Seks nye læsegrupper i Aarhus Kommune

I samarbejde med Aarhus Kommune har Læseforeningen nu oprettet seks nye læsegrupper med henblik på at modvirke ensomhed ved at danne stærke, læsende fællesskaber.

 

Litteraturen bringes hen hvor de ældre er

Indsatsen er gjort mulig gennem §18-midler, bevilliget af Strategi og Udvikling, Sundhed og Omsorg i Aarhus kommune efter indstilling fra Frivilligrådet. Læsegrupperne varetages af frivillige læseguider uddannet ved Læseforeningen i metoden guidet fælleslæsning.

Vi er kommet så godt i gang, at de fire oprindelige grupper er blevet udvidet til seks. Vi læser på seks udvalgte pleje-, aktivitets-, rehabiliterings- og lokalcentre i Aarhus. På de fire ugentlige kontaktsteder foregår læsningen hver uge, og på de to kontaktsteder foregår læsning hver 14. dag.

Læseforeningens frivillige læseguider faciliterer læsegrupperne for deltagerne. På den måde lykkes det at bringe litteraturen hen, hvor de ældre er og invitere alle, der har lyst, ind i et meningsfuldt fællesskab.

 

En forankret frivilligindsats  

I hele projektperioden understøtter Læseforeningen de frivillige læseguider løbende og kvalitetssikrer indsatsen ved løbende sparring, ERFA-møder og supervision, hvor de frivillige mødes med henblik på erfaringsudveksling og løbende kvalificering i rollen som læseguide. Vi har allerede afholdt første ERFA-møde og supervisionsrunde med de frivillige.

Vi er blevet overordentligt positivt modtaget, både af personalegrupper og deltagere som udtrykker, at de oplever læsningen som en meningsfuld begivenhed i et nyt fællesskab.

Du kan læse mere om projektet her.

6 nye lg i aarhus.jpg