Bestyrelse

Læseforeningens generalforsamling 2016

Læseforeningen afholder generalforsamling lørdag den 28. maj kl. 13-15. Generalforsamlingen bliver afholdt i FO-byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C. Medlemskab

For at kunne deltage og være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man være medlem af Læseforeningen. Indmeldelse sker ved at indbetale medlemskontingent på Læseforeningens konto: Merkur Andelskasse, reg.nr. 8401, kontonr.: 01136862. Prisen for et årskontingent er 300 kr., dog 200 kr. for studerende, arbejdsløse og pensionister. Medlemskabet bliver ikke automatisk fornyet, så hvis du som tidligere medlem ikke har indbetalt kontingent i 2016 og ønsker at forblive medlem af foreningen, bedes du indbetale kontingent.

Vi gør opmærksom på at nye medlemmer kan få en bog i medlemsgave hvis de ønsker det. Se mere her: http://laeseforeningen.dk/?page_id=1370

Indkomne forslag

I henhold til Læseforeningens vedtægter (se http://laeseforeningen.dk/?page_id=1148) skal indkomne forslag til vedtægtsændringer være modtaget senest en uge før generalforsamlingen. Indkomne forslag kan sendes til laeseforeningen@gmail.com

Valg til bestyrelse

Enhver der er medlem af Læseforeningen, har mulighed for at stille op til foreningens bestyrelse. Læseforeningen er inde i en god udvikling både internt som organisation og eksternt i forbindelse med vores kerneområde Fælleslæsning for særlige målgrupper. Bestyrelsen har bl.a. fokus på forretnings- og økonomimodel, strategisk udvikling, strategisk kommunikation, særlige målgrupper, HR og lønforhold. Det vi mangler mest pt. er personer med interesse for og erfaring med økonomi og regnskab.

Transport til generalforsamling

Læseforeningen refunderer medlemmernes eventuelle udgifter til transport til generalforsamlingen (offentlig transport, kørsel i egen bil eller samkørsel – der refunderes dog kun svarende til billigste transportform). Husk kvitteringer.

Meld meget gerne tilbage hvis du kommer (senest onsdag d. 25. maj), så vi har en fornemmelse af hvor mange der dukker op.

Vi glæder os til at se så mange som muligt!

Med venlig hilsen

Læseforeningens bestyrelse

Generalforsamling 2014

Indkaldelse til Læseforeningens generalforsamling 2014

 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Vedtægtsændring: Antal bestyrelsesmedlemmer foreslås ændret fra 12 til nu 5 + 2 suppleanter. Dette er en ændring af vedtægternes § 3.

4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

5. 2014 i Læseforeningen

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Eventuelt

 

Kære medlemmer af Læseforeningen!

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Læseforeningen i hænde senest en uge før generalforsamlingen, dvs. senest søndag den 4. maj. Læseforeningens vedtægter pr. 5.5.2013 kan ses her.

Mange hilsner

Læseforeningens bestyrelse

 

Generalforsamlingen finder sted

Løves Bog- og Vincafé, Nørregade 32 8000 Århus C

Søndag den 11. maj 2014 kl. 14:00

Rekonstitueret bestyrelse - farvel til Mette som formand

På bestyrelsesmødet fredag d. 17. januar trak Mette Steenberg sig som formand for Læseforeningens bestyrelse. Mette var med til at starte Læseforeningen i 2010 og har lagt et enormt arbejde i at få opbygget en velfungerende forening og ikke mindst sprede læserevolutionens budskab. Stor tak for det herfra. Mette fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen indtil generalforsamlingen i maj. Ny konstitueret formand bliver vores tidligere næstformand Nanna Holm, som også var med til at starte foreningen i sin tid. Det betyder, at vi kan fortsætte arbejdet ufortrødent med en garvet formand i spidsen.

Ny konstitueret næstformand er Birgitte Diemer Sørensen, der i det seneste år har lagt et kæmpestort stykke arbejde i foreningen som medlem af bestyrelsen og som del af den daglige drift.

Juliane Wammen fortsætter som kasserer, og Michael Linde Larsen og Nina Toudal Jessen udtræder af bestyrelsen.