Vil du modvirke social udsathed i København som læseguide for en læsegruppe?

Vi søger netop nu frivillige læseguider til vores nyopstartede projekt i København, hvor vi skal lave læsegrupper for borgere, som står uden for arbejdsmarkedet og er i risiko for social marginalisering.

 

Projektet

I Læseforeningen har vi gode erfaringer med at lave læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning for borgere i udsatte livssituationer som supplement til andre indsatser. I læsegruppen kombineres litterære oplevelser og socialt samvær, og på den måde bliver det et meningsfuldt fællesskab og en netværksskabende aktivitet, som har stort potentiale til at modvirke ensomhed og social isolation. Deltagelsen i læsegrupper kan styrke den enkeltes livskvalitet og øge motivationen for at deltage i andre typer af fællesskaber.

Inger 1.jpg

Læsegrupperne drives af Læseforeningen med facilitering af læseguider uddannet i metoden guidet fælleslæsning. Vi søger derfor nye, dygtige kandidater, som har lyst til at gøre en forskel for udsatte borgere gennem en frivillig indsats som læseguider. Måske er det noget for dig?

 

Rollen som læseguide

Som læseguide er du ansvarlig for at facilitere en læsegruppe. For at blive læseguide er det afgørende, at du interesserer dig for litteratur, møder mennesker med respekt og i øjenhøjde og har lyst til at prøve kræfter med at drive læsegrupper for mennesker i udsatte livssituationer. Vi stiller ingen specifikke krav om uddannelses- og jobbaggrund, men forventer at du i ansøgningen redegør for, hvordan dine erfaringer vil kunne bringes i spil i rollen som læseguide.

For at blive læseguide skal du gennemføre uddannelsen i metoden guidet fælleslæsning. Alle vores læsegrupper er baseret på denne metode, og på uddannelsen har vi fokus på anvendelsen af metoden i praksis.  Metoden indebærer bl.a., at læseguiden altid læser en skønlitterær tekst højt for gruppen, hvorefter man sammen taler om, hvilke refleksioner, følelser og erindringer, teksten vækker. Deltagerne skal ikke forberede sig eller have særlige forudsætninger for at kunne deltage.

Vi mener, at alle kan have glæde af god litteratur og arbejder for, at alle kan blive del af vores læsende fællesskaber. Det er derfor vigtigt, at du som læseguide kan skabe rum for en åben samtale omkring litteratur med inddragelse af deltagernes oplevelser, refleksioner og erfaringer. Alt dette bliver du klædt på til på kurset i guidet fælleslæsning.

Som udgangspunkt forpligter du dig til at have en læsegruppe ugentligt i et år. Du kan læse mere om, hvad rollen som læseguide indebærer, her.

 

Ansøgning

Hvis du er interesseret i at blive frivillig læseguide, skal du kunne deltage i uddannelsesforløbet over tre dage d. 6., 7. og 8. april 2018. Uddannelsen finder sted i København.

Send dit CV samt en motiveret ansøgning, hvori du redegør for, hvorfor du gerne vil være læseguide samt hvordan dine erfaringer kan inddrages i den sammenhæng, til helene@laeseforeningen.dk senest den 19. marts 2018. Vi afholder samtaler 21.-23. marts 2018.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektleder Helene Forsberg på helene@laeseforeningen.dk eller tlf. 71799919.