Ny forskning om læsegrupper ser dagens lys!

 Nære relationer vokser frem i læsegrupper for sårbare ældre

Sårbare ældre, bl.a. med demens og depression, får mulighed for at lære hinanden at kende gennem læsning i læsegrupper. Det viser ny forskning fra Ensomme Gamles Værn, der i samarbejde med Læseforeningen har startet læsegrupper for sårbare ældre og undersøgt gruppernes effekt.

Læseforeningen og Ensomme Gamles Værn er gået sammen om at etablere læsegrupper rundt i landet for ensomme ældre, ældre med demens og depression samt ældre flygtninge og indvandrere. Læsegrupperne involverer de ældre og skaber forudsætninger for nye fællesskaber. Det viser rapporten Det spirer og gror – læsegrupper for sårbare ældre af antropolog Jon Dag Rasmussen, der har fulgt de syv læsegrupper.

Vil du læse mere? Så kan du downloade rapporten fra EGV fondens hjemmeside, www.egv.dk - eller kontakte Læseforeningen!