Generalforsamling 2014 - ny bestyrelse er valgt

Søndag den 11. maj holdt Læseforeningen generalforsamling. Her blev foreningens nye bestyrelse valgt. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter mødet og ser nu sådan ud: Mette Steenberg (formand)

Jacob Ulrich (næstformand)

Anne Maria Stagis (kasserer)

Karen Marie Larsen

Lise Hildebrandt-Eriksen

Joan Hansen (suppleant)

 

Til generalforsamlingen blev Anja Brygmann også valgt til bestyrelsen, men hun valgte kort efter at træde ud pga. arbejdspres. Lise Hildebrandt-Eriksen, der var valgt som suppleant, trådte ind i stedet for Anja.

 

Den nyvalgte bestyrelse vil gerne takke for tilliden der er blevet udvist dem, og for den overvældende interesse for foreningens retning og fremtid der blev udvist af generalforsamlingens deltagere.