Læsegruppe for unge med psykiske sårbarheder

Vores læsegruppe i SIND Ungdom starter op igen efter sommerferien torsdag den 10. august 2017. Er du mellem 18 og 35 år, og har du haft psykiske problemer inde på livet, så er denne læsegruppe måske noget for dig.

Vi læser litteratur sammen og taler om de tanker, følelser og refleksioner, det vækker. Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med. Teksten bliver læst højt og man skal ikke have forberedt sig. Man kommer som man er, og bidrager i det omfang, man kan og vil.

Tid og sted

Læsegruppen finder sted hver torsdag fra kl. 16:00-17:30 hos SIND Ungdom København, Sølvgade 34, 1307 København K. Første gang er torsdag d. 10. august 2017.

 

Kontakt og tilmelding

Hvis du er interesseret i at deltage eller har spørgsmål, kan du kontakte Helene Forsberg på tlf.: 71799919 eller e-mail: helene@laeseforeningen.dk

Læsegruppen har begrænset antal pladser.

 

Vil du være frivillig læseguide i København?

Læseforeningen har siden 2015 drevet læsegrupper for ældre i København for at modvirke ensomhed ved at danne stærke, læsende fællesskaber. Projektet finder sted i samarbejde med Københavns Kommune og foregår på kommunens pleje- og aktivitetscentre og i ældreboliger, hvor frivillige læseguider uddannet ved Læseforeningen faciliterer læsningerne.

På baggrund af de gode resultater, vi har opnået, udvider vi nu indsatsen og opretter en række nye læsegrupper for ældre i København. I den forbindelse har vi brug for nye læseguider. Måske er det dig!

 

Er det noget for mig?

For at blive læseguide er det afgørende, at du interesserer dig for litteratur, møder mennesker med respekt og i øjenhøjde og har lyst til at prøve kræfter med at facilitere læsegrupper for ældre mennesker. Vi stiller ingen specifikke krav om uddannelses- og jobbagrund, men forventer at du i ansøgningen redegør for, hvordan dine erfaringer vil kunne bringes i spil i rollen som læseguide.

Vores læsegrupper foregår altid ud fra metoden guidet fælleslæsning, og det er denne metode, du lærer at anvende i praksis på uddannelsen til læseguide. I læsegrupperne læser læseguiden altid en skønlitterær tekst højt, hvorefter man i gruppen taler om, hvilke refleksioner, følelser og erindringer, teksten vækker. Deltagerne skal ikke forberede sig eller have særlige forudsætninger for at kunne deltage.

Vi mener, at alle kan have glæde af god litteratur og arbejder for, at alle kan deltage i vores læsegrupper. Det er derfor vigtigt, at læseguiden kan skabe rum for en åben samtale omkring litteratur med inddragelse af deltagernes oplevelser, refleksioner og erfaringer. Alt dette bliver du klædt på til gennem uddannelsen til læseguide.

Du kan læse mere om, hvad rollen som læseguide indebærer, her.

Og her kan du læse mere om projektet i Københavns Kommune.  

 

Ansøgning

Hvis du er interesseret i at blive frivillig læseguide, skal du kunne deltage på den uddannelse, Læseforeningen giver alle kommende læseguider. Her lærer du, hvordan man faciliterer en læsegruppe ud fra vores metode guidet fælleslæsning. Du skal have mulighed for at deltage den 1., 8. og 15. september 2017, hvor kurset finder sted i København.

Der er ansøgningsfrist 11. august 2017. Download ansøgningsskema her.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektleder Helene Forsberg på helene@laeseforeningen.dk eller tlf. 71799919.

Kom til temamøde om guidet fælleslæsning og mental sundhed

Til august vil Læseforeningen afholde det første af en række åbne temamøder. Her inviterer vi indenfor til en eftermiddag om foreningens arbejde og perspektiver. Temamøderne er for alle interesserede – hvad enten du allerede har en tilknytning til Læseforeningen eller blot er nysgerrig på, hvad guidet fælleslæsning er for noget og hvordan vi anvender metoden til at skabe flere og flere stærke, læsende fællesskaber.

Temamødet indledes altid med et oplæg, hvorefter der vil være tid til både spørgsmål og til at tale med hinanden over et glas.

 

Hvad handler det om?

På det første temamøde vil Læseforeningens formand Mette Steenberg holde et oplæg om relationen mellem guidet fælleslæsning og mental sundhed. Hun vil fortælle om projektet Tid til Læsning og Læseforeningens konkrete samarbejde med Aarhus Universitet og Region Midtjylland og berøre spørgsmål som:

  • Hvorfor og hvordan virker læsegrupper - hvilke mekanismer og processer sker i læsningen?
  • Hvordan arbejder vi med at implementere læsegrupper som mentalt sundhedsfremmende indsats?
  • Hvordan kan man måle og dokumentere effekter af guidet fælleslæsning?   

 

Hvor og hvornår?

Temamødet foregår:

Den 23. august 2017, kl. 16-18.30

I Reseconds lokaler på Trelleborggade 5, 3. sal, 2100 København Ø.

 

Hvordan kommer jeg med?

Pladserne fordeles efter først til mølle princippet. Deltagelse koster 75 kr., som skal indbetales på reg.nr. 8401, kontonr. 1136862.

Hvis du er frivillig i eller medlem af Læseforeningen, er arrangementet gratis. Du kan læse mere om medlemskab og melde dig ind her.

Tilmeld dig temamødet ved at udfylde nedenstående formular.

Vi glæder os til at se dig!

 

Navn *
Navn
Jeg er:
 

Det sker også i Aarhus

Vi holder et tilsvarende temamøde i Aarhus. Nærmere information følger, men du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen den 4. oktober 2017. Temamødet vil foregå i FO-byen fra kl. 16-18.30.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kommunikationskonsulent Kathrine Storm på kathrinestorm@laeseforeningen.dk

Læsegrupperne i Tid til Læsning er skudt godt i gang

Forårets læsegrupper afsluttes

Vores projekt Tid til Læsning foregår i samarbejde med Region Midtjylland og Aarhus Universitet og tilbyder læsegrupper til fremme af mental sundhed i fem kommuner i regionen. Initiativet udgør et helt nyt tilbud, der går tværs af sundhed og kultur, idet det blandt andet indebærer et samarbejde mellem biblioteker og sundhedscentre. Samtidig bliver indsatsen monitoreret og dokumenteret forskningsmæssigt.

Netop nu bliver den første af tre runder af Tid til Læsnings læsegrupper afsluttet. Der har været afholdt læsegrupper på Viborg og Holstebro bibliotek, i Skovlyset Herning og på Ikast Bibliotek. Dermed har vi i forskningssiden i projektet også indsamlet den første mængde spørgeskemaer og interviews med deltagere. 

 

Rekruttering til efterårets læsegrupper

Det betyder dog ikke en pause i projektet, da rekrutteringen af deltagere til efterårets læsegrupper nu er sat i gang. Kommunens sundhedsmedarbejdere og andre kommunale medarbejdere informerer nu borgere, som kunne have interesse i at deltage i en læsegruppe.

I juni, inden sommeren sætter ind, er Tid til Læsnings læseguider inviteret til Erfa-møde i Viborg og styregruppen er inviteret til møde i Herning.

 

Fra havet til ørkenen

Det første hold læsegrupper har blandt andet været til havs med Karen Blixen og i ørkenen med Johannes V Jensen. De har også læst skildringer fra forskellige generationer af nordamerikansk og britisk litteratur. Hvert læsemøde har været afsluttet af et digt, som har åbnet op for nye forståelser af dagens novelle. Man når at komme vidt omkring på et enkelt forår!

Teksterne har skabt livlige diskussioner og nogle har oplevet, at teksterne er dukket op i tankerne i løbet af ugen. Mange af deltagere har meldt tilbage, at læsegruppen repræsenterede en forfriskende meningsfuld aktivitet i deres hverdag. Fremmødet til grupperne har været meget stabilt.

Du kan læse mere om projektet på Tid til Læsnings hjemmeside

Læseforeningens kommunesamarbejder

Læseforeningen samarbejder med en række kommuner om at drive læsegrupper. For at nå ud til borgere med særlige behov er det afgørende, at vi er, hvor borgerne er. Derfor har vi læsegrupper på tilbud i kommunerne, fx på biblioteker, plejecentre, væresteder og herberger.

Hvert samarbejdsprojekt bliver tegnet ud fra den enkelte kommunes ønsker og behov, så vi med læsegrupperne kan medvirke til at inddrage specifikke målgrupper og kvalificere kommunernes indsats. Det har vi gode erfaringer med, og vi ser frem til at skabe endnu flere stærke, læsende fællesskaber inden for rammerne af kommunernes tilbud.

Klik her for at se vores nye informationsmateriale om kommunesamarbejder.

Vi udvider i København!

I går kom der jordbærkage på bordet, da vi fejrede, at vores samarbejdsprojekt med Københavns Kommune er blevet forlænget endnu en gang. Læseforeningen driver i øjeblikket 17 ugentlige læsegrupper, der har til formål at modvirke ensomhed blandt ældre. Grupperne finder sted på kommunens pleje- og aktivitetscentre og ældreboliger, hvor frivillige læseguider uddannet ved Læseforeningen i metoden guidet fælleslæsning faciliterer læsningerne. 

Projektet har været i gang siden 2015, og læsegrupperne har været en stor succes. På baggrund af en evaluering foretaget i foråret 2017 ønsker Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning at fortsætte og udvide indsatsen. Derfor etablerer vi 13 nye læsegrupper, så vi inden udgangen af 2017 når målet om i alt 30 læsegrupper, som modvirker ensomhed blandt ældre i København.

Vi er stolte over resultaterne og glæder os meget til at udvide og nå ud til endnu flere. Tusind tak til alle vores dygtige læseguider, der gør det muligt at skabe stærke, læsende fællesskaber.    

Læs mere om ældre-projektet i Københavns Kommune.  

Erfa-møde for frivillige læseguider i København.

Erfa-møde for frivillige læseguider i København.

Nye kursusdatoer: 5.-8. oktober 2017

http://saxild-strand.dk

http://saxild-strand.dk

Læseforeningen afholder sit 24. kursus på Saxild Strand ved Aarhus d. 5.-8. oktober 2017. På det 4-dages internatkursus bliver du kvalificeret til at facilitere læsegrupper efter princippet guidet fælleslæsning. Du lærer bl.a. om højtlæsning, spørgetyper, måder at åbne en tekst op samt tekstvalg og tekstmatch. Fælleslæsning gør det muligt at møde litteraturen, ens medmennesker, sig selv og sin omverden på en ny og meningsfuld måde - at opleve hvordan kompleks litteratur kan få os til at undre os, blive begejstrede, nå til nye erkendelser, underholde os og meget mere.

Læs mere om fælleslæsning her.

Som uddannet læseguide bliver du i stand til at åbne litteraturen op for andre mennesker - både i den forstand at du lærer hvilken litteratur der egner sig godt til dialog, fordybelse og fornøjelse, og i den forstand at du gennem fælleslæsningen gør teksten og litteraturen åben og tilgængelig.

Kurset koster 10.000 kr. og er inkl. overnatning og forplejning på kursuscenteret Saxild Strand. Kursuscenteret ligger i naturskønne omgivelser lige ud til Aarhus Bugt.

Kurset egner sig godt til dig der arbejder med litteratur, (mental) sundhed og/eller socialt arbejde. Vi har bl.a. uddannet bibliotekarer, forlagsredaktører, lærere, undervisere, præster, plejehjemspersonale og socialkonsulenter, men henvender os til alle der vil være med til at skabe meningsfulde, læsende fællesskaber. Vi har uddannede læseguides i hele landet samt i Norge.

Undervisere på kurset er Mette Steenberg og Karen Marie Larsen. Metoden er udviklet i samarbejde med The Reader Organisation i Storbritannien, der også har samarbejdspartnere i Belgien, Tyskland, Sverige og Australien.

Væk læselysten!

På årets Ordkraft-festival i Ålborg kan du opleve Læseforeningens formand Mette Steenberg til inspirationsmødet Væk læselysten. Hun vil her – ud fra metoden guidet fælleslæsning - facilitere en læsning og præsentere Læseforeningens koncept.         

 

Appetit på litteratur

DR og Ordkraft står for arrangementet, hvor forfattere, formidlere og læsere skal inspirere hinanden til, hvordan appetitten på at læse bøger kan vækkes. Læseforeningen har solid erfaring med at lave læsegrupper i hele landet for alle typer mennesker, hvor deltagerne oplever det fællesskab og de meningsfulde samtaler, som litteraturen kan åbne op for.

Vi glæder os derfor til at byde ind, når vi sammen skal finde en masse gode svar på spørgsmål som:  

  • Hvordan styrkes lysten til at læse?
  • Hvordan kan vi sammen - læsere, forfattere, biblioteker, forlag og DR - bidrage, så appetitten på bøger og det at læse vækkes?

 

Festivalen Ordkraft

Festivalen Ordkraft har eksisteret siden 2011 og har til formål at vise ordet og litteraturens betydning og muligheder for alle aldersgrupper. Dette sker via et vidtrækkende program, der forløber over tre dage og indeholder forfattersamtaler, debatter, højtlæsning, leg samt overraskende og innovative events.

Ordkraft foregår i Nordkraft i Ålborg, hvor centrum for festivalen er Kedelhallen, men hvor aktiviteterne breder sig ud over hele Nordkraft i form af forfattermøder i de mindre sale, koncerter, drama, filmforevisninger og andre forskellige events med ordet i centrum.

 

Tid og sted

Ordkraft finder sted den 7.-9. april 2017 i NORDKRAFT, Kjellerups Torv 5, 9000 Aalborg

Væk læselysten foregår den 8. april fra kl. 15 i DGI, 6. sal  

Læs mere om festivalen her