Læseforeningens kommunesamarbejder

Læseforeningen samarbejder med en række kommuner om at drive læsegrupper. For at nå ud til borgere med særlige behov er det afgørende, at vi er, hvor borgerne er. Derfor har vi læsegrupper på tilbud i kommunerne, fx på biblioteker, plejecentre, væresteder og herberger.

Hvert samarbejdsprojekt bliver tegnet ud fra den enkelte kommunes ønsker og behov, så vi med læsegrupperne kan medvirke til at inddrage specifikke målgrupper og kvalificere kommunernes indsats. Det har vi gode erfaringer med, og vi ser frem til at skabe endnu flere stærke, læsende fællesskaber inden for rammerne af kommunernes tilbud.

Klik her for at se vores nye informationsmateriale om kommunesamarbejder.