Læseforeningen besøger årets bogmesse

 

I år har vi arrangeret en udflugt for vores læseguider i København og deltagerne i deres grupper i stedet for at have en fast stand. Formålet er at invitere de ældre, som deltager i vores mange ugentlige læsegrupper i København for at modvirke ensomhed, på en udflugt i litteraturens navn sammen med de læseguider, de kender fra grupperne.

 

Foruden deltagere og læseguider deltager Lluis Armarque fra Københavns Kommunes Sundheds- og omsorgsforvaltning sammen med projektleder Helene Forsberg.

 

Vi vil være at finde på bogmessen fra åbningen fredag d. 10.11. og ser frem til en spændende dag i litteraturens verden. 

 

Arrangementet er støttet af midler fra Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltning og det siger vi mange tak for!!

 

For mere information kan projektleder Helene Forsberg kontaktes på mail: helene@laeseforeningen.dk

 

96e872adf40d42bea39f554f65258176.jpg

Læseforeningen søger unge, som kunne tænke sig at blive læseguider for andre unge

OBS. Uddannelsen er udskudt til d. 21. februar, 28. februar og 7. marts 2018.

Fristen for indsendelse af ansøgning er nu d. 19. januar, men send gerne din ansøgning nu.

 

Er du ung og er du ramt af psykisk sårbarhed? Er du glad for litteratur og vil du gerne dele den glæde med andre i samme situation? Så kan det være noget for dig at blive læseguide for en gruppe af andre unge.

 

Læsegrupper for unge psykisk sårbare

I samarbejde med SIND Ungdom har Læseforeningen en læsegruppe for unge som har eller har haft psykiske sårbarhed inde på livet. Læsegruppen mødes ugentligt og deler litteratur, som en læseguide uddannet i metoden guidet fælleslæsning har udvalgt og præsenterer for deltagerne. 

Møderne i læsegruppen består af højtlæsning af en kort tekst og et digt. Læseguiden holder pauser undervejs og stiller åbne spørgsmål som knytter an til de følelser og tanker teksten vækker hos deltagerne. Som læseguide er du med til at skabe et trygt rum, hvor alle har mulighed for at komme med inputs og hvor ingen føler sig presset til at sige noget. Samtidigt er du med til at bringe litteraturen i spil i forhold til det levede liv, tanker og følelser.

 

Rolle som læseguide

Det kræver ingen uddannelse eller speciel jobbaggrund at blive læseguide, bare du har en interesse for litteratur og kan møde andre med respekt og et åbent sind. I udvælgelsen af læseguider lægger vi vægt på at dine unikke erfaringer og baggrund bedst muligt kan bringes i spil i rollen som læseguide.

Over tre moduler med to ugers mellemrum vil du blive uddannet i metoden guidet fælleslæsning. Mellem modulerne vil du deltage i læsegrupper en gang om ugen, så du løbende kan bringe redskaberne i spil og se dem anvendt i praksis. Under hele forløbet vil du være tilknyttet en læseguide, som også underviser på uddannelsen. Når du efter uddannelsen er klar til at have din egen læsegruppe, startes der op med løbende støtte og vejledning.

Undervisningsmodulerne ligger d. 21. februar, 28. februar og 7. marts 2018 kl. 9-15 og finder sted i SIND Ungdoms lokaler i København

 

Ansøgning

Hvis du har lyst til at blive frivillig læseguide, skal du kunne deltage i undervisningen i november og december.

Vi skal have din ansøgning senest tirsdag d. 19. januar.

Ansøgningsskema kan downloades her.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

 

For yderligere information kan du kontakte Helene Forsberg på tlf. 71 79 99 19 eller e-mail laeseforeningen@gmail.com eller læse mere om Læseforeningen og metoden guidet fælleslæsning på vores hjemmeside: laeseforeningen.dk

Billede til opslag.jpg

Læseforeningen er finalist til Årets Fællesskabspris

IMG_0003.jpg

Vi er glade og stolte over at kunne meddele at Læseforeningen er blandt de seks foreninger der har modtaget flest stemmer til Årets Fællesskabspris 2017 som uddeles af Københavns Kommune.

Læseforeningen er nomineret for sit arbejde med at lave fælleslæsning for ensomme ældre i Københavns kommune. På nuværende tidspunkt driver vi 17 ugentlige læsegrupper i dette regi, og grundet projektets succes fortsættes og udvides samarbejdet i løbet af 2017.

Læs mere om projektet her.

Læsegrupperne ledes af frivillige læseguider som med entusiasme og læseglæde medvirker til at skabe et meningsfuldt fællesskab med litteraturen som omdrejningspunkt.

Tak til alle der har stemt på os, og ikke mindst tak til de læseguider og læsegruppedeltagere der er med til at gøre læsegrupperne til gode, trygge og spændende steder.

Prisuddeling

Vinderen af Årets Fællesskabspris afsløres ved en prisuddeling i festsalen på Københavns Rådhus fredag den 29. september kl. 13-15. Prisuddelingen er åben for alle og byder på præsentation af de nominerede, underholdning med Per Vers samt bobler og pandekager.

Ny rapport fra Tid til Læsning

Læseforeningens midtvejsrapport fra projektet Tid til Læsning er netop udkommet. Her beskrives nye samarbejdsflader mellem kultur- og sundhedssektoren som er skabt igennem projektet.

Rapporten har også afdækket de første læsegruppedeltageres oplevelser af tilbuddet. De fortalte, at de især har nydt at høre andres oplevelser af de læste tekster, at læsegruppen var et unikt, trygt rum, og at gruppen har tilført inspiration og mening til deres liv.

 

En tryg og meningsfuld aktivitet

Rapporten konkluderer bl.a., at læsegruppen udgør en meningsfuld aktivitet for deltagerne i en hverdag præget af manglende overskud. Deltagelsen i læsegruppen har for nogle vækket inspiration til at opsøge andre aktiviteter eller opsøge og lægge mærke til skønlitteratur i andre sammenhænge. For alle deltagere i undersøgelsen har det været en begivenhed, de så frem til i hverdagen.

Der opstod meget hurtigt en tryg stemning i det sociale rum, som læsegruppen udgjorde, og i dette trygge rum opstod en indskudt intimitet, idet man kunne dele store eller svære spørgsmål, uden det blev privat.

Der er mange forskellige kollektive oplevelser af de samme tekster, og her spiller deltagernes erfaringer og læseguidens facilitering den vigtigste rolle. Deltagelsen i det trygge rum og i den æstetiske oplevelse af teksten er elementer, som er med til at gøre læsegruppen til en meningsfuld aktivitet.

 

Projektet Tid til Læsning

Projektet Tid til Læsning startede i 2016 og er støttet af Region Midtjyllands Kulturudviklingsmidler. Kernen i projektet er oprettelse og udbredelse af læsegrupper som en æstetisk intervention for psykisk sårbare borgere i Region Midtjylland. Projektet modsvarer et behov for at skabe nye løsninger både for den enkelte og for samfundet, da psykisk mistrivsel udgør en stor belastning for alle parter.

Mere konkret er projektet et samarbejde mellem Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande og Viborg kommuners biblioteker og sundhedsforvaltninger. Sundhedsforvaltningen har ansvar for en sundhedsfaglig visitering af borgere, som hører under målgruppen ’psykisk sårbare’, og de nævnte kommuners biblioteker leverer rammerne for læsegrupperne og bibliotekarer som læseguider.

Læseforeningen står for kvalitetssikring af tilbuddet gennem uddannelse og supervision af læseguider. Interacting Minds Center v. Aarhus Universitet står for forskning i interventionens effekt. Endelig står Region Midtjylland for den strategiske satsning. Det er planen, at projektet skal opskaleres til de øvrige kommuner i regionen og forankres i et bæredygtig og frivilligbaseret program for læsegrupper drevet af Læseforeningen.

Den forskningsmæssige dimension monitorerer og dokumenterer indsatsen. Forskningssiden består af etnografiske interviews med læseguiderne og kvantitative spørgeskemaundersøgelser af deltagerne og en kontrolgruppe, som måler respondenternes udvikling på en række psykometriske parametre.

Efter en pilotlæsegruppe i efteråret 2016 begyndte det første hold læsegrupper i foråret 2017. Der skal være læsegrupper i efteråret 2017 og foråret 2018. I efteråret 2017 påbegyndes etableringen af de første åbne frivilligt drevne grupper.

Læs rapporten her

 

 

Læseforeningen bidrager med panel til Re-Value Konference i november

Vi er stolte af at fortælle, at Læseforeningen deltager med et panel til konferencen Re-Value: Rethinking the value of arts and culture, som afholdes 8.-11. november i Aarhus. Re-Value er en del af RethinkIMPACTS 2017 - et samarbejde mellem Aarhus 2017 og Aarhus Universitet

Læseforeningens daglige leder Mette Steenberg vil sammen med forskere fra litteraturvidenskab og medicin samt praktikere fra Region Midt og medicin diskutere, hvordan professionalisme og bæredygtighed sikres i æstetiske interventioner. Diskussionen tager udgangspunkt i guidet fælleslæsning som et eksempel på en æstetisk intervention.

 

De næste skridt i etableringen af feltet Kultur og Sundhed

På baggrund af at der nu i nogle år er blevet søsat kultur- og sundhedsprojekter rundt om i Danmark, vil panelet undersøge de næste skridt i etableringen af praksisfeltet Kultur og Sundhed, og de spørgsmål der nu melder sig:

  • Hvordan sikres bære­dygtigheden i initiativer, som er opstået hos kulturaktører?
  • Hvordan sikres den æstetiske kvalitet i initiativer, som er opstået hos offentlige sundhedsaktører?
  • Kan uddannelsesinstitutionerne have en rolle i produktionen af en faggruppe, som kan mestre og sikre samarbejdet mellem kultur- og sundhedssektoren?
  • Og frem for alt: Hvilke værdisæt er på spil, når guidet fælleslæsning på den ene side giver æstetiske oplevelser, og på den anden side anvendes til fremme af sundhed?

Vi er sikre på, at det bliver en højaktuel og spændende debat!

 

Re-Value: Hvordan evaluerer man effekten af kunst og kultur?

Re-Value afholdes i forbindelse med at Aarhus, og faktisk hele Region Midt, er europæisk kulturhovedstad i 2017. Det er en tradition, at kulturhoved­stædernes universiteter varetager evalueringer af kulturhovedstadsårene. Aarhus Universitet arbejder derfor med en forskningsbaseret og uafhængig evaluering af effekten af, hvad der i århusianske folkemunde efterhånden blot kaldes ’20-17’.

Re-Value fokuserer på metoder til at evaluere og analysere effekten af kultur. Konferencens hovedspørgsmål lyder "How can we understand and talk about the value of arts and culture?"

Læs mere her

Konferencen er åben, men sigter mod at samle forskere og praktikere. Tilmelding kan ske her.

ReValue.png

Kom til temamøde om guidet fælleslæsning og mental sundhed i Aarhus

Læseforeningen afholder i dette efterår de første af en række åbne temamøder. Her inviterer vi indenfor til en eftermiddag om foreningens arbejde og perspektiver. Temamøderne er for alle interesserede – hvad enten du allerede har en tilknytning til Læseforeningen eller blot er nysgerrig på, hvad guidet fælleslæsning er for noget og hvordan vi anvender metoden til at skabe flere og flere stærke, læsende fællesskaber.

Temamødet indledes altid med et oplæg, hvorefter der vil være tid til både spørgsmål og til at tale med hinanden over et glas.

 

Hvad handler det om?

På det første temamøde vil Læseforeningens formand Mette Steenberg holde et oplæg om relationen mellem guidet fælleslæsning og mental sundhed. Hun vil fortælle om projektet Tid til Læsning og Læseforeningens konkrete samarbejde med Aarhus Universitet og Region Midtjylland og berøre spørgsmål som:

  • Hvorfor og hvordan virker læsegrupper - hvilke mekanismer og processer sker i læsningen?
  • Hvordan arbejder vi med at implementere læsegrupper som mentalt sundhedsfremmende indsats?
  • Hvordan kan man måle og dokumentere effekter af guidet fælleslæsning?   

 

Hvor og hvornår?

Temamødet foregår:

Den 4. oktober 2017, kl. 16-18.30.

I FO-byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C

 

Hvordan kommer jeg med?

Pladserne fordeles efter først til mølle princippet. Deltagelse koster 75 kr., som skal indbetales på reg.nr. 8401, kontonr. 1136862.

Hvis du er frivillig i eller medlem af Læseforeningen, er arrangementet gratis. Du kan læse mere om medlemskab og melde dig ind her.

Tilmeld dig temamødet ved at udfylde nedenstående formular.

Vi glæder os til at se dig!

 

Navn *
Navn
Jeg er:
 

 

 

 

Har du nogen spørgsmål, så skriv en e-mail til laeseforeningen@gmail.com eller ring på 23240876

Vil du være læseguide i Tid til Læsning?

Kunne du tænke dig at være læseguide i Læseforeningen? Lige nu søger vi fire nye frivillige til at lede åbne læsegrupper i Tid til Læsning. Læsegrupperne skal foregå på Holstebro og Viborg biblioteker.

 

Rollen som læseguide

Du vil som frivillig blive uddannet i guidet fælleslæsning på et tre dages kursus den 5.-8. oktober 2017 på Saxild Strand syd for Aarhus, hvorefter læsegruppen startes op. Som frivillig bliver du en del af Læseforeningens netværk, hvor du får mulighed for sparring og supervision.

For at blive læseguide er det afgørende, at du interesserer dig for litteratur og at du møder mennesker med respekt og i øjenhøjde. Vi stiller ingen specifikke krav om uddannelses- og jobbaggrund, men forventer at du i ansøgningen redegør for, hvordan dine erfaringer vil kunne bringes i spil i rollen som læseguide.

Vores læsegrupper foregår altid ud fra metoden guidet fælleslæsning, og det er denne metode, du lærer at anvende i praksis på tredages-kurset til læseguide. I læsegrupperne læser læseguiden altid en skønlitterær tekst højt, hvorefter man i gruppen taler om, hvilke refleksioner, følelser og erindringer, teksten vækker. Deltagerne skal ikke forberede sig eller have særlige forudsætninger for at kunne deltage.

Du kan læse mere om, hvad rollen som læseguide indebærer, her.

 

Ansøgning

Hvis du er interesseret i at blive frivillig læseguide, skal du kunne deltage på kurset den 5.-8. oktober.

Der er ansøgningsfrist den 4. september 2017, og der afholdes samtaler i uge 37. Download ansøgningsskema her.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Som læseguide bliver du tilknyttet projektet Tid til Læsning, hvor der tilbydes læsegrupper til fremme af mental sundhed. Du kan læse mere om Tid til Læsning her.

For yderligere information er du også velkommen til at kontakte Læseforeningens formand Mette Steenberg på tlf. 23240876 eller e-mail laeseforeningen@gmail.com

Inger 2.jpg

Konference om kultur og sundhedsfremme

Torsdag den 21. september 2017 afholdes Danmarks første konference om kultur og sundhedsfremme med både nationale og internationale forskningsoplæg og workshops om temaet. På konferencen vil Læseforeningens formand Mette Steenberg lede en workshop om guidet fælleslæsning.

 

Opmærksomhed på kultur og sundhed

Stadig mere international forskning viser, at en målrettet anvendelse af kunst- og kulturaktiviteter i et sundhedsfremmende regi kan bidrage til forbedring af både den mentale og den fysiske sundhed hos patienter og borgere.

I Danmark er der en stigende interesse for området – senest i form af Sundhedsstyrelsens treårige projekt ”Kultur på recept”. Her undersøges det, hvilken sundhedsfremmende effekt musik, litteratur, billedkunst og kunstneriske oplevelser i bred forstand har på langtidssygemeldte borgere med depression, stress, angst og visse somatiske lidelser.

Konferencen indledes med tre keynote speakers, der bl.a. berører, hvilken rolle kunst og kultur kan spille i løsningen af fremtidens sundhedsudfordringer. Eftermiddagens program består af fire inspirationsoplæg fra praksis og forskning, hvor der fx stilles skarpt på det tværfaglige samarbejde inden for kultur og sundhedsfremme. Herefter afholdes der to runder med workshops, som eksemplificerer, hvordan kunst- og kulturoplevelser konkret kan se ud i et sundhedsfremmende perspektiv.

 

Ind i litteraturen 

På workshoppen ”Ind i litteraturen” vil Mette Steenberg som professionel læseguide føre deltagerne ind i litteraturens univers ved brug af metoden guidet fælleslæsning. Metoden indebærer, at læseguiden har udvalgt et stykke skønlitteratur og gennem højtlæsning og faciliteret refleksion skaber opmærksomhed og fordybelse i teksten samt interaktion mellem deltagernes tekstoplevelser.

Metoden guidet fælleslæsning er udviklet af den engelske, prisvindende organisation The Reader Organisation, og har gennem en række studier vist sig at styrke den enkeltes mentale sundhed.  

 

Praktisk info

Tid: Konferencen finder sted torsdag den 21. september 2017 kl. 9.00 – 17.30. Konferenceprogrammet slutter kl. 16.30, og der holdes en netværksreception kl. 16.30 – 17.30.

Sted: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K

Læs mere og tilmeld dig her

Kultur og sundhedsfremme.jpg