Info-møde om det Velux-støttede projekt Guidet Fælleslæsning: Fra deltager til læseguide.

Aarhus Universitet og Læseforeningen inviterer til informationsmøde om det nye Velux finansierede projekt Guidet fælleslæsning: Fra deltager til læseguide. Empowerment program for udsatte unge.

Projektet opretter læsegrupper med metoden guidet fælleslæsning for psykisk sårbare og udsatte unge. Samtidig er Guidet fælleslæsning: Fra deltager til læseguide et tværfagligt forskningsprojekt, som undersøger, om og hvordan deltagelse i læsegrupper kan være med til at styrke sårbare unge.

Projektet løber fra foråret 2018 til efteråret 2020. Der vil til en start oprettes læsegrupper i København og Aarhus, men på sigt vil flere byer inddrages. Læsegrupperne bygger på metoden Guidet fælleslæsning, som kort fortalt er en oplevelses­or­ien­te­ret, gruppebaseret litterær aktivitet, som ikke kræver forberedelse eller forhåndskendskab til litteratur. Læsegruppen er ledet af en læseguide. På sigt vil man som deltager have mulighed for at uddanne sig til læseguide og lede en læsegruppe.

 

Hvad?

Vi inviterer foreninger, organisationer, kommuner og andre interessenter som har berøring med psykisk sårbare og udsatte unge til informations- og kick-off møde i februar.

Her kan I høre mere om muligheder for samarbejder, hvordan I kan henvise unge til en læsegruppe og hvornår og hvordan læsegrupperne kommer til at forløbe. I kan også høre mere om metoden Guidet Fælleslæsning. Der vil være oplæg fra forskningsteamet om forsknings­ak­ti­vi­tet­erne som er knyttet til projektet.

Kom og få stillet din nysgerrighed til et uforpligtende fyraftensmøde. Der vil være kaffe og kage.

 

Spørgsmål?

Spørgsmål til projektets praksisside kan rettes til socialfaglig konsulent i Læseforeningen Helene Forsberg

Mobil: 71799919, mail: helene@laeseforeningen.dk

Spørgsmål til forskningssiden kan rettes til forskningsleder Mette Steenberg

Mobil: 23240876, mail: mette@laeseforeningen.dk

Du kan læse mere om projektet og dets aktiviteter her

 

K sidder.jpg

Hvor og hvornår?

København: Vartov - Grundtvigstuen, Farvergade 27, 1463 København K

19. februar 15-17

 

Aarhus: Interacting Minds Centre, Jens Chr. Skous Vej 4, bygning 1485 lokale 542

22. februar, 15-17.

 

TILMELDING

Send mail med navn, forening eller organisation og om du deltager i København eller i Aarhus til rikke@laeseforeningen.dk