Rekonstitueret bestyrelse - farvel til Mette som formand

På bestyrelsesmødet fredag d. 17. januar trak Mette Steenberg sig som formand for Læseforeningens bestyrelse. Mette var med til at starte Læseforeningen i 2010 og har lagt et enormt arbejde i at få opbygget en velfungerende forening og ikke mindst sprede læserevolutionens budskab. Stor tak for det herfra. Mette fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen indtil generalforsamlingen i maj. Ny konstitueret formand bliver vores tidligere næstformand Nanna Holm, som også var med til at starte foreningen i sin tid. Det betyder, at vi kan fortsætte arbejdet ufortrødent med en garvet formand i spidsen.

Ny konstitueret næstformand er Birgitte Diemer Sørensen, der i det seneste år har lagt et kæmpestort stykke arbejde i foreningen som medlem af bestyrelsen og som del af den daglige drift.

Juliane Wammen fortsætter som kasserer, og Michael Linde Larsen og Nina Toudal Jessen udtræder af bestyrelsen.