Konference om kultur og sundhedsfremme

Torsdag den 21. september 2017 afholdes Danmarks første konference om kultur og sundhedsfremme med både nationale og internationale forskningsoplæg og workshops om temaet. På konferencen vil Læseforeningens formand Mette Steenberg lede en workshop om guidet fælleslæsning.

 

Opmærksomhed på kultur og sundhed

Stadig mere international forskning viser, at en målrettet anvendelse af kunst- og kulturaktiviteter i et sundhedsfremmende regi kan bidrage til forbedring af både den mentale og den fysiske sundhed hos patienter og borgere.

I Danmark er der en stigende interesse for området – senest i form af Sundhedsstyrelsens treårige projekt ”Kultur på recept”. Her undersøges det, hvilken sundhedsfremmende effekt musik, litteratur, billedkunst og kunstneriske oplevelser i bred forstand har på langtidssygemeldte borgere med depression, stress, angst og visse somatiske lidelser.

Konferencen indledes med tre keynote speakers, der bl.a. berører, hvilken rolle kunst og kultur kan spille i løsningen af fremtidens sundhedsudfordringer. Eftermiddagens program består af fire inspirationsoplæg fra praksis og forskning, hvor der fx stilles skarpt på det tværfaglige samarbejde inden for kultur og sundhedsfremme. Herefter afholdes der to runder med workshops, som eksemplificerer, hvordan kunst- og kulturoplevelser konkret kan se ud i et sundhedsfremmende perspektiv.

 

Ind i litteraturen 

På workshoppen ”Ind i litteraturen” vil Mette Steenberg som professionel læseguide føre deltagerne ind i litteraturens univers ved brug af metoden guidet fælleslæsning. Metoden indebærer, at læseguiden har udvalgt et stykke skønlitteratur og gennem højtlæsning og faciliteret refleksion skaber opmærksomhed og fordybelse i teksten samt interaktion mellem deltagernes tekstoplevelser.

Metoden guidet fælleslæsning er udviklet af den engelske, prisvindende organisation The Reader Organisation, og har gennem en række studier vist sig at styrke den enkeltes mentale sundhed.  

 

Praktisk info

Tid: Konferencen finder sted torsdag den 21. september 2017 kl. 9.00 – 17.30. Konferenceprogrammet slutter kl. 16.30, og der holdes en netværksreception kl. 16.30 – 17.30.

Sted: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K

Læs mere og tilmeld dig her

Kultur og sundhedsfremme.jpg