Vil du være læseguide i Odense?

Projektet

Læseforeningen søger nye, frivillige læseguider til projektet ”Forebyggende fællesskaber”, der har til hensigt at modvirke ensomhed blandt ældre i Odense Kommune. Hvis du har lyst til at læse og tale om skønlitteratur sammen med ældre – enten i én-til-én læsesessioner eller i en læsegruppe – så er dette måske noget for dig.

Læseguider til Odense_foto 2.jpg

Vi afholder infomøder for interesserede frivillige den 26/6 og 14/8 – begge dage kl. 16 i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C. Alle er velkomne!

Læseforeningen samarbejder med Odense Kommune om projektet, der går ud på at etablere og drive otte ugentlige én-til-én læsesessioner for at nå ældre i kommunen, som sjældent eller aldrig deltager i sociale aktiviteter uden for eget hjem. Desuden vil vi etablere en til to læsegrupper med fem til otte deltagere som et ekstra tilbud til de ældre. Til det søger vi nye læseguider til at lede sessionerne og grupperne.

 

Rollen som læseguide

Som frivillig læseguide står du for de ugentlige læsesessioner baseret på metoden guidet fælleslæsning. Du er ansvarlig for at vælge og matche egnet litteratur og gennem højtlæsning og pauser facilitere en samtale, der tager udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser af teksten og de tanker, følelser og erindringer, der opstår i forbindelse hermed. Derved knytter fælleslæsning an til det levede liv og skaber en både vedkommende, personlig og samtidig fælles læseoplevelse.

Du bliver klædt godt på til at varetage rollen på den læseguide-uddannelse, som Læseforeningen står for. Derudover bliver du løbende understøttet via vores frivilligprogram, hvori der indgår supervision, erfaringsudveksling og sparring.

 

Om Læseforeningen

Læseforeningen er en social, frivillig forening, der har læsegrupper over hele Danmark for bl.a. ældre, psykisk sårbare og socialt udsatte med det formål at styrke den enkeltes livskvalitet.

Vores arbejde er baseret på praksis og forskning i metoden guidet fælleslæsning. Metoden er inkluderende, idet den ikke kræver forberedelse eller særlige forudsætninger, men tager udgangspunkt i den fordybelse og indlevelse, der opstår i gruppen, når teksten læses højt og læseoplevelser deles. 

 

Ansøgning

Vi stiller ingen formelle krav om uddannelses- og jobbaggrund til vores kommende læseguider. Men det er afgørende, at du interesserer dig for litteratur, er god til at møde dine medmennesker med respekt og i øjenhøjde og har lyst til at prøve kræfter med at facilitere læsegrupper for ældre mennesker.

Er du interesseret i at blive læseguide, så send senest den 20/8 dit CV og en ansøgning, hvori du redegør for, hvorfor du gerne vil være læseguide og hvordan dine tidligere erfaringer kan bruges i den sammenhæng til lone@laeseforeningen.dk 

Du skal kunne deltage på læseguide-uddannelsen i Odense den 3/9, 10/9 og 17/9 2018 kl. 9-16. Læsegrupperne starter op ultimo september 2018, og du skal være indstillet på at være læseguide hos os i et år.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til frivilligkoordinator Lone Kramer på e-mail lone@laeseforeningen.dk eller tlf. 22732872.

Vi glæder os til at høre fra dig!