Nyt samarbejde med Region Midt

thereaderorg.jpg

Vi er glade for at annoncere at vi netop er indgået i et samarbejde med Region Midtjylland om at implementere fælleslæsning hos psykisk sårbare og dokumentere effekten heraf. Læs hele pressemeddelelsen her.

Uddrag fra pressemeddelelsen

Psykiske lidelser udgør den største sygdomsbyrde i samfundet. De er skyld i hver anden langtidssygemelding og hver anden førtidspensionering og ligger dermed langt foran både kræft og kredsløbssygdomme.

Ud over store menneskelige omkostninger anslår Det Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at stress, angst, depression og andre mentale helbredsproblemer hvert år koster det danske samfund 55 milliarder kroner.

Færre tilbagefald

Det er blandt andet på baggrund af disse tal, at Regionsrådet for Region Midtjylland på sit møde onsdag besluttede at investere foreløbig 400.000 kroner i projektet "Tid til læsning". Projektet skal undersøge, om der er helbredsmæssige gevinster at hente i kunst- og kulturverdenen. Det skal ske ved at invitere grupper af psykisk sårbare borgere sammen til guidet fælleslæsning. De skal mødes et par timer om ugen og læse og drøfte klassisk skønlitteratur. Håbet er, at samværet, fordybelsen og samtalerne kan bidrage til, at deltagerne får gode oplevelser, bliver hurtigere raske og føler sig mere robuste. Og resultaterne skal kunne måles – eksempelvis i form af færre tilbagefald og genindlæggelser.

Den kulturelle ballast

Regionsrådsformand Bent Hansen er spændt på at følge projektet:

”Jeg tror på, at vi som samfund skal blive bedre til at betragte mennesket i dets helhed. Man har fokuseret meget på at få folk til at stoppe med at ryge, at dyrke motion og at spise sundt. Men måske det er på tide, at vi også lægger vægt på at styrke borgernes kulturelle ballast", siger Bent Hansen.

[...]

Finde styrke

[Læseforeningens formand] Mette Steenberg understreger, at der er tale om et kulturtilbud og ikke et behandlingstilbud. "Vi har netop fokus på noget andet end deltagernes psykiske problemer, men via nogle spændende, interessante og udfordrende oplevelser kan de finde deres indre styrke frem og måske undgå at blive syge igen", siger Mette Steenberg.