Læseforeningen deltager i "Læsningens Former – et seminar om litteratur og dets læsere"

Aarhus Litteraturcenter afholder et heldagsseminar under overskriften Læsningens Former, lørdag 16. marts kl. 11.00-17.00 på Teater Katapult.

Det bliver en dag fyldt med oplæsninger, debat, skæve vinkler og fælleslæsning.

Du vil kunne høre Bjørn Rasmussen, Caroline Albertine Minor (begge tidligere nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris) samt Iben Mondrup, læse op af deres seneste udgivelser.

Der vil være oplæg ved Jeppe Krogsgaard Christensen, forfatter og anmelder ved Kristeligt Dagblad,samt Martin Bastkjær, der har skrevet essaysamling om – og med – litteraturkritik: "De andres geometri"
Der vil undervejs være en guidetlive-fælleslæsning for alle seminarets deltagere ved leder af Læseforeningen, Mette Steenberg.

Dagen afsluttes med en paneldebat, hvor også publikum vil blive inviteret med til en samtale om, hvad litteraturen kan og skal, og om der findes læsninger, der er mere rigtige end andre.

Vi håber med seminaret at få en samtale i gang om de mange forskellige oplevelser, litteraturen kan bidrage til, kunstnerisk, litteraturfagligt og mellemmenneskeligt.
For hvad kan litteraturen bruges til - og skal den nødvendigvis tjene et formål, være "nyttig?"
Hvem definerer, hvad litterær kvalitet er – og giver det mening at tale om én kvalitet, eller er det mere relevant at tale om forskellige litterære kvaliteter?

Vi håber meget, at mange har lyst til at deltage og give deres bidrag til diskussionen.

Entre: 20 kr. inkl. litterær goodiebag.

Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond, Aarhus kommunes initiativpulje og FO Aarhus

Læs mere: http://www.litteraturen.nu/begivenhed/laesningens-former-et-seminar-om-litteratur-og-dets-laesere/

000.jpg