"Empowerment i litteraturen"

Årets temamøde og generalforsamling

Dette års temamøde sætter fokus på vores Veluxstøttede empowermentprojekt for unge psykisk sårbare, der undersøger grundlaget for at skabe empowerment gennem en litteraturbaseret indsats med udgangspunkt i vores læsegrupper. Helene Forsberg fra Læseforeningen fortæller om tankerne bag projektet og sætter fokus på processen fra deltager til læseguide og de socialfaglige overvejelser omkring at anvende guidet fælleslæsning i en social intervention med henblik på empowerment. Samtidig belyses hvordan de unge oplever at være en del af projektet, og hvordan det påvirker deres livsverden ud over læsegruppen. Antropologisk Ph.D. på projektet Charlotte Christiansen fortæller om, hvordan litteraturen netop påvirker de unges hverdagsliv og skaber positiv forandring.

Til temamødet har vi inviteret en af de stærkeste indenfor feltet forfatter Sofie Kragh Müller, der står i spidsen for at udvikle og drive Forfatterskolen PS! for psykisk sårbare. Hun deltager sammen med en elev fra forfatterskolen PS til en samtale om litteratur som empowerment og oplæsning af egne tekster.

Program 11.00: Velkomst - kort om Læseforeningen og vores arbejde v. Mette Steenberg, leder af Læseforeningen

11.10: Læseforeningens empowermentindsats - fra forfatterskolen PS! til Velux v. Helene Forsberg

11.30: Veluxprojektet - hvordan litterær empowerment hjælper psykisk sårbare unge v. Charlotte Christiansen

11.55: Kort pause

12.10: Forfatterskolen PS - historie og erfaringer v. Sofie Kragh Müller

12.30: Oplæsning af tekster fra Forfatterskoleelev

12.45: Faciliteret samtale og spørgsmål fra salen v. Mette Steenberg

Sted: Aarhus, Godsbanen d. 28. April                                                                                                    

Program: Oplæg 11-13, frokost 13-14, Generalforsamling 14-16 
                                                                      

Underviser: Mette Steenberg, Helene Forsberg, Anna Liv Bolther, Charlotte Christiansen og Sofie Kragh Müller


Pris: Gratis for Læseforeningens medlemmer – 200,- for andre             

Tilmeldingsfrist d. 15. April på laeseforeningen@gmail.com

download.jpeg