Læseforeningens Masterclasses forår/efterår 2019

Læseforeningens masterclasses er et nyt tiltag, der skal styrke vores indsats omkring guidet fælleslæsning. De er udviklet med henblik på kompetenceudvikling og opkvalificering, og giver mulighed for fordybelse, praksisopgaver, erfaringsudveksling og diskussion. Masterclasserne er et tilbud til alle der arbejder med litteratur og læsegrupper, og for uddannede læseguider.

De frivillige læseguider som er en del af Læseforeningens projekter, kan vælge at deltage gratis i to masterclasses, og som medlem af læseforeningen, får du 50% rabat.

1) HØJTLÆSNING

Stemmen er ét af vores vigtigste redskaber som læseguide. Måske har du gennem længere tid haft lyst til at udforske din stemmes muligheder yderligere og blive mere bevidst om dens kvaliteter, samt få flere redskaber at arbejde med. Hvis det er tilfældet er chancen her nu! I denne masterclass kommer du til at lytte til og arbejde med højtlæsningsteknikker og din egen stemmes kvalitet gennem lydoptagelser. Du skal ikke medbringe tekster til denne klasse, i stedet skal du installere en stemmeoptager på din telefon, og gøre dig bekendt med den (instruktion følger!). Klassen veksler mellem par- og gruppeøvelser.

Sted: Aarhus, Godsbanen, d. 29 april Tid: kl. 13-17 Underviser: Zineth Barfod Pris: 1.800,- Inkl. forplejning (900,- for medlemmer) .
Max. 8 deltagere (min. 6)
Tilmeldingsfrist d. 15 april på laeseforeningen@gmail.com

2) VERDENSLITTERATUR

Trænger du til et helt nyt og frisk litteraturpust fra fjerne himmelstrøg, så er ”Verdenslitteratur” noget for dig! Vi giver dig en introduktion til teksterne og du vil få udleveret en litteraturoversigt over alle de tekster vi har læst i efteråret til inspiration for din egen videre læsning. Igennem efteråret har vi i Læseforeningen haft fokus på at læse verdenslitteratur, både den klassiske og den nyere litteratur, fra Pudebogen af Sei Shoonagon til Kældermennesket af Dostovjevski til Virginie Despentes Vernon Subutex. Det har været både spændende og udfordrende at læse tekster så fjernt fra ens egen erfaringshorisont. Denne erfaring og inspiration til verdenslitteraturen vil vi dele med jer i denne masterclass.

Sted: København, d. 2 maj. Kulturhuset Indre By
Tid: kl. 15-18
Underviser: Mette Steenberg, Helene Forsberg, og Anna Liv Bolther Pris: 900,- (450,- for medlemmer)
Max. 16 deltagere (min. 8)
Tilmeldingsfrist d. 18 april på laeseforeningen@gmail.com

3) GUIDET FÆLLESLÆSNING BRUSH UP

Er det længe siden du tog kurset som læseguide, eller længe siden du har haft en læsegruppe og trænger du til at få genopfrisket alle de gode fif og få ny inspiration til litteratur, så kom og deltag i denne masterclass. Her får du adgang til Læseforeningens mange og lange læselister med al den gode gennemprøvede litteratur og grundlæggende ny inspiration til tekstvalg. Derudover forbereder I parvis en læsning og vi laver en guidet fælleslæsning, hvor alle leder på skift. Vi optager læsningerne på video og ser dem igennem sammen i den efterfølgende supervision.

Sted: Middelfart på Stationen, d. 12 september Tid: kl. 10-15
Underviser: Mette Steenberg og Helene Forsberg Pris: 2.500,- Inkl. forplejning (1.250,- for medlemmer)
Max. 8 deltagere (min. 6)
Tilmeldingsfrist d. 29 april på laeseforeningen@gmail.com

4) FORDYBELSESLÆSNING OG SPØRGETEKNIKKER

Som læseguide kan man opleve, at der går ’vane’ i læsegruppen, både hvad ens egne spørgsmål og deltagernes svar angår. Spørgeteknikker fra det mikro-fænomenologiske interview hjælper dig som læseguide med at arbejde med niveauskift og med at udforske stadig mere nuancerede detaljer i læseoplevelsen. Denne masterclass sætter fokus på, hvordan man som læseguide kan facilitere det, psykolingvisten Maryanne Wol kalder deep reading. Du vil blive introduceret til det mikro-fænomenologiske interview og se metoden anvendt med det formål at skabe fordybelse i læseoplevelsen, hvorefter I arbejder med metoden gennem praksisøvelser i par.

Sted: Aarhus, Godsbanen
Tid: kl. 10-15 d. 6 november
Underviser: Mette Steenberg
Pris: 1.800,- Inkl. forplejning (900,- for medlemmer)
Max. 8 deltagere (min. 6)
Tilmeldingsfrist d. 23 oktober på laeseforeningen@gmail.com

5) STÆRKE REAKTIONER PÅ TEKSTEN

Tænker du lidt for meget over at vælge den rigtige tekst og har tendens til at vælge det, der ikke forarger nogen? Eller kan du som læseguide føle dig ansvarlig for, eller have svært ved at håndtere, når litteraturen vækker stærke følelser? Denne masterclass tager udgangspunkt i tekster, der gennem tiden har givet anledning til stærke reaktioner blandt deltagerne i læsegrupperne. Du vil blive præsenteret for konkrete tekster, der på den ene eller anden måde har sat sindene i kog blandt deltagerne i læsegrupperne, og med udgangspunkt i det vil vi drøfte forskellige stærke reaktioner og strategier til at tackle dem. Formålet med denne masterclass er at styrke jer som læseguider i at tackle stærke følelsesmæssige reaktioner og samtidig bevare modet og lysten til at vælge tekster med udgangspunkt i jeres undren og stå ved det – også når det bliver udfordret.

Sted: Aarhus, d. 3 oktober, Godsbanen Tid: Kl. 13-16 Underviser: Helene Forsberg Pris: 900,-, (450,- for medlemmer)
Max. 16 deltagere (min. 8) Tilmeldingsfrist d. 19 september på laeseforeningen@gmail.com

6) AT LÆSE MED DEMENTE

Hvordan kan man som læseguide imødekomme de ældre i en læsegruppe, som udviser tegn på demens? Hvilke tegn på demens kan vi aflæse og hvad får demente egentlig ud af en guidet fælleslæsning? Dette er spørgsmål som er relevante for mange af de læseguider, der ugentlig sidder med ældre demente mennesker i en læsegruppe. En rådgiver i demens holder oplæg og giver professionelle og relevante perspektiver på, hvordan I som læseguider kan imødekomme og håndtere ældre med demens. Vil diskuterer i mindre grupper, udveksler erfaringer og søger nye løsninger.

Sted: Odense, d. 23 oktober
Tid: Kl. 13-16
Underviser: Maria Grene Helsted Pris: 900,- (450,- for medlemmer)
Max. 16 deltagere (min. 8) Tilmeldingsfrist d. 9 oktober på laeseforeningen@gmail.com

7) LITTERATUR OG SOCIALT UDSATHED

Denne masterclass sætter fokus på tankerne bag Læseforeningens arbejde for at inkludere mennesker i socialt udsathed i læsende fællesskaber. Samtidig fokuserer vi på konkrete muligheder for at arbejde med empowerment for socialt udsatte gennem vores læsende fællesskaber. Du skal vælge denne masterclass, hvis du har lyst til at lave læsegrupper for mennesker i social udsathed eller ønsker at skabe empowerment gennem din rolle som læseguide. Masterclassen er baseret på oplæg om vores sociale arbejde og giver et indblik i det konkrete arbejde med empowerment for unge psykisk sårbare. Samtidig fokuseres der på, hvordan du som læseguide kan arbejde med empowerment i din praksis som læseguide.

Sted: København, 14 november Tid: kl. 15-18
Underviser: Helene Forsberg Pris: 900,- (450,- for medlemmer)
Max. 16 deltagere (min. 8)
Tilmeldingsfrist d. 1 november på laeseforeningen@gmail.com

Masterface.jpg

Læsegrupper for psykisk sårbare unge

Er du mellem 18 og 35 år og har du psykisk sårbarhed inde på livet, så er vores læsegrupper måske noget for dig? Du behøver ikke at være belæst eller vant til at tale om litteratur - det vigtigste er, at du har lyst til at læse sammen med andre og dele de tanker, følelser og erfaringer, som litteraturen vækker. Alle er velkomne og det kræver ingen forberedelse.

I Læseforeningen arbejder vi for at skabe stærke læsende fællesskaber overalt i samfundet og for alle, som kan have glæde af at læse i fællesskab med andre. I den forbindelse gør vi en særlig indsats for at lave læsegrupper for unge psykisk sårbare – fordi det at mødes om litteratur kan være et helle i en hverdag med psykisk sårbarhed. I læsegrupperne mødes vi om meningsfulde samtaler i et trygt socialt rum med alt det, vi hver især er og kæmper med. Sammen udforsker vi litteraturen og deler tanker gennem højtlæsning og samtale. Det giver nye perspektiver på tilværelsen, nye bekendtskaber og styrker troen på egne evner og lysten til at være del af et læsende fællesskab.

Velux_opslag.png


Et fællesskab om litteratur

Vi mødes i læsegruppen en gang om ugen, hvor vi sammen læser skønlitteratur og taler om de tanker, følelser og refleksioner, teksterne vækker. Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med. Teksten bliver læst højt af en læseguide uddannet i metoden guidet fælleslæsning og man skal ikke have forberedt sig. Man kommer, som man er, og bidrager i det omfang, man kan og vil.


Fra Deltager TIL LÆSEGUIDE

Som del af projektet vil der i 2019 være mulighed for, at du kan blive uddannet til læseguide og sidenhen drive en læsegruppe med støtte fra Læseforeningen. Læsegrupperne er del af vores treårige projekt finansieret af midler fra VELUX-fonden med titlen Fra deltager til læseguide. Formålet med projektet er at skabe empowerment og styrke unge med psykiske sårbarheder gennem deltagelse i læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning - som deltager og evt. siden som læseguide.

På sigt er målet at udbrede og forankre læsegrupper som et tilbud for unge psykisk sårbare på tværs af Danmark med tidligere deltagere i rollen som læseguide. Der vil dog stadig være muligt for at være med som deltager. Uddannelsen til læseguide er et tilbud og ikke er et krav for at være med i læsegruppen.

 

FORSKNING

Ud over etablering og forankring af læsegrupper for unge psykisk sårbare er formålet samtidigt at blive klogere på, hvordan guidet fælleslæsning kan styrke livskvalitet og øge mental sundhed. Derfor indgår læsegrupperne i projektets forskningsdel.

Konkret betyder det, at en forsker af og til vil deltage i læsegruppen. Derudover vil læsegruppernes deltagere blive inviteret til at deltage i workshops, refleksionsmøder og evt. interviews i relation til forskningen. 

 

TIDER OG STEDER

 • I København mødes gruppen hver mandag kl. 16.00-17.30 i Læseforeningens lokaler på Eskildsgade 35, København V. Vi mødes første gang d. 29.4.19 og derfra 10 uger frem.

 • I Aarhus mødes læsegruppen hver mandag kl. 19-20.30 på Godsbanen, Vogn 1, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C . Første gang er d. 29.4.19 og derfra 10 uger frem.

 • I Roskilde mødes gruppen hver tirsdag kl. 15.00-16.30 i Headspace’s lokaler på Basgangen 5, Roskilde. Første gang er d. 5.3.19 og derfra 10 uger frem.  

 • I Vejle mødes gruppen på mandage kl. 14.30-16.00 i Foreningernes hus på Vissingsgade 31, Vejle. Første gang er d. 4.3.19 og derfra ti uger frem.

 

TILMELDING

Vi håber du har lyst til at være med. For tilmelding skal du bare udfylde nedenstående formular. Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

Navn *
Navn

 

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte Helene fra Læseforeningen på helene@laeseforeningen.dk

”Wellness for hjernen” - den første mandag i måneden.

Få læst højt og tal om teksten.

Denne åbne læsegruppe er for alle, der har lyst til at få læst skønlitteratur højt af en frivillig læseguide og tale om de tanker og følelser, teksterne bringer frem.

Læsegruppe en gang om måneden foregår den første mandag i hver måned i april, maj og juni:
Mandag d. 1. april 2019 kl. 19.00 – 20.00, mandag d. 6. maj 2019 kl. 19.00 – 20.00,mandag d. 3.juni 2019 kl. 17.00 – 18.00. Man behøver ikke at komme alle gange - så kig forbi på en eller flere af dagene

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage - alle er velkomne.

Læsegruppen organiseres af Læseforeningen, der har læsegrupper over hele Danmark.

Læsegruppen ledes af Charlotte Faurschou

Sted:
Holstebro bibliotek; Musikbiblioteket, Kirkestræde 13, 7500 Holstebro

Det er gratis at deltage – bare mød op. Eventuelle spørgsmål kan rettes til læseguidekoordinator i Læseforeningen zineth@laeseforeningen.dk. eller www.holstebrobibliotek.dk

Billede1.png

"Empowerment i litteraturen"

Årets temamøde og generalforsamling

Dette års temamøde sætter fokus på vores Veluxstøttede empowermentprojekt for unge psykisk sårbare, der undersøger grundlaget for at skabe empowerment gennem en litteraturbaseret indsats med udgangspunkt i vores læsegrupper. Helene Forsberg fra Læseforeningen fortæller om tankerne bag projektet og sætter fokus på processen fra deltager til læseguide og de socialfaglige overvejelser omkring at anvende guidet fælleslæsning i en social intervention med henblik på empowerment. Samtidig belyses hvordan de unge oplever at være en del af projektet, og hvordan det påvirker deres livsverden ud over læsegruppen. Antropologisk Ph.D. på projektet Charlotte Christensen fortæller om, hvordan litteraturen netop påvirker de unges hverdagsliv og skaber positiv forandring.

Til temamødet har vi inviteret en af de stærkeste indenfor feltet forfatter Sofie Kragh Müller, der står i spidsen for at udvikle og drive Forfatterskolen PS! for psykisk sårbare. Hun deltager sammen med en elev fra forfatterskolen PS til en samtale om litteratur som empowerment og oplæsning af egne tekster.

Program 11.00: Velkomst - kort om Læseforeningen og vores arbejde v. Mette Steenberg, leder af Læseforeningen

11.10: Læseforeningens empowermentindsats - fra forfatterskolen PS til Velux v. Helene Forsberg

11.30: Veluxprojektet - hvordan litterær empowerment hjælper psykisk sårbare unge v. Charlotte Christensen

11.55: Kort pause

12.10: Forfatterskolen PS - historie og erfaringer v. Sofie Kragh Müller

12.30: Oplæsning af tekster fra Forfatterskoleelev

12.45: Faciliteret samtale og spørgsmål fra salen v. Mette Steenberg

Sted: Aarhus, Godsbanen d. 28. April                                                                                                    

Program: Oplæg 11-13, frokost 13-14, Generalforsamling 14-16 
                                                                      

Underviser: Mette Steenberg, Helene Forsberg, Anna Liv Bolther, Charlotte Christensen og Sofie Kragh Müller


Pris: Gratis for Læseforeningens medlemmer – 200,- for andre             

Tilmeldingsfrist d. 15. April på laeseforeningen@gmail.com

download.jpeg

SKAB TVÆRGÅENDE MØDER GENNEM GOD LITTERATUR

BLIV FRIVILLIG LÆSEGUIDE OG GØR EN KÆMPE FORSKEL FOR UDSATTE MENNESKER I KØBENHAVN.

Vi søger nye frivillige læseguider i København, der har lyst til at skabe generationsmøder gennem litteratur og mindske sociale og kulturelle skel. Det kan du være med til ved at blive frivillig læseguide i vores projekt for at modvirke ensomhed og social eksklusion blandt voksne og ældre i København. Læseforeningen arbejder for at fremme den skønlitterære læsning overalt i samfundet og for at inddrage enhver uanset baggrund i stærke, læsende fællesskaber.

Som frivillig læseguide bliver du uddannet i metoden guidet fælleslæsning og guide for en læsegruppe. Læsegrupperne mødes ugentligt og ledes altid af læseguider, der er uddannet i at udvælge litteratur og facilitere den fælles læseoplevelse. Med udgangspunkt i metoden læser læseguiden både prosa og lyrik højt, hvorefter man i gruppen taler om de tanker, følelser og erfaringer, teksterne vækker. vækker. Læsegruppen er på den måde et kreativt og litterært rum for samtaler omkring litteratur på tværs af aldersmæssige, sociale og kulturelle forskelle.

For at blive læseguide er det afgørende, at du interesserer dig for litteratur og at du møder mennesker med respekt og i øjenhøjde. Vi stiller ingen specifikke krav om uddannelses- og jobbaggrund, men forventer, at du i ansøgningen redegør for, hvordan dine erfaringer vil kunne bringes i spil i rollen som læseguide. Som frivillig i Læseforeningen starter du med at blive uddannet i metoden guidet fælleslæsning, hvorefter du understøttes af foreningens læseguideprogram, det vil sige at du modtager supervision og løbende individuel sparring og har mulighed for at deltage i vores ERFA-møder (Erfaringsudvekslingsmøder) sammen med andre læseguider.

ANSØGNING

Hvis du er interesseret, så send en kort motiveret ansøgning til: maria@laeseforeningen.dk senest d. 1. april 2019. For at blive læseguide skal du kunne deltage på uddannelsen som er fredag d. 3, lørdag d. 4 og søndag d. 5 maj. Eventuelle spørgsmål kan rettes til læseguidekoordinator Maria Grene Helsted på e-mail maria@laeseforeningen.dk eller tlf. 81113886

Vi glæder os til at høre fra dig!

IMG_2397.jpg

Vil du være med? Nye læsegrupper i Odense.

Læseforeningen og Odense Kommune starter to åbne læsegrupper i Odense, hvor du i fællesskab med andre kan få en spændende læseoplevelse.

HVAD ER EN LÆSEGRUPPE?

Læsegruppen er åben for alle. Det kræver ingen forberedelse at være med, og du behøver ikke at vide noget om litteratur på forhånd.

En læseguide, uddannet af Læseforeningen, læser højt af den tekst, hun eller han har medbragt, samtidig med at vi sidder med teksten i hænderne. På den måde bliver tempoet sænket lige nok til, at vi virkelig kan nærlæse teksten og opfange ting, som vi måske ellers ikke havde bemærket. Undervejs i læsningen bliver der holdt pauser. Pauserne er til for at reflektere over teksten. Det er i pauserne, at samtalen om teksten starter.

TID OG STED:

 • Korsløkkehaven Plejecenter, Fælleslokale på 1. sal (elevator),
  Korsløkkehaven 2-6, 5220 Odense SØ.
  Første læsning er mandag d. 19. marts 2019 kl. 10-11.30. Efterfølgende ligger læsningerne hver mandag i samme tidsrum.

 • Ældrecenter Filosofhaven, Filosofhaven 12, 5000 Odense C.
  Første læsning er onsdag d. 27. marts 2019 kl. 10-11.30. Efterfølgende ligger læsningerne hver onsdag i samme tidsrum.

  Der er ingen tilmelding, alle er velkomne!

  VIL DU VIDE MERE:

  Lone Kramer, Læseforeningens læseguidekoordinator på Fyn, mobil: 2273 2872

kommunelogo2014cmyk.jpg

Start ugen med ord og kaffe på Viborg bibliotek

Viborg billede.jpg


Vil du læse noveller og digte sammen med andre?

På Viborg bibliotek er der mulighed for gratis at deltage i en ugentlig læsegruppe. Har du lyst til at læse god litteratur i fællesskab med andre, er en læsegruppe nok lige noget for dig.

Denne læsegruppe er åben for alle, der har lyst til at få læst skønlitteratur højt af en frivillig læseguide og tale om de tanker og følelser, teksterne bringer frem. Det kræver ingen forberedelse at være med, og du behøver ikke at vide noget om litteratur på forhånd. Det vigtigste er, at du møder op med åbent sind - klar til at lytte og undre dig.

Læsegruppen startede mandag d. 28/1 2019 og foregår hver mandag i "Villaen ” på Viborg Bibliotek, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg kl. 16 - 17.30 i 10 uger fra uge 5 - uge 15.

Der er stadig ledige pladser og det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage - alle er velkomne.

Læsegruppen organiseres af Læseforeningen, der har læsegrupper over hele Danmark.
Er det noget for dig, så tilmeld dig på zineth@laeseforeningen.dk eller på www.viborgbib.dk

Hvis du har nogen spørgsmål, er du også velkommen til at skrive til os.
Læsegruppen er støttet af Spar Nord Fonden.