Generalforsamling 2014

Indkaldelse til Læseforeningens generalforsamling 2014

 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Vedtægtsændring: Antal bestyrelsesmedlemmer foreslås ændret fra 12 til nu 5 + 2 suppleanter. Dette er en ændring af vedtægternes § 3.

4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

5. 2014 i Læseforeningen

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Eventuelt

 

Kære medlemmer af Læseforeningen!

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Læseforeningen i hænde senest en uge før generalforsamlingen, dvs. senest søndag den 4. maj. Læseforeningens vedtægter pr. 5.5.2013 kan ses her.

Mange hilsner

Læseforeningens bestyrelse

 

Generalforsamlingen finder sted

Løves Bog- og Vincafé, Nørregade 32 8000 Århus C

Søndag den 11. maj 2014 kl. 14:00