med beskæftigelse ved at facilitere læsegrupper for målgruppen, der kan modvirke social marginalisering og styrke borgernes livskvalitet.

Ud over Kofoeds Skole starter vi bl.a. en læsegruppe op på Settlementet på Vesterbro. Du kan læse mere om indsatsen her

 Pop-Up læsegruppe i Læseforeningens telt på Kofoeds Skoles sommermarked

Pop-Up læsegruppe i Læseforeningens telt på Kofoeds Skoles sommermarked

Vil du være læseguide i Odense?

Projektet

Læseforeningen søger nye, frivillige læseguider til projektet ”Forebyggende fællesskaber”, der har til hensigt at modvirke ensomhed blandt ældre i Odense Kommune. Hvis du har lyst til at læse og tale om skønlitteratur sammen med ældre – enten i én-til-én læsesessioner eller i en læsegruppe – så er dette måske noget for dig.

Læseguider til Odense_foto 2.jpg

Vi afholder infomøder for interesserede frivillige den 26/6 og 14/8 – begge dage kl. 16 i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C. Alle er velkomne!

Læseforeningen samarbejder med Odense Kommune om projektet, der går ud på at etablere og drive otte ugentlige én-til-én læsesessioner for at nå ældre i kommunen, som sjældent eller aldrig deltager i sociale aktiviteter uden for eget hjem. Desuden vil vi etablere en til to læsegrupper med fem til otte deltagere som et ekstra tilbud til de ældre. Til det søger vi nye læseguider til at lede sessionerne og grupperne.

 

Rollen som læseguide

Som frivillig læseguide står du for de ugentlige læsesessioner baseret på metoden guidet fælleslæsning. Du er ansvarlig for at vælge og matche egnet litteratur og gennem højtlæsning og pauser facilitere en samtale, der tager udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser af teksten og de tanker, følelser og erindringer, der opstår i forbindelse hermed. Derved knytter fælleslæsning an til det levede liv og skaber en både vedkommende, personlig og samtidig fælles læseoplevelse.

Du bliver klædt godt på til at varetage rollen på den læseguide-uddannelse, som Læseforeningen står for. Derudover bliver du løbende understøttet via vores frivilligprogram, hvori der indgår supervision, erfaringsudveksling og sparring.

 

Om Læseforeningen

Læseforeningen er en social, frivillig forening, der har læsegrupper over hele Danmark for bl.a. ældre, psykisk sårbare og socialt udsatte med det formål at styrke den enkeltes livskvalitet.

Vores arbejde er baseret på praksis og forskning i metoden guidet fælleslæsning. Metoden er inkluderende, idet den ikke kræver forberedelse eller særlige forudsætninger, men tager udgangspunkt i den fordybelse og indlevelse, der opstår i gruppen, når teksten læses højt og læseoplevelser deles. 

 

Ansøgning

Vi stiller ingen formelle krav om uddannelses- og jobbaggrund til vores kommende læseguider. Men det er afgørende, at du interesserer dig for litteratur, er god til at møde dine medmennesker med respekt og i øjenhøjde og har lyst til at prøve kræfter med at facilitere læsegrupper for ældre mennesker.

Er du interesseret i at blive læseguide, så send senest den 20/8 dit CV og en ansøgning, hvori du redegør for, hvorfor du gerne vil være læseguide og hvordan dine tidligere erfaringer kan bruges i den sammenhæng til lone@laeseforeningen.dk 

Du skal kunne deltage på læseguide-uddannelsen i Odense den 3/9, 10/9 og 17/9 2018 kl. 9-16. Læsegrupperne starter op ultimo september 2018, og du skal være indstillet på at være læseguide hos os i et år.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til frivilligkoordinator Lone Kramer på e-mail lone@laeseforeningen.dk eller tlf. 22732872.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Masser af muligheder for fælleslæsning under LiteratureXchange og NorthLit

I forbindelse med de internationale festivaler LiteratureXchange og NorthLit, som finder sted fra 14.-24. juni 2018 i Aarhus, arrangerer Læseforeningen en række Pop-Up læsninger rundt omkring i byen. Alle disse læsegrupper er åbne. Vi håber, at mange har lyst til at droppe ind og være med til at læse sammen.

Det kræver ingen forberedelse - man dukker bare op og får serveret dagens tekst. Teksten læses højt af en af vores læseguider, der undervejs holder pauser, hvor vi taler om, hvad vi har hørt.

Se vores program nedenfor og følg evt. også med på facebook, hvor Pop-Up læsningerne annonceres.

 

Torsdag d. 31. maj klokken 16:30-18:00, Arnold Busk Boghandel, Ryesgade 3, 8000 Aarhus C

Vi læser et uddrag af romanen "Mennesket er en stor fasan i verden" af Herta Müller, der besøger Aarhus i forbindelse med LiteratureXchange

Facebook-event

 

Mandag den 18. juni klokken 16:30-18:00, Godsbanen, Vogn 1, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C

Åben læsning under LiteratureXchange festivalen.

Facebook-event

 

Onsdag d. 20. juni kl. 14.00-16.00, Museum Ovartaci, Skovagervej 2, 8240 Risskov, Arhus, Denmark, Mødested: Billetsalget

Vi læser novelle af Judith Herman fra ”Letti Park” og et digt af kunstneren Ovartaci - man kan besøge museet i samme omgang.

Facebook-event

 

Fredag d. 22. juni kl. 13.30-14.30, cafe AroS, ARoS Allé 2, 8000 AARHUS C

Vi vil læse en kort tekst af en af de to forfattere; den danske digter Anders Abildgaard og den svenske forfatter Stig Larsson i forbindelse med NorthLit Forfattersamtaler på ARoS senere samme dag (kl. 15:00 - 16:00 ARoS Public, Auditorium).

Facebook-event

 

Lørdag d. 23. juni kl. 12.00-13.00, cafe ARoS, ARoS Allé 2, 8000 AARHUS C

Vi vil læse en kort tekst af en af de to forfattere; den irakiske digter og forfatter Sinan Antoon og den syriske digter og journalist Dima Wannous i forbindelse med NorthLit Forfattersamtaler på ARoS senere samme dag (kl. 15:30 - 16:30 ARoS Public, Auditorium).

Facebook-event

 

 Museum Ovartaci på Risskov. Foto: Nico Jepsen

Museum Ovartaci på Risskov. Foto: Nico Jepsen

 

 

Åben læsegruppe i Viborg

Vil du læse noveller og digte sammen med andre? Denne åbne læsegruppe er for alle, der har lyst til at få læst skønlitteratur højt af en frivillig læseguide og tale om de tanker og følelser, teksterne bringer frem.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage  - alle er velkomne. Første gang er mandag d. 13. august fra 16.00-17.30 i "Villaen" på Viborg Bibliotek, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg .

Læsegruppen organiseres af Læseforeningen, der har læsegrupper over hele Danmark.

Er det noget for dig, så tilmeld dig senest d. 7. augustcharlottebork@laeseforeningen.dk

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du også skrive til charlottebork@laeseforeningen.dk

Ejersbo.jpg

Så skød vi Velux-projektet i gang med besøg hos The Reader Organisation

Vores treårige, Velux-støttede projekt ”Fra deltager til læseguide – Et humanvidenskabeligt laboratorium for fælleslæsning og empowerment” blev kickstartet med en studietur til Læseforeningens inspirations- og samarbejdsorganisation The Reader Organisation i Liverpool. Her var den følgegruppe, der er blevet nedsat til at kvalificere projektets praksisdel, samt den samlede gruppe på Velux-projektet draget af sted for at høre om The Reader Organisations erfaringer med læsegrupper for socialt udsatte og psykisk sårbare i praksis og som forskningsfelt. 

 

Inspirerende oplæg

Læseforeningens metode guidet fælleslæsning er inspireret af engelske the Reader Organisations arbejde. The Reader er en prisvindende, social forening i England, der, med primus motor Jane Davis i spidsen, siden 2002 har arbejdet på at skabe relationer mellem mennesker og litteratur gennem ’shared reading’. Derudover har professor Phillip Davis over en årrække forsket i effekter af ’shared reading’ ved Liverpool University.

Der var derfor mange gode grunde til at indlede følgegruppens arbejde med en introduktion til The Reader og arbejdet med ’shared reading’ i UK, og lade det danne udgangspunkt for en introduktion af tankerne bag vores eget Velux-projekt og den konkrete udformning.

I løbet af de to dage, 23.-24. april, fik vi således et godt indblik i nogle af The Readers mange interessante tiltag. Eksempelvis hørte vi oplæg om fælleslæsning for mennesker med psykiske lidelser, om læsegrupper for fængselsindsatte, hvor de indsatte bliver uddannet til læseguider og om The Readers indsats for læsesvage børn i skolerne. Endvidere havde vi en fælleslæsning med Kate McDonnell, Head of Reading Excellence, ligesom professor Philip Davis fortalte om sin forskning i effekterne af læsegruppedeltagelse.

 

Følgegruppen

Følgegruppens medlemmer er alle udpeget på baggrund af deres særlige kompetencer inden for området for socialt udsatte- og psykisk sårbare unge, og repræsenterer på hver deres måde forskellige dimensioner af indsatser for målgruppen. Konkret består gruppen af aktører fra psykiatrien, området for socialt arbejde med udsatte- og psykisk sårbare unge, det politiske niveau samt forskning.

Følgegruppen består af:

  • Lars Benjaminsen, seniorforsker i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  • Johanne Bratbo, projektleder i EN AF OS
  • Jacob Lawaetz, 1. reservelæge i Psykiatrien Øst, Region Sjælland
  • Pernille Loumann, politisk konsulent i Rådet for Socialt Udsatte
  • Christian Lund, centerchef i headspace
  • Julie Lund, psykolog hos Udredningsenheden, Ambulatorium for mani og depression, AUH Risskov
  • Mette Vestergaard, daglig leder i SIND Ungdom
Liverpool.jpg

Et både praksis- og forskningsorienteret projekt

Med inspirationen fra The Reader i bagagen og den yderst kompetente følgegruppe tilknyttet er vi klar til at fortsætte projektet. Konkret indebærer det etablering af en række læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning for psykisk sårbare og udsatte unge i flere danske byer. Formålet er at skabe mulighed for empowerment for deltagerne i læsegrupperne, først og fremmest gennem deltagelse i læsegrupper og sidenhen gennem mulighed for uddannelse til læseguider og selv facilitere en læsegruppe. Samtidig er ”Fra deltager til læseguide” et tværfagligt forskningsprojekt, som undersøger, om og hvordan deltagelse i læsegrupper kan være med til at styrke sårbare unge.

I april er de første to læsegrupper startet op i hhv. Aarhus og København, og grupperne følges tæt af forskere inden for litteratur, antropologi og psykologi. Undervejs i projektet vil praksis-følgegruppen bistå med faglig sparring i forhold til at anvende læsegrupper som social interventionsform.

Du kan læse mere om projektet ”Fra deltager til læseguide – Et humanvidenskabeligt laboratorium for fælleslæsning og empowerment” her.

For yderligere information om projektets praksisdel, kontakt socialfaglig konsulent i Læseforeningen Helene Forsberg på helene@laeseforeningen.dk

Du kan læse mere om The Reader Organisation på deres egen hjemmeside.

 

Nye borgere og LiteratureXchange

I forbindelse med den internationale festival LiteratureXchange, som finder sted fra 14.-24. juni 2018 i Aarhus, starter Læseforeningen to læsegrupper for nye borgere i Aarhus Kommune i samarbejde med Lærdansk. I løbet af 4-5 uger op til festivalen læser grupperne litteratur sammen hos Lærdansk.

 

guidet Fælleslæsning

Guidet fælleslæsning adskiller sig fra andre sociale og kulturelle initiativer ved, at det ikke kræver forberedelse og møder deltagerne på deres præmisser. Læsegrupperne er en aktivitet, som alle kan være med til, hvor litteraturen ansporer til meningsfulde samtaler og fællesskab. Med de to læsegrupper tilknyttet LiteratureXchange inviteres de nye borgere ind i byens kulturliv.

 

Læseforeningen på LiteratureXchange

Efter læsegruppesessioner og litteraturfestivalen inviteres deltagerne til at deltage i Læseforeningens åbne læsegrupper i Aarhus kommune og i læsekredse og andre litteratur-/kulturarrangementer på biblioteket. Læsegruppen deler navn med festivalen LiteratureXchange.

Læseforeningen bidrager derudover til LiteratureXchange-festivalen med en række Pop-Up læsninger i Aarhus. Hold dig opdateret om LiteratureXchange og Læseforeningens aktiviteter på vores hjemmesider og facebook-sider:

http://www.laeseforeningen.dk/

https://www.facebook.com/laeseforeningen/?ref=br_rs

http://www.literaturexchange.dk/ 

https://www.facebook.com/literaturexchange/

LiteratureXchange.png