Læseforeningen deltager i "Læsningens Former – et seminar om litteratur og dets læsere"

Aarhus Litteraturcenter afholder et heldagsseminar under overskriften Læsningens Former, lørdag 16. marts kl. 11.00-17.00 på Teater Katapult.

Det bliver en dag fyldt med oplæsninger, debat, skæve vinkler og fælleslæsning.

Du vil kunne høre Bjørn Rasmussen, Caroline Albertine Minor (begge tidligere nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris) samt Iben Mondrup, læse op af deres seneste udgivelser.

Der vil være oplæg ved Jeppe Krogsgaard Christensen, forfatter og anmelder ved Kristeligt Dagblad,samt Martin Bastkjær, der har skrevet essaysamling om – og med – litteraturkritik: "De andres geometri"
Der vil undervejs være en guidetlive-fælleslæsning for alle seminarets deltagere ved leder af Læseforeningen, Mette Steenberg.

Dagen afsluttes med en paneldebat, hvor også publikum vil blive inviteret med til en samtale om, hvad litteraturen kan og skal, og om der findes læsninger, der er mere rigtige end andre.

Vi håber med seminaret at få en samtale i gang om de mange forskellige oplevelser, litteraturen kan bidrage til, kunstnerisk, litteraturfagligt og mellemmenneskeligt.
For hvad kan litteraturen bruges til - og skal den nødvendigvis tjene et formål, være "nyttig?"
Hvem definerer, hvad litterær kvalitet er – og giver det mening at tale om én kvalitet, eller er det mere relevant at tale om forskellige litterære kvaliteter?

Vi håber meget, at mange har lyst til at deltage og give deres bidrag til diskussionen.

Entre: 20 kr. inkl. litterær goodiebag.

Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond, Aarhus kommunes initiativpulje og FO Aarhus

Læs mere: http://www.litteraturen.nu/begivenhed/laesningens-former-et-seminar-om-litteratur-og-dets-laesere/

000.jpg

Læseforeningen deltager i Vild Med Ords litteraturfestival d. 23. februar

Her kan du høre om foreningens arbejde og få mere at vide om, hvordan du bliver frivillig Læseguide.

Læseguidens arbejde er baseret på guidet fælleslæsning. Noget af det vigtigste i denne form for læsning er at skabe et åbent rum for oplevelse af og refleksion over litteraturen – og altid med fokus på litteraturen – og en bærende faktor i denne proces er læseguiden.

Læsegrupperne ledes af læseguider, der er uddannet i at facilitere deltagernes nysgerrige og undersøgende møder med litteraturen, hvor individuelle refleksioner over teksten fordrer den fælles oplevelse. En læseguide skal styre gruppen, uden at styre læsningen, så at sige: være tovholder, men lade rummet være åbent for alle slags tolkninger og refleksioner over litteraturen.

Se hele Vild Med Ords program her

Skærmbillede-2019-02-08-kl.-11.39.35-500x378.png

Vi søger nye frivillige læseguider til at læse med ældre i Odense

Vil du være med til at forebygge ensomhed ved at læse med ældre én-til-én eller i mindre grupper. Så er dette måske noget for dig? Som læseguide bliver du medskaber af stærke læsende fællesskaber og del af et stærkt netværk af frivillige læseguider.

ROLLEN SOM LÆSEGUIDE

Som læseguide i Læseforeningen bliver du uddannet i metoden guidet fælleslæsning og læseguide for en enkelt borger eller en læsegruppe, som mødes ugentligt formiddage eller eftermiddage i en time til halvanden. For at blive læseguide er det afgørende, at du interesserer dig for litteratur, møder mennesker med respekt og i øjenhøjde og har lyst til at prøve kræfter med at facilitere læsegrupper for mennesker på tværs af samfundet i svære livssituationer. Vi stiller ingen specifikke krav om uddannelses- og jobbaggrund, men forventer at du i ansøgningen redegør for, hvordan dine erfaringer vil kunne bringes i spil i rollen som læseguide.

Vores læsegrupper foregår altid ud fra metoden guidet fælleslæsning, og denne metode lærer du at anvende i praksis på tredages-uddannelsen til læseguide. I læsegrupperne læser læseguiden en skønlitterær tekst og et digt højt, hvorefter man i gruppen taler om, hvilke refleksioner, følelser og erindringer teksten vækker. Deltagerne skal ikke forberede sig eller have særlige forudsætninger for at kunne deltage.

Som frivillig i Læseforeningen indgår du i foreningens læseguideprogram, der sikrer den fornødne understøttelse af dit frivillige arbejde, herunder ERFA-møder med andre læseguider, supervision og løbende individuel sparring.

ANSØGNING

Send en kort motiveret ansøgning til: lone@laeseforeningen.dk senest d. 11. marts 2019 kl. 12. Hvis du er interesseret i at blive frivillig læseguide, skal du kunne deltage på læseguide-uddannelsen den 14 – 17 marts på Saxild Strand i Odder.

0 Odense.jpg

Læsegrupper som kulturmøder

“ Vi har i Danmark en lang tradition for at mødes i meningsfulde fællesskaber pa tværs af samfundslag i foreningslivet, og vi ved, at lokalt, frivilligt engagement er med til at styrke tillid mellem mennesker og demokratiet. Det er denne foreningstanke, vi arbejder for at videreføre i Læseforeningen “ fortæller Læseforeningens Mette Steenberg. Og derfor bliver vores læsegrupper også kulturmøder på tværs af samfundslag. Læs hele artiklen på Viborg Stifts Folkeblad hjemmeside:

Læsegrupper for unge psykisk sårbare. Nu også i Roskilde og Vejle.

Er du mellem 18 og 35 år og har du psykisk sårbarhed inde på livet, så er vores læsegrupper måske noget for dig? Du behøver ikke at være belæst eller vant til at tale om litteratur - det vigtigste er, at du har lyst til at læse sammen med andre og dele de tanker, følelser og erfaringer, som litteraturen vækker. Alle er velkomne og det kræver ingen forberedelse.

I Læseforeningen arbejder vi for at skabe stærke læsende fællesskaber overalt i samfundet og for alle, som kan have glæde af at læse i fællesskab med andre. I den forbindelse gør vi en særlig indsats for at lave læsegrupper for unge psykisk sårbare – fordi det at mødes om litteratur kan være et helle i en hverdag med psykisk sårbarhed. I læsegrupperne mødes vi om meningsfulde samtaler i et trygt socialt rum med alt det, vi hver især er og kæmper med. Sammen udforsker vi litteraturen og deler tanker gennem højtlæsning og samtale. Det giver nye perspektiver på tilværelsen, nye bekendtskaber og styrker troen på egne evner og lysten til at være del af et læsende fællesskab.

Velux_opslag.png


Et fællesskab om litteratur

Vi mødes i læsegruppen en gang om ugen, hvor vi sammen læser skønlitteratur og taler om de tanker, følelser og refleksioner, teksterne vækker. Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med. Teksten bliver læst højt af en læseguide uddannet i metoden guidet fælleslæsning og man skal ikke have forberedt sig. Man kommer, som man er, og bidrager i det omfang, man kan og vil.


Fra Deltager TIL LÆSEGUIDE

Som del af projektet vil der i 2019 være mulighed for, at du kan blive uddannet til læseguide og sidenhen drive en læsegruppe med støtte fra Læseforeningen. Læsegrupperne er del af vores treårige projekt finansieret af midler fra VELUX-fonden med titlen Fra deltager til læseguide. Formålet med projektet er at skabe empowerment og styrke unge med psykiske sårbarheder gennem deltagelse i læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning - som deltager og evt. siden som læseguide.

På sigt er målet at udbrede og forankre læsegrupper som et tilbud for unge psykisk sårbare på tværs af Danmark med tidligere deltagere i rollen som læseguide. Der vil dog stadig være muligt for at være med som deltager. Uddannelsen til læseguide er et tilbud og ikke er et krav for at være med i læsegruppen.

 

FORSKNING

Ud over etablering og forankring af læsegrupper for unge psykisk sårbare er formålet samtidigt at blive klogere på, hvordan guidet fælleslæsning kan styrke livskvalitet og øge mental sundhed. Derfor indgår læsegrupperne i projektets forskningsdel.

Konkret betyder det, at en forsker af og til vil deltage i læsegruppen. Derudover vil læsegruppernes deltagere blive inviteret til at deltage i workshops, refleksionsmøder og evt. interviews i relation til forskningen. 

 

TIDER OG STEDER

  • I København mødes gruppen hver mandag kl. 16.00-17.30 i SIND Ungdoms lokaler på Fælledvej 12, 2200 København N. Vi mødes første gang d. 7.1.19 og derfra 10 uger frem.

  • I Aarhus mødes læsegruppen hver mandag kl. 19-20.30 på Godsbanen, Vogn 1, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C . Første gang er d. 7.1.19 og derfra 10 uger frem.

  • I Roskilde mødes gruppen hver tirsdag kl. 15.00-16.30 i Headspace’s lokaler på Basgangen 5, Roskilde. Første gang er d. 5.3.19 og derfra 10 uger frem.  

  • I Vejle mødes gruppen på mandage kl. 14.30-16.00 i Foreningernes hus på Vissingsgade 31, Vejle. Første gang er d. 4.3.19 og derfra ti uger frem.

 

TILMELDING

Vi håber du har lyst til at være med. For tilmelding skal du bare udfylde nedenstående formular. Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

 

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte Helene fra Læseforeningen på helene@laeseforeningen.dk

Vi søger nye frivillige læseguider til at skabe stærke læsende fællesskaber i Region Midtjylland

Vil du være med til at fremme mental sundhed ved at lave læsegrupper i Region Midtjylland i byerne Randers, Holstebro, Viborg og Ikast-Brande. Så er dette måske noget for dig? Som læseguide bliver du medskaber af stærke læsende fællesskaber og del af et stærkt netværk af frivillige læseguider. Samtidig får du mulighed for at medudvikle projektet til hele Region Midtjylland.

ROLLEN SOM LÆSEGUIDE

Som læseguide i Læseforeningen bliver du uddannet i metoden guidet fælleslæsning og læseguide for en læsegruppe, som mødes ugentligt formiddage eller eftermiddage i en time til halvanden. For at blive læseguide er det afgørende, at du interesserer dig for litteratur, møder mennesker med respekt og i øjenhøjde og har lyst til at prøve kræfter med at facilitere læsegrupper for mennesker på tværs af samfundet i svære livssituationer. Vi stiller ingen specifikke krav om uddannelses- og jobbaggrund, men forventer at du i ansøgningen redegør for, hvordan dine erfaringer vil kunne bringes i spil i rollen som læseguide.

Vores læsegrupper foregår altid ud fra metoden guidet fælleslæsning, og denne metode lærer du at anvende i praksis på tredages-uddannelsen til læseguide. I læsegrupperne læser læseguiden en skønlitterær tekst og et digt højt, hvorefter man i gruppen taler om, hvilke refleksioner, følelser og erindringer teksten vækker. Deltagerne skal ikke forberede sig eller have særlige forudsætninger for at kunne deltage.

Som frivillig i Læseforeningen indgår du i foreningens læseguideprogram, der sikrer den fornødne understøttelse af dit frivillige arbejde, herunder ERFA-møder med andre læseguider, supervision og løbende individuel sparring.

ANSØGNING

Send en kort motiveret ansøgning til: zineth@laeseforeningen.dk senest d. 22. februar 2019. Hvis du er interesseret i at blive frivillig læseguide, skal du kunne deltage på læseguide-uddannelsen den 22 – 24 marts på Hald Hovedgård i Viborg.

2.jpeg

Læseforeningen og Spar Nord Fonden vil styrke fællesskabet gennem åbne læsegrupper

Læseforeningen og Spar Nord Fonden deler en vision om at skabe stærke, lokalt forankrede og interessebårne fællesskaber, der kan være til gavn og glæde for alle. Derfor støtter Spar Nord Fonden nu Læseforeningens arbejde med at etablere åbne læsegrupper, hvor mennesker mødes ugentligt på tværs af samfundslag i meningsfulde fællesskaber omkring litteraturen.

Ensomme, stressramte, psykisk sårbare unge, samt dig og mig, der elsker litteraturen. Læseforeningen, med hovedkontor i Aarhus, har siden 2010 oprettet læsegrupper og uddannet læseguider. Nu støtter Spar Nord Fonden Læseforeningens arbejde med 250.000 for at gøre det muligt at udbrede læsegrupperne bredt i Midt- og Vestjylland.

"I læsegrupperne mødes folk i et uforpligtende fællesskab, hvor læseguiden læser højt af fantastisk litteratur. Det foregår bl.a. på biblioteker, hvor grupperne fungerer som et nyt kulturtilbud for folk der gerne vil mødes om en fælles litteraturoplevelse, men uden nødvendigvis at skulle læse en masse selv derhjemme. I grupperne åbner vi litteraturen op sammen, taler om hvad historierne betyder for os og deler store litterære oplevelser i fællesskab." Siger Mette Steenberg, daglig leder i Læseforeningen.

Kulturmøder på tværs af samfundslag

Læseforeningens læsegrupper adskiller sig fra traditionelle læsekredse ved at have en uddannet læseguide ved roret, der udvælger litteraturen (både moderne og klassisk, samt fra nær og fjern), læser højt og skaber rum for samtale. Læsegrupperne kræver således hverken særlige forudsætninger eller forberedelse, men er helt igennem baseret på glæden ved litteraturen og lysten til at dele læseoplevelsen.

"Vi har i Danmark en lang tradition for at mødes i meningsfulde fællesskaber på tværs af samfundslag i foreningslivet, og vi ved, at lokalt, frivilligt engagement er med til at styrke tillid mellem mennesker og demokratiet. Det er denne foreningstanke, vi arbejder for at videreføre i Læseforeningen og det er denne vision, vi deler med Spar Nord Fonden." Siger Mette Steenberg.

Otte åbne læsegrupper i Midt- og Vestjylland

Fire af læsegrupperne oprettes i forlængelse af det tværregionale forskningsprojekt Tid til Læsning, der er støttet af Region Midtjylland og bygger på samarbejde mellem Læseforeningen, Viborg, Holstebro og Ikast-Brande biblioteker, samt Aarhus Universitet. Tid til Læsning er et projekt, der siden 2016 har oprettet og drivet visiterede læsegrupper for mennesker, der lider af depression, stress eller angst. Projektets resultater er dokumenteret af forskere fra Aarhus Universitet. 

Med støtte fra Spar Nord Fonden bliver det nu muligt for Læseforeningen at åbne dette tilbud til alle, der har interesse for at deltage i et litteraturfællesskab.

Der vil fra denne måned være åbne læsegrupper for alle interesserede på:

Holstebro Bibliotek, tirsdage fra d. 22.1 kl. 14.00-15.30 og onsdage fra d. 23.1 kl 10.30-12.00

Nr. Snede bibliotek, onsdage ulige uger kl. 10- 11.30 

Brande Bibliotek, fredage i lige uger kl. 10-11.30 

Viborg bibliotek, i ”Villaen” mandage fra d. 28/1 2019 kl. 16 - 17.30

I løbet af foråret startes yderligere fire åbne grupper op i fire nye midtjyske byer. Alle grupperne mødes ugentligt af 1,5 timers varighed til god litteratur, samt kaffe & the på kanden.

 

Yderligere information

Læs mere om Læseforeningens arbejde på laeseforeningen.dk

Læs mere og se videoer fra læsegrupper i projektet Tid til Læsning på tidtillaesning.dk

Kontakt: Daglig leder i Læseforeningen Mette Steenberg, t: 23240876, e: mette@laeseforeningen.dk

Spar-Nord-Fonden-Logo-preview.jpg