Dagsorden til generalforsamling 26. april 2015

Læseforeningen afholder generalforsamling søndag den 26. april 2015 kl. 13-15 i FO-byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aaarhus. Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Fælles læsning

2. Velkommen v. formand

3. Valg af dirigent

4. Valg af referent

5. Bestyrelsens beretning

6. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

7. Indkomne forslag: a) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

8. Valg af bestyrelse

Mette Steenberg modtager genvalg

Lise Hildebrandt modtager genvalg

9. Eventuelt

For at deltage på generalforsamlingen, skal du være medlem af Læseforeningen. Du kan stadig nå at melde dig ind. Se her. Når du har overført kontingentet, er du medlem af foreningen.