Læsegrupper som kulturmøder

“ Vi har i Danmark en lang tradition for at mødes i meningsfulde fællesskaber pa tværs af samfundslag i foreningslivet, og vi ved, at lokalt, frivilligt engagement er med til at styrke tillid mellem mennesker og demokratiet. Det er denne foreningstanke, vi arbejder for at videreføre i Læseforeningen “ fortæller Læseforeningens Mette Steenberg. Og derfor bliver vores læsegrupper også kulturmøder på tværs af samfundslag. Læs hele artiklen på Viborg Stifts Folkeblad hjemmeside: