Læseforeningen søger praktikanter til Aarhus

Vil du være med til at skabe litterær empowerment for psykisk sårbare unge? Så er en praktik som litteratur- eller socialfaglig praktikant i Læseforeningen måske noget for dig. Vi søger to praktikanter til efteråret til udvikling af vores læsegruppeindsats for unge psykisk sårbare i Aarhus og omegn.

Læseforeningen er en almennyttig forening, der arbejder i krydsfeltet mellem litteratur, mental sundhedsfremme og social intervention. Formålet med vores arbejde er at bringe litteraturen ud, hvor den gør gavn, og skabe stærke læsende fællesskaber for mennesker i alle livssituationer, på tværs af sociale lag. Vi har særligt fokus på at skabe øget livskvalitet og bedre mental sundhed for mennesker i social udsathed gennem etablering af stærke læsende fællesskaber.

Vores strategiske fokusområde i disse år er at finde bæredygtige modeller for finansiering og at videreudvikle vores indsatser med læsegrupper som en social frivilligbåren indsats på tværs af landet for en bred vifte af målgrupper -  blandt andre ensomme ældre, socialt udsatte voksne og unge samt psykisk sårbare. Størstedelen af vores læsegrupper finder sted på aktivitetscentre, plejehjem, biblioteker, væresteder og NGO’er, og samtlige læsegrupper er baseret på metoden Guidet fælleslæsning. Vi arbejder desuden med metodeudvikling og forsker i effekterne af Guidet fælleslæsning for specifikke udsatte målgrupper. Et led i dette er udvikling og implementering af en model for empowerment for psykisk sårbare unge indenfor rammen af det humanvidenskabelige forskningsprojekt; Fra deltager til læseguide, støttet af midler fra Velux fonden.

Vi søger nu to ambitiøse praktikanter med interesse for litterær social intervention og empowerment, der har lysten, viljen og evnerne til at gøre en forskel for psykisk sårbare unge ved at bidrage til hhv. den litterære og socialfaglige dimension af arbejdet med litterær empowerment.

Som socialfaglig praktikant skal du have kompetencer indenfor kommunikation og relationsarbejde. Du får til opgave at bidrage til videreudvikling af empowermentindsatsen for psykisk sårbare unge. I samarbejde med den Socialfaglige udviklingsleder skal der implementeres en række læsegrupper for målgruppen i forskellige sektorer med psykisk sårbare unge som læseguider som et fastforankret, kontinuerligt tilbud i Aarhus og omegn. Endvidere skal der udvikles netværk på tværs af de unge, som indgår i projektet, til at understøtte psykisk sårbare unge i rollen som læseguider

Som litteraturfaglig praktikant vil du blive del af empowermentprojektet for unge psykisk sårbare. Du vil arbejde sammen med både praksis og forskningsleder i projektet med henblik på at gøre en tekstbank tilgængelig for læseguiderne. Dette arbejde indebærer blandt andet etablering af et site/blog, hvor anbefalinger af tekster kan deles læseguiderne imellem, men også indsamling af tekster mhp. udgivelse af antologi. 

Udover din personlige interesse for litteratur, forudsætter praktikken stærke kommunikationskompetencer, både praktiske i forbindelse med opbygning af site og redaktionsmæssige i forbindelse med udgivelse af antologi.

Som såvel social- og litteraturfaglig praktikant vil du blive del af et stærkt hold i sekretariatet fordelt på kontorer i hhv. Aarhus og København samt en stor gruppe af frivillige læseguider på tværs af landet. Din arbejdsplads vil være i Aarhus, men rejser til København må forventes. Vi søger som udgangspunkt en praktikant cirka 25-30 timer ugentligt i perioden fra september 2019 til februar 2020. Arbejdstid kan tilpasses evt. sideløbende kurser eller studiejob. 

Ansøgning sendes til helene@laeseforeningen.dk.

Vi håber at høre fra dig!

 

 

 

 

99C00243-C296-4C5F-86CC-9902385E0E73.JPG