Læsegrupper for nye borgere i Aarhus

Vi har fået midler til et nyt projekt, som nu sættes i gang på hhv. Gellerup og Viby bibliotek Aarhus.

Vi skal danne to ugentlige læsegrupper på hhv. Viby og Gellerup biblioteker, samt muligheden for, at man som deltager kan blive uddannet læseguide. Målgruppen er nye borgere i Aarhus. 

På Gellerup bibliotek, Gudrunsvej 78, 8220 Brabrand torsdage kl. 16.00 - 17.30
Vi starter i uge 18 (d. 2/5) - uge 26 (d.27/6) og læser igen efter sommerferien.

På Viby bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby, tirsdage kl. 15.30 - 17.00
Vi starter i uge 18 (d. 30/4) - uge 26 (d.25/6) og læser igen efter sommerferien.

Hvad er guidet fælleslæsning:
Læsegruppen er åben for alle. Det kræver ingen forberedelse at være med, og man behøver ikke at vide noget om litteratur på forhånd. 
I læsegruppen findes der ikke rigtige og forkerte oplevelser af en tekst. Det vigtigste er, at du møder op med åbent sind - klar til at lytte og undre dig.
En læseguide, uddannet af Læseforeningen, kommer og læser højt af den tekst, hun eller han har medbragt, samtidig med at vi sidder med teksten i hænderne. På den måde bliver tempoet sænket lige nok til, at vi virkelig kan nærlæse teksten og opfatte ting, som vi måske ellers ikke havde bemærket.
Undervejs i læsningen bliver der holdt pauser. Pauserne er til for at reflektere over teksten. Det er i pauserne, at samtalen om teksten starter.
Denne metode kalder vi guidet fælleslæsning (GFL). GFL har den fordel, frem for traditionelle litteraturkredse, at metoden ikke kræver særlige forudsætninger eller forberedelse. Alle, der kan lytte til en historie, kan være med.

I første fase ledes læsegrupperne af en erfaren frivillig læseguide.
Erfaringer fra Læseforeningen viser, at deltagelse i fælleslæsning giver mennesker, der ikke allerede er aktivt deltagende i kulturlivet, hvad enten dette skyldes social isolation, psykisk sårbarhed, manglende formelle, herunder sproglige kompetencer, mod på at opsøge og tage aktivt del i kulturarrangementer, samt samfundsdeltagelse mere generelt.

I projektets anden fase trænes fire af gruppens deltagere som læseguider, så læsegrupperne kan fortsætte med ledelse af de nu uddannede deltagere.

Vi har fået trykt flyers til uddeling på begge bibliotek

Gellerup:
Vi har været på besøg og lavet prøvelæsninger på Viby og Gellerup bibliotek. Desværre kom der ingen deltagere her.
Vi har været på besøg hos VUC i Gellerup og læst for et hold på 8 kvinder med anden etnisk baggrund. Flere tilkendegav, at de kunne tænke sig at deltage. Vi har haft kontakt til Samtalecaféen i Gellerup, som gerne vil uddele flyers til deres deltagere.

Viby:
Vi har været på besøg i Nabohuset i Viby og læst for en gruppe kvinder med anden etnisk baggrund.
D. 6/5 besøger vi Kvindehuset og d. 13/5 besøger vi atter Nabohusets LærDansk hold

Vi glæder os til at se dig.

Viby biblo.jpeg