1,8 mio i støtte fra Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler

Region Midtjyllands Kulturudviklingsmidler har netop bevilget 1,8 mio. kr til projekt ”Tid til Læsning”. Projektet er et samarbejde på tværs af kultur- og sundhedsområdet, hvor Læseforeningen sammen med Herning, Holstebro, Horsens, Viborg og Ikast-Brande kommuner vil etablere læsegrupper for psykisk sårbare med fokus på  forbedret livskvalitet.

Forestil dig, at uanset hvilken by, du kommer til, kan du altid finde en læsegruppe på det lokale bibliotek. En læsegruppe, hvor du kender metoden og véd, at alle kan bidrage til læseoplevelsen uanset uddannelse, baggrund eller øvrige interesser. Det er denne tryghed og tilgængelighed, der er sigtet med projekt ”Tid til Læsning”, som er etableret i et tæt samarbejde mellem kultur- og sundhedsområdet som et langsitet, bæredygtigt koncept rettet mod psykisk sårbare borgere medfx depression, stress, angst eller social isolation inde på livet. 

I 2017 gælder det de 5 modelkommuner Herning, Holstebro, Horsens, Viborg, Ikast-Brande, hvor læsegrupper baseret på guidet
fælleslæsning
 etableres på bibliotekerne i de fem deltagende kommuner med henvisningsret for de lokale sundhedscentre. Læsegrupperne i de forskellige kommuner skal drives af samme program under koordinering af særligt uddannede læseguides for at sikre ensartethed, kvalitet og kontinuitet.

Metoden guidet fælleslæsning udbredes i DK af den almennyttige, sociale forening Læseforeningen og er hentet fra engelske The Reader Organisation, der allerede er langt i formaliseringen af et lignende samarbejde indenfor ”Arts & Health” som et led i opbygningen af mental sundhed og forbedret livskvalitet.

Den netop bevilgede støtte fra Region Midt til udvikling og implementering af ”Tid til Læsning” som tilbud understreger behovet for at skabe nye løsninger for samfundet såvel som for de enkelte borgere, da psykisk sårbarhed er en stor belastning for alle implicerede parter.

”Tid til Læsning” er et kulturelt sundhedstilbud baseret på metoden guidet fælleslæsning, hvor der er fokus på at skabe gode læseoplevelser i små fællesskaber med plads til personlig indlevelse. ”Tid til læsning” handler om tid til fordybelse, til undren og til refleksion- med litteraturen som omdrejningspunkt. Erfaringsmæssigt har denne læseform positive følger, ifølgedaglig leder i Læseforeningen og projektleder i ”Tid til Læsning” Mette Steenberg: 

Der er et stort og uudnyttet potentiale i at inddrage litteraturen og den æstetiske, litterære oplevelse i arbejdet med mental sundhed

Projektet vil, i samarejde med Aarhus universitet, blive evalueret ifht. dets indvirken på deltagernes livskvalitet

Følg projektet på www.tidtillaesning.dk