Nu starter vi op i Rudersdal Kommune

Over de senere år har Læseforeningen arbejdet målrettet med at bringe læsningen ud til mennesker med sociale problemer eller andre særlige behov ved at lave læsegrupper i forlængelse af indsatser i landets kommuner. Vi har blandt andet læsegrupper for ensomme ældre i København, og nu bygger vi videre på de gode erfaringer med et samarbejdsprojekt i Rudersdal Kommune.

 

Læsegrupper der modvirker ensomhed

Formålet er at lave læsegrupper på tværs af kommunens tilbud for ældre medborgere og på den måde bidrage til at modvirke ensomhed. Vi ved fra lignende projekter, at vores læsegrupper kan netop det.

I læsegruppen bliver der skabt rum for meningsfulde samtaler mellem mennesker, som knytter an til det levede liv og hvor tanker, erfaringer og følelser kan deles.

 

En tværgående indsats

I Rudersdal kommer vi til at uddanne ti frivillige til at være læseguider for grupperne og ti medarbejdere fra de tilbud, hvor læsegrupperne skal finde sted. Det drejer sig om biblioteker, aktivitetscentre og plejecentre, og vi når dermed en bred gruppe af ældre, som befinder sig i forskellige livssituationer med varierende plejebehov.

Projektet er drevet af Læseforeningen i samarbejde med projektansvarlige i kommunen og finansieret af midler fra kommunen, bibliotekerne og kirkerne i Rudersdal. Læseforeningen uddanner, opstarter og kvalitetssikrer læsegrupperne gennem hele forløbet.

Vi glæder os til at komme i gang!

Læs mere om projektet her.