Artikel om vores indsats for nye borgere i Aarhus

“Nye aarhusianere læser sammem” lyder overskriften i Aarhus Lokalavis.

Journalist Bente Tahmasbi Hansen har skrevet en artikel om vores læsegrupper i henholdsvis Viby og Gellerup. Læsegrupperne tager, ligesom alle vores andre læsegrupper landet over, udgangspunkt i litteraturen og vi ønsker med denne indsats at skabe rum for gode samtaler om litteraturen, medborgerskab, og en mulighed for uformel sprogtilegnelse. Du kan læse hele artiklen her.

Læsegruppe.jpg