Samarbejde

Læseforeningen er finalist til Årets Fællesskabspris

IMG_0003.jpg

Vi er glade og stolte over at kunne meddele at Læseforeningen er blandt de seks foreninger der har modtaget flest stemmer til Årets Fællesskabspris 2017 som uddeles af Københavns Kommune.

Læseforeningen er nomineret for sit arbejde med at lave fælleslæsning for ensomme ældre i Københavns kommune. På nuværende tidspunkt driver vi 17 ugentlige læsegrupper i dette regi, og grundet projektets succes fortsættes og udvides samarbejdet i løbet af 2017.

Læs mere om projektet her.

Læsegrupperne ledes af frivillige læseguider som med entusiasme og læseglæde medvirker til at skabe et meningsfuldt fællesskab med litteraturen som omdrejningspunkt.

Tak til alle der har stemt på os, og ikke mindst tak til de læseguider og læsegruppedeltagere der er med til at gøre læsegrupperne til gode, trygge og spændende steder.

Prisuddeling

Vinderen af Årets Fællesskabspris afsløres ved en prisuddeling i festsalen på Københavns Rådhus fredag den 29. september kl. 13-15. Prisuddelingen er åben for alle og byder på præsentation af de nominerede, underholdning med Per Vers samt bobler og pandekager.

København: Læsegrupper for ensomme ældre

Research_Masthead.jpg

Læseforeningen og Københavns Kommune samarbejder om at etablere og drive læsegrupper for ensomme ældre i Københavns kommune. Læsegrupperne er tænkt som en meningsfuld, social aktivitet de ældre kan deltage i for at mødes med andre omkring læsningen og litteraturen. I læsegrupperne læser vi efter konceptet fælleslæsning. Det vil sige at vi læser skønlitteratur (noveller og digte), at vi læser teksterne højt, og at deltagerne som udgangspunkt ikke har læst teksterne på forhånd. Undervejs i læsningen holder vi pauser og taler om det læste, og i disse pauser er der plads til refleksion og samtale om det vi læser. Samtalerne om teksterne, og det at de bliver læst højt, skaber et meningsfuldt nærvær og indhold i grupperne. Og samtidig er det at læse litteratur i sig selv en kilde til glæde, inspiration og eftertænksomhed. Vi er i fuld gang med at uddanne frivillige til at indgå i projektet som læseguides i læsegrupper for ensomme ældre i København. De frivillige bliver uddannet i metoden guidet fælleslæsning og lærer om højtlæsning, tekstvalg, spørgeteknikker, tekstmatching og meget mere, samt fordyber sig i nærlæsning og litteraturen.

Kontakt Helene Forsberg på helene@laeseforeningen.dk eller 22 27 67 08

Nyt samarbejde med Region Midt

thereaderorg.jpg

Vi er glade for at annoncere at vi netop er indgået i et samarbejde med Region Midtjylland om at implementere fælleslæsning hos psykisk sårbare og dokumentere effekten heraf. Læs hele pressemeddelelsen her.

Uddrag fra pressemeddelelsen

Psykiske lidelser udgør den største sygdomsbyrde i samfundet. De er skyld i hver anden langtidssygemelding og hver anden førtidspensionering og ligger dermed langt foran både kræft og kredsløbssygdomme.

Ud over store menneskelige omkostninger anslår Det Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at stress, angst, depression og andre mentale helbredsproblemer hvert år koster det danske samfund 55 milliarder kroner.

Færre tilbagefald

Det er blandt andet på baggrund af disse tal, at Regionsrådet for Region Midtjylland på sit møde onsdag besluttede at investere foreløbig 400.000 kroner i projektet "Tid til læsning". Projektet skal undersøge, om der er helbredsmæssige gevinster at hente i kunst- og kulturverdenen. Det skal ske ved at invitere grupper af psykisk sårbare borgere sammen til guidet fælleslæsning. De skal mødes et par timer om ugen og læse og drøfte klassisk skønlitteratur. Håbet er, at samværet, fordybelsen og samtalerne kan bidrage til, at deltagerne får gode oplevelser, bliver hurtigere raske og føler sig mere robuste. Og resultaterne skal kunne måles – eksempelvis i form af færre tilbagefald og genindlæggelser.

Den kulturelle ballast

Regionsrådsformand Bent Hansen er spændt på at følge projektet:

”Jeg tror på, at vi som samfund skal blive bedre til at betragte mennesket i dets helhed. Man har fokuseret meget på at få folk til at stoppe med at ryge, at dyrke motion og at spise sundt. Men måske det er på tide, at vi også lægger vægt på at styrke borgernes kulturelle ballast", siger Bent Hansen.

[...]

Finde styrke

[Læseforeningens formand] Mette Steenberg understreger, at der er tale om et kulturtilbud og ikke et behandlingstilbud. "Vi har netop fokus på noget andet end deltagernes psykiske problemer, men via nogle spændende, interessante og udfordrende oplevelser kan de finde deres indre styrke frem og måske undgå at blive syge igen", siger Mette Steenberg.