Læseforeningen søger praktikanter til Aarhus

Vil du være med til at skabe litterær empowerment for psykisk sårbare unge? Så er en praktik som litteratur- eller socialfaglig praktikant i Læseforeningen måske noget for dig. Vi søger to praktikanter til efteråret til udvikling af vores læsegruppeindsats for unge psykisk sårbare i Aarhus og omegn.

Læseforeningen er en almennyttig forening, der arbejder i krydsfeltet mellem litteratur, mental sundhedsfremme og social intervention. Formålet med vores arbejde er at bringe litteraturen ud, hvor den gør gavn, og skabe stærke læsende fællesskaber for mennesker i alle livssituationer, på tværs af sociale lag. Vi har særligt fokus på at skabe øget livskvalitet og bedre mental sundhed for mennesker i social udsathed gennem etablering af stærke læsende fællesskaber.

Vores strategiske fokusområde i disse år er at finde bæredygtige modeller for finansiering og at videreudvikle vores indsatser med læsegrupper som en social frivilligbåren indsats på tværs af landet for en bred vifte af målgrupper -  blandt andre ensomme ældre, socialt udsatte voksne og unge samt psykisk sårbare. Størstedelen af vores læsegrupper finder sted på aktivitetscentre, plejehjem, biblioteker, væresteder og NGO’er, og samtlige læsegrupper er baseret på metoden Guidet fælleslæsning. Vi arbejder desuden med metodeudvikling og forsker i effekterne af Guidet fælleslæsning for specifikke udsatte målgrupper. Et led i dette er udvikling og implementering af en model for empowerment for psykisk sårbare unge indenfor rammen af det humanvidenskabelige forskningsprojekt; Fra deltager til læseguide, støttet af midler fra Velux fonden.

Vi søger nu to ambitiøse praktikanter med interesse for litterær social intervention og empowerment, der har lysten, viljen og evnerne til at gøre en forskel for psykisk sårbare unge ved at bidrage til hhv. den litterære og socialfaglige dimension af arbejdet med litterær empowerment.

Som socialfaglig praktikant skal du have kompetencer indenfor kommunikation og relationsarbejde. Du får til opgave at bidrage til videreudvikling af empowermentindsatsen for psykisk sårbare unge. I samarbejde med den Socialfaglige udviklingsleder skal der implementeres en række læsegrupper for målgruppen i forskellige sektorer med psykisk sårbare unge som læseguider som et fastforankret, kontinuerligt tilbud i Aarhus og omegn. Endvidere skal der udvikles netværk på tværs af de unge, som indgår i projektet, til at understøtte psykisk sårbare unge i rollen som læseguider

Som litteraturfaglig praktikant vil du blive del af empowermentprojektet for unge psykisk sårbare. Du vil arbejde sammen med både praksis og forskningsleder i projektet med henblik på at gøre en tekstbank tilgængelig for læseguiderne. Dette arbejde indebærer blandt andet etablering af et site/blog, hvor anbefalinger af tekster kan deles læseguiderne imellem, men også indsamling af tekster mhp. udgivelse af antologi. 

Udover din personlige interesse for litteratur, forudsætter praktikken stærke kommunikationskompetencer, både praktiske i forbindelse med opbygning af site og redaktionsmæssige i forbindelse med udgivelse af antologi.

Som såvel social- og litteraturfaglig praktikant vil du blive del af et stærkt hold i sekretariatet fordelt på kontorer i hhv. Aarhus og København samt en stor gruppe af frivillige læseguider på tværs af landet. Din arbejdsplads vil være i Aarhus, men rejser til København må forventes. Vi søger som udgangspunkt en praktikant cirka 25-30 timer ugentligt i perioden fra september 2019 til februar 2020. Arbejdstid kan tilpasses evt. sideløbende kurser eller studiejob. 

Ansøgning sendes til helene@laeseforeningen.dk.

Vi håber at høre fra dig!

 

 

 

 

99C00243-C296-4C5F-86CC-9902385E0E73.JPG

Læsegrupper for nye borgere i Aarhus

Vi har fået midler til et nyt projekt, som nu sættes i gang på hhv. Gellerup og Viby bibliotek Aarhus.

Vi skal danne to ugentlige læsegrupper på hhv. Viby og Gellerup biblioteker, samt muligheden for, at man som deltager kan blive uddannet læseguide. Målgruppen er nye borgere i Aarhus. 

På Gellerup bibliotek, Gudrunsvej 78, 8220 Brabrand torsdage kl. 16.00 - 17.30
Vi starter i uge 18 (d. 2/5) - uge 26 (d.27/6) og læser igen efter sommerferien.

På Viby bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby, tirsdage kl. 15.30 - 17.00
Vi starter i uge 18 (d. 30/4) - uge 26 (d.25/6) og læser igen efter sommerferien.

Hvad er guidet fælleslæsning:
Læsegruppen er åben for alle. Det kræver ingen forberedelse at være med, og man behøver ikke at vide noget om litteratur på forhånd. 
I læsegruppen findes der ikke rigtige og forkerte oplevelser af en tekst. Det vigtigste er, at du møder op med åbent sind - klar til at lytte og undre dig.
En læseguide, uddannet af Læseforeningen, kommer og læser højt af den tekst, hun eller han har medbragt, samtidig med at vi sidder med teksten i hænderne. På den måde bliver tempoet sænket lige nok til, at vi virkelig kan nærlæse teksten og opfatte ting, som vi måske ellers ikke havde bemærket.
Undervejs i læsningen bliver der holdt pauser. Pauserne er til for at reflektere over teksten. Det er i pauserne, at samtalen om teksten starter.
Denne metode kalder vi guidet fælleslæsning (GFL). GFL har den fordel, frem for traditionelle litteraturkredse, at metoden ikke kræver særlige forudsætninger eller forberedelse. Alle, der kan lytte til en historie, kan være med.

I første fase ledes læsegrupperne af en erfaren frivillig læseguide.
Erfaringer fra Læseforeningen viser, at deltagelse i fælleslæsning giver mennesker, der ikke allerede er aktivt deltagende i kulturlivet, hvad enten dette skyldes social isolation, psykisk sårbarhed, manglende formelle, herunder sproglige kompetencer, mod på at opsøge og tage aktivt del i kulturarrangementer, samt samfundsdeltagelse mere generelt.

I projektets anden fase trænes fire af gruppens deltagere som læseguider, så læsegrupperne kan fortsætte med ledelse af de nu uddannede deltagere.

Vi har fået trykt flyers til uddeling på begge bibliotek

Gellerup:
Vi har været på besøg og lavet prøvelæsninger på Viby og Gellerup bibliotek. Desværre kom der ingen deltagere her.
Vi har været på besøg hos VUC i Gellerup og læst for et hold på 8 kvinder med anden etnisk baggrund. Flere tilkendegav, at de kunne tænke sig at deltage. Vi har haft kontakt til Samtalecaféen i Gellerup, som gerne vil uddele flyers til deres deltagere.

Viby:
Vi har været på besøg i Nabohuset i Viby og læst for en gruppe kvinder med anden etnisk baggrund.
D. 6/5 besøger vi Kvindehuset og d. 13/5 besøger vi atter Nabohusets LærDansk hold

Vi glæder os til at se dig.

Viby biblo.jpeg

Kom til aftenlæsning på Randers bibliotek

Vil du læse noveller og digte sammen med andre? 

På Randers bibliotek er der mulighed for gratis at deltage i guidet fælleslæsning fra d. 28. maj 2019 i en ny, åben læsegruppe. Har du lyst til at læse god litteratur i fællesskab med andre, så er guidet fælleslæsning måske lige noget for dig.
Og vi giver også små læse-smagsprøver. 
Har du lyst til at læse god litteratur i fællesskab med andre, så er guidet fælleslæsning måske lige noget for dig.

HVAD ER EN LÆSEGRUPPE?
Læsegruppen er åben for alle. Det kræver ingen forberedelse at være med, og du behøver ikke at vide noget om litteratur på forhånd. 
I læsegruppen findes der ikke rigtige og forkerte oplevelser af en tekst. Det vigtigste er, at du møder op med åbent sind - klar til at lytte og undre dig.
En læseguide, uddannet af Læseforeningen, kommer og læser højt af den tekst, hun har medbragt, samtidig med at vi sidder med teksten i hænderne. På den måde bliver tempoet sænket lige nok til, at vi virkelig kan nærlæse teksten og opfatte ting, som vi måske ellers ikke havde bemærket.
Undervejs i læsningen bliver der holdt pauser. Pauserne er til for at reflektere over teksten.
Det er i pauserne, at samtalen om teksten starter – over en kop kaffe.

Tid Og Sted
Første læsning er tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 19.00-20.30. Efterfølgende ligger læsningerne hver tirsdag i samme tidsrum frem til d. 11. juni.
Vi mødes i lokalet ”Den blå boks” som ligger i bibliotekets stueetage, Randers bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers.
Vi holder dørene åbne til I kommer.
Efter sommerferien starter vi igen d. 20. august til d. 8. oktober.


Har du lyst til at se om det er noget for dig?
Så kom og få en SMAGSPRØVE i DEN BLÅ BOKS:
Onsdag d. 22. maj. Kl. 11:00-12:00 og igen Kl. 15:30-16:30


Vi glæder os til at se dig!

Eventuelle spørgsmål og tilmelding kan rettes til læseguidekoordinator i Læseforeningen zineth@laeseforeningen.dk
Eller Randers Bibliotek mm@randersbib.dk


Randers.jpeg

Kom til fælleslæsning i Viborg

Vil du læse noveller og digte sammen med andre? 

Fra maj måned er der mulighed for gratis at deltage i guidet fælleslæsning i en ny, åben læsegruppe i De Frivilliges Hus i Viborg.
I efteråret læser vi også i Hald Ege. Og vi giver små læse-smagsprøver flere steder i Viborg.

Har du lyst til at læse god litteratur i fællesskab med andre, så er guidet fælleslæsning måske lige noget for dig.

HVAD ER EN LÆSEGRUPPE?
Læsegruppen er åben for alle. Det kræver ingen forberedelse at være med, og du behøver ikke at vide noget om litteratur på forhånd. 
I læsegruppen findes der ikke rigtige og forkerte oplevelser af en tekst. Det vigtigste er, at du møder op med åbent sind - klar til at lytte og undre dig.
En læseguide, uddannet af Læseforeningen, kommer og læser højt af den tekst, hun har medbragt, samtidig med at vi sidder med teksten i hænderne. På den måde bliver tempoet sænket lige nok til, at vi virkelig kan nærlæse teksten og opfatte ting, som vi måske ellers ikke havde bemærket.
Undervejs i læsningen bliver der holdt pauser. Pauserne er til for at reflektere over teksten.
Det er i pauserne, at samtalen om teksten starter – over en kop kaffe.


Tid Og Sted
Første læsning er torsdag d. 9/5 2019 kl. 16.00 - 17. 30.
Efterfølgende ligger læsningerne hver torsdag i samme tidsrum frem til d. 20. juni.
Efter sommerferien starter vi igen. Nærmere info følger.
Bare mød op i De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg

Kom også til fælleslæsning i Hald Ege:
I efteråret læser vi også i fælleshuset Nonbo Hegn, Hald Ege
Torsdage kl. 15 - 16.30 med start d.12.09 - d. 07.11.


Kom og Prøv – Pop-Up Læsning
Har du lyst til at se om det er noget for dig?
Så kom og få en SMAGSPRØVE her:

Viborg spiser sammen
d.22/5 kl. 19.00-19.30 på Kirkens Korshærs Varmestue

Vinstuen Under Torvet
d. 3/6 kl. 18.00-19.30

Askepot og Antikvariatet Viborg d. 28/8 kl. 16.00-17.30
Carte Blanche

Viborg+billede.jpg

Læseforeningens Masterclasses forår/efterår 2019

Læseforeningens masterclasses er et nyt tiltag, der skal styrke vores indsats omkring guidet fælleslæsning. De er udviklet med henblik på kompetenceudvikling og opkvalificering, og giver mulighed for fordybelse, praksisopgaver, erfaringsudveksling og diskussion. Masterclasserne er et tilbud til alle der arbejder med litteratur og læsegrupper, og for uddannede læseguider.

De frivillige læseguider som er en del af Læseforeningens projekter, kan vælge at deltage gratis i to masterclasses, og som medlem af læseforeningen, får du 50% rabat.

1) VERDENSLITTERATUR

Trænger du til et helt nyt og frisk litteraturpust fra fjerne himmelstrøg, så er ”Verdenslitteratur” noget for dig! Vi giver dig en introduktion til teksterne og du vil få udleveret en litteraturoversigt over alle de tekster vi har læst i efteråret til inspiration for din egen videre læsning. Igennem efteråret har vi i Læseforeningen haft fokus på at læse verdenslitteratur, både den klassiske og den nyere litteratur, fra Pudebogen af Sei Shoonagon til Kældermennesket af Dostovjevski til Virginie Despentes Vernon Subutex. Det har været både spændende og udfordrende at læse tekster så fjernt fra ens egen erfaringshorisont. Denne erfaring og inspiration til verdenslitteraturen vil vi dele med jer i denne masterclass.

Sted: København. Kulturhuset Indre By
Dato: d. 2. maj kl. 15-18
Underviser: Mette Steenberg, Helene Forsberg, og Anna Liv Bolther
Pris: 900,- (450,- for medlemmer)
Max. 16 deltagere (min. 8)
Tilmeldingsfrist d. 18 april på laeseforeningen@gmail.com, Oplys det, hvis du er frivillig eller medlem

2) HØJTLÆSNING

Stemmen er ét af vores vigtigste redskaber som læseguide. Måske har du gennem længere tid haft lyst til at udforske din stemmes muligheder yderligere og blive mere bevidst om dens kvaliteter, samt få flere redskaber at arbejde med. Hvis det er tilfældet er chancen her nu! I denne masterclass kommer du til at lytte til og arbejde med højtlæsningsteknikker og din egen stemmes kvalitet gennem lydoptagelser. Du skal ikke medbringe tekster til denne klasse, i stedet skal du installere en stemmeoptager på din telefon, og gøre dig bekendt med den (instruktion følger!). Klassen veksler mellem par- og gruppeøvelser.

Sted: Aarhus, Godsbanen
Dato: d. 2. september kl. 13-16
Underviser: Zineth Barfod
Pris: 1.800,- Inkl. forplejning (900,- for medlemmer) .
Max. 8 deltagere (min. 6)
Tilmeldingsfrist d. 19. august på laeseforeningen@gmail.com. Oplys det, hvis du er frivillig eller medlem

3) GUIDET FÆLLESLÆSNING BRUSH UP

Er det længe siden du tog kurset som læseguide, eller længe siden du har haft en læsegruppe og trænger du til at få genopfrisket alle de gode fif og få ny inspiration til litteratur, så kom og deltag i denne masterclass. Her får du adgang til Læseforeningens mange og lange læselister med al den gode gennemprøvede litteratur og grundlæggende ny inspiration til tekstvalg. Derudover forbereder I parvis en læsning og vi laver en guidet fælleslæsning, hvor alle leder på skift. Vi optager læsningerne på video og ser dem igennem sammen i den efterfølgende supervision.

Sted: Middelfart på Stationen
Dato: d. 12 september kl. 10-15
Underviser: Mette Steenberg og Helene Forsberg
Pris: 2.500,- Inkl. forplejning (1.250,- for medlemmer)
Max. 8 deltagere (min. 6)
Tilmeldingsfrist d. 28 august på laeseforeningen@gmail.com. Oplys det, hvis du er frivillig eller medlem

4) FORDYBELSESLÆSNING OG SPØRGETEKNIKKER

Som læseguide kan man opleve, at der går ’vane’ i læsegruppen, både hvad ens egne spørgsmål og deltagernes svar angår. Spørgeteknikker fra det mikro-fænomenologiske interview hjælper dig som læseguide med at arbejde med niveauskift og med at udforske stadig mere nuancerede detaljer i læseoplevelsen. Denne masterclass sætter fokus på, hvordan man som læseguide kan facilitere det, psykolingvisten Maryanne Wol kalder deep reading. Du vil blive introduceret til det mikro-fænomenologiske interview og se metoden anvendt med det formål at skabe fordybelse i læseoplevelsen, hvorefter I arbejder med metoden gennem praksisøvelser i par.

Sted: Aarhus, Godsbanen
Dato: d. 6 november kl. 10-15
Underviser: Mette Steenberg
Pris: 1.800,- Inkl. forplejning (900,- for medlemmer)
Max. 8 deltagere (min. 6)
Tilmeldingsfrist d. 23 oktober på laeseforeningen@gmail.com. Oplys det, hvis du er frivillig eller medlem

5) STÆRKE REAKTIONER PÅ TEKSTEN

Tænker du lidt for meget over at vælge den rigtige tekst og har tendens til at vælge det, der ikke forarger nogen? Eller kan du som læseguide føle dig ansvarlig for, eller have svært ved at håndtere, når litteraturen vækker stærke følelser? Denne masterclass tager udgangspunkt i tekster, der gennem tiden har givet anledning til stærke reaktioner blandt deltagerne i læsegrupperne. Du vil blive præsenteret for konkrete tekster, der på den ene eller anden måde har sat sindene i kog blandt deltagerne i læsegrupperne, og med udgangspunkt i det vil vi drøfte forskellige stærke reaktioner og strategier til at tackle dem. Formålet med denne masterclass er at styrke jer som læseguider i at tackle stærke følelsesmæssige reaktioner og samtidig bevare modet og lysten til at vælge tekster med udgangspunkt i jeres undren og stå ved det – også når det bliver udfordret.

Sted: Aarhus, Godsbanen
Dato: d. 3. oktober kl. 13-16
Underviser: Helene Forsberg
Pris: 900,-, (450,- for medlemmer)
Max. 16 deltagere (min. 8) Tilmeldingsfrist d. 19 september på laeseforeningen@gmail.com. Oplys det, hvis du er frivillig eller medlem

6) AT LÆSE MED DEMENTE

Hvordan kan man som læseguide imødekomme de ældre i en læsegruppe, som udviser tegn på demens? Hvilke tegn på demens kan vi aflæse og hvad får demente egentlig ud af en guidet fælleslæsning? Dette er spørgsmål som er relevante for mange af de læseguider, der ugentlig sidder med ældre demente mennesker i en læsegruppe. En rådgiver i demens holder oplæg og giver professionelle og relevante perspektiver på, hvordan I som læseguider kan imødekomme og håndtere ældre med demens. Vil diskuterer i mindre grupper, udveksler erfaringer og søger nye løsninger.

Sted: Odense
Dato: d. 23. oktober kl. 13-16
Underviser: Maria Grene Helsted
Pris: 900,- (450,- for medlemmer)
Max. 16 deltagere (min. 8)
Tilmeldingsfrist d. 9 oktober på laeseforeningen@gmail.com. Oplys det, hvis du er frivillig eller medlem

7) LITTERATUR OG SOCIALT UDSATHED

Denne masterclass sætter fokus på tankerne bag Læseforeningens arbejde for at inkludere mennesker i socialt udsathed i læsende fællesskaber. Samtidig fokuserer vi på konkrete muligheder for at arbejde med empowerment for socialt udsatte gennem vores læsende fællesskaber. Du skal vælge denne masterclass, hvis du har lyst til at lave læsegrupper for mennesker i social udsathed eller ønsker at skabe empowerment gennem din rolle som læseguide. Masterclassen er baseret på oplæg om vores sociale arbejde og giver et indblik i det konkrete arbejde med empowerment for unge psykisk sårbare. Samtidig fokuseres der på, hvordan du som læseguide kan arbejde med empowerment i din praksis som læseguide.

Sted: København,
Dato: 14. november kl. 15-18
Underviser: Helene Forsberg
Pris: 900,- (450,- for medlemmer)
Max. 16 deltagere (min. 8)
Tilmeldingsfrist d. 1 november på laeseforeningen@gmail.com. Oplys det, hvis du er frivillig eller medlem

Masterface.jpg

Læsegrupper for psykisk sårbare unge

Er du mellem 18 og 35 år og har du psykisk sårbarhed inde på livet, så er vores læsegrupper måske noget for dig? Du behøver ikke at være belæst eller vant til at tale om litteratur - det vigtigste er, at du har lyst til at læse sammen med andre og dele de tanker, følelser og erfaringer, som litteraturen vækker. Alle er velkomne og det kræver ingen forberedelse.

I Læseforeningen arbejder vi for at skabe stærke læsende fællesskaber overalt i samfundet og for alle, som kan have glæde af at læse i fællesskab med andre. I den forbindelse gør vi en særlig indsats for at lave læsegrupper for unge psykisk sårbare – fordi det at mødes om litteratur kan være et helle i en hverdag med psykisk sårbarhed. I læsegrupperne mødes vi om meningsfulde samtaler i et trygt socialt rum med alt det, vi hver især er og kæmper med. Sammen udforsker vi litteraturen og deler tanker gennem højtlæsning og samtale. Det giver nye perspektiver på tilværelsen, nye bekendtskaber og styrker troen på egne evner og lysten til at være del af et læsende fællesskab.

Velux_opslag.png


Et fællesskab om litteratur

Vi mødes i læsegruppen en gang om ugen, hvor vi sammen læser skønlitteratur og taler om de tanker, følelser og refleksioner, teksterne vækker. Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med. Teksten bliver læst højt af en læseguide uddannet i metoden guidet fælleslæsning og man skal ikke have forberedt sig. Man kommer, som man er, og bidrager i det omfang, man kan og vil.


Fra Deltager TIL LÆSEGUIDE

Som del af projektet vil der i 2019 være mulighed for, at du kan blive uddannet til læseguide og sidenhen drive en læsegruppe med støtte fra Læseforeningen. Læsegrupperne er del af vores treårige projekt finansieret af midler fra VELUX-fonden med titlen Fra deltager til læseguide. Formålet med projektet er at skabe empowerment og styrke unge med psykiske sårbarheder gennem deltagelse i læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning - som deltager og evt. siden som læseguide.

På sigt er målet at udbrede og forankre læsegrupper som et tilbud for unge psykisk sårbare på tværs af Danmark med tidligere deltagere i rollen som læseguide. Der vil dog stadig være muligt for at være med som deltager. Uddannelsen til læseguide er et tilbud og ikke er et krav for at være med i læsegruppen.

 

FORSKNING

Ud over etablering og forankring af læsegrupper for unge psykisk sårbare er formålet samtidigt at blive klogere på, hvordan guidet fælleslæsning kan styrke livskvalitet og øge mental sundhed. Derfor indgår læsegrupperne i projektets forskningsdel.

Konkret betyder det, at en forsker af og til vil deltage i læsegruppen. Derudover vil læsegruppernes deltagere blive inviteret til at deltage i workshops, refleksionsmøder og evt. interviews i relation til forskningen. 

 

TIDER OG STEDER

  • I København mødes gruppen hver mandag kl. 16.00-17.30 i Læseforeningens lokaler på Eskildsgade 35, København V. Vi mødes første gang d. 29.4.19 og derfra 10 uger frem.

  • I Aarhus mødes læsegruppen hver mandag kl. 19-20.30 på Godsbanen, Vogn 1, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C . Første gang er d. 29.4.19 og derfra 10 uger frem.

  • I Roskilde mødes gruppen hver tirsdag kl. 15.00-16.30 i Headspace’s lokaler på Basgangen 5, Roskilde. Første gang er d. 5.3.19 og derfra 10 uger frem.  

  • I Vejle mødes gruppen på mandage kl. 14.30-16.00 i Foreningernes hus på Vissingsgade 31, Vejle. Første gang er d. 4.3.19 og derfra ti uger frem.

 

TILMELDING

Vi håber du har lyst til at være med. For tilmelding skal du bare udfylde nedenstående formular. Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

Navn *
Navn

 

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte Helene fra Læseforeningen på helene@laeseforeningen.dk

”Wellness for hjernen” - den første mandag i måneden.

Få læst højt og tal om teksten.

Denne åbne læsegruppe er for alle, der har lyst til at få læst skønlitteratur højt af en frivillig læseguide og tale om de tanker og følelser, teksterne bringer frem.

Læsegruppe en gang om måneden foregår den første mandag i hver måned i april, maj og juni:
Mandag d. 1. april 2019 kl. 19.00 – 20.00, mandag d. 6. maj 2019 kl. 19.00 – 20.00,mandag d. 3.juni 2019 kl. 17.00 – 18.00. Man behøver ikke at komme alle gange - så kig forbi på en eller flere af dagene

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage - alle er velkomne.

Læsegruppen organiseres af Læseforeningen, der har læsegrupper over hele Danmark.

Læsegruppen ledes af Charlotte Faurschou

Sted:
Holstebro bibliotek; Musikbiblioteket, Kirkestræde 13, 7500 Holstebro

Det er gratis at deltage – bare mød op. Eventuelle spørgsmål kan rettes til læseguidekoordinator i Læseforeningen zineth@laeseforeningen.dk. eller www.holstebrobibliotek.dk

Billede1.png