Læsegrupper for unge psykisk sårbare. Nu også i Roskilde og Vejle.

Er du mellem 18 og 35 år og har du psykisk sårbarhed inde på livet, så er vores læsegrupper måske noget for dig? Du behøver ikke at være belæst eller vant til at tale om litteratur - det vigtigste er, at du har lyst til at læse sammen med andre og dele de tanker, følelser og erfaringer, som litteraturen vækker. Alle er velkomne og det kræver ingen forberedelse.

I Læseforeningen arbejder vi for at skabe stærke læsende fællesskaber overalt i samfundet og for alle, som kan have glæde af at læse i fællesskab med andre. I den forbindelse gør vi en særlig indsats for at lave læsegrupper for unge psykisk sårbare – fordi det at mødes om litteratur kan være et helle i en hverdag med psykisk sårbarhed. I læsegrupperne mødes vi om meningsfulde samtaler i et trygt socialt rum med alt det, vi hver især er og kæmper med. Sammen udforsker vi litteraturen og deler tanker gennem højtlæsning og samtale. Det giver nye perspektiver på tilværelsen, nye bekendtskaber og styrker troen på egne evner og lysten til at være del af et læsende fællesskab.

Velux_opslag.png


Et fællesskab om litteratur

Vi mødes i læsegruppen en gang om ugen, hvor vi sammen læser skønlitteratur og taler om de tanker, følelser og refleksioner, teksterne vækker. Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med. Teksten bliver læst højt af en læseguide uddannet i metoden guidet fælleslæsning og man skal ikke have forberedt sig. Man kommer, som man er, og bidrager i det omfang, man kan og vil.


Fra Deltager TIL LÆSEGUIDE

Som del af projektet vil der i 2019 være mulighed for, at du kan blive uddannet til læseguide og sidenhen drive en læsegruppe med støtte fra Læseforeningen. Læsegrupperne er del af vores treårige projekt finansieret af midler fra VELUX-fonden med titlen Fra deltager til læseguide. Formålet med projektet er at skabe empowerment og styrke unge med psykiske sårbarheder gennem deltagelse i læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning - som deltager og evt. siden som læseguide.

På sigt er målet at udbrede og forankre læsegrupper som et tilbud for unge psykisk sårbare på tværs af Danmark med tidligere deltagere i rollen som læseguide. Der vil dog stadig være muligt for at være med som deltager. Uddannelsen til læseguide er et tilbud og ikke er et krav for at være med i læsegruppen.

 

FORSKNING

Ud over etablering og forankring af læsegrupper for unge psykisk sårbare er formålet samtidigt at blive klogere på, hvordan guidet fælleslæsning kan styrke livskvalitet og øge mental sundhed. Derfor indgår læsegrupperne i projektets forskningsdel.

Konkret betyder det, at en forsker af og til vil deltage i læsegruppen. Derudover vil læsegruppernes deltagere blive inviteret til at deltage i workshops, refleksionsmøder og evt. interviews i relation til forskningen. 

 

TIDER OG STEDER

  • I København mødes gruppen hver mandag kl. 16.00-17.30 i Læseforeningens lokaler på Eskildsgade 35, København V. Vi mødes første gang d. 29.4.19 og derfra 10 uger frem.

  • I Aarhus mødes læsegruppen hver mandag kl. 19-20.30 på Godsbanen, Vogn 1, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C . Første gang er d. 29.4.19 og derfra 10 uger frem.

  • I Roskilde mødes gruppen hver tirsdag kl. 15.00-16.30 i Headspace’s lokaler på Basgangen 5, Roskilde. Første gang er d. 5.3.19 og derfra 10 uger frem.  

  • I Vejle mødes gruppen på mandage kl. 14.30-16.00 i Foreningernes hus på Vissingsgade 31, Vejle. Første gang er d. 4.3.19 og derfra ti uger frem.

 

TILMELDING

Vi håber du har lyst til at være med. For tilmelding skal du bare udfylde nedenstående formular. Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

 

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte Helene fra Læseforeningen på helene@laeseforeningen.dk

Vi søger nye frivillige læseguider til at skabe stærke læsende fællesskaber i Region Midtjylland

Vil du være med til at fremme mental sundhed ved at lave læsegrupper i Region Midtjylland i byerne Randers, Holstebro, Viborg og Ikast-Brande. Så er dette måske noget for dig? Som læseguide bliver du medskaber af stærke læsende fællesskaber og del af et stærkt netværk af frivillige læseguider. Samtidig får du mulighed for at medudvikle projektet til hele Region Midtjylland.

ROLLEN SOM LÆSEGUIDE

Som læseguide i Læseforeningen bliver du uddannet i metoden guidet fælleslæsning og læseguide for en læsegruppe, som mødes ugentligt formiddage eller eftermiddage i en time til halvanden. For at blive læseguide er det afgørende, at du interesserer dig for litteratur, møder mennesker med respekt og i øjenhøjde og har lyst til at prøve kræfter med at facilitere læsegrupper for mennesker på tværs af samfundet i svære livssituationer. Vi stiller ingen specifikke krav om uddannelses- og jobbaggrund, men forventer at du i ansøgningen redegør for, hvordan dine erfaringer vil kunne bringes i spil i rollen som læseguide.

Vores læsegrupper foregår altid ud fra metoden guidet fælleslæsning, og denne metode lærer du at anvende i praksis på tredages-uddannelsen til læseguide. I læsegrupperne læser læseguiden en skønlitterær tekst og et digt højt, hvorefter man i gruppen taler om, hvilke refleksioner, følelser og erindringer teksten vækker. Deltagerne skal ikke forberede sig eller have særlige forudsætninger for at kunne deltage.

Som frivillig i Læseforeningen indgår du i foreningens læseguideprogram, der sikrer den fornødne understøttelse af dit frivillige arbejde, herunder ERFA-møder med andre læseguider, supervision og løbende individuel sparring.

ANSØGNING

Send en kort motiveret ansøgning til: zineth@laeseforeningen.dk senest d. 22. februar 2019. Hvis du er interesseret i at blive frivillig læseguide, skal du kunne deltage på læseguide-uddannelsen den 22 – 24 marts på Hald Hovedgård i Viborg.

2.jpeg

Læseforeningen og Spar Nord Fonden vil styrke fællesskabet gennem åbne læsegrupper

Læseforeningen og Spar Nord Fonden deler en vision om at skabe stærke, lokalt forankrede og interessebårne fællesskaber, der kan være til gavn og glæde for alle. Derfor støtter Spar Nord Fonden nu Læseforeningens arbejde med at etablere åbne læsegrupper, hvor mennesker mødes ugentligt på tværs af samfundslag i meningsfulde fællesskaber omkring litteraturen.

Ensomme, stressramte, psykisk sårbare unge, samt dig og mig, der elsker litteraturen. Læseforeningen, med hovedkontor i Aarhus, har siden 2010 oprettet læsegrupper og uddannet læseguider. Nu støtter Spar Nord Fonden Læseforeningens arbejde med 250.000 for at gøre det muligt at udbrede læsegrupperne bredt i Midt- og Vestjylland.

"I læsegrupperne mødes folk i et uforpligtende fællesskab, hvor læseguiden læser højt af fantastisk litteratur. Det foregår bl.a. på biblioteker, hvor grupperne fungerer som et nyt kulturtilbud for folk der gerne vil mødes om en fælles litteraturoplevelse, men uden nødvendigvis at skulle læse en masse selv derhjemme. I grupperne åbner vi litteraturen op sammen, taler om hvad historierne betyder for os og deler store litterære oplevelser i fællesskab." Siger Mette Steenberg, daglig leder i Læseforeningen.

Kulturmøder på tværs af samfundslag

Læseforeningens læsegrupper adskiller sig fra traditionelle læsekredse ved at have en uddannet læseguide ved roret, der udvælger litteraturen (både moderne og klassisk, samt fra nær og fjern), læser højt og skaber rum for samtale. Læsegrupperne kræver således hverken særlige forudsætninger eller forberedelse, men er helt igennem baseret på glæden ved litteraturen og lysten til at dele læseoplevelsen.

"Vi har i Danmark en lang tradition for at mødes i meningsfulde fællesskaber på tværs af samfundslag i foreningslivet, og vi ved, at lokalt, frivilligt engagement er med til at styrke tillid mellem mennesker og demokratiet. Det er denne foreningstanke, vi arbejder for at videreføre i Læseforeningen og det er denne vision, vi deler med Spar Nord Fonden." Siger Mette Steenberg.

Otte åbne læsegrupper i Midt- og Vestjylland

Fire af læsegrupperne oprettes i forlængelse af det tværregionale forskningsprojekt Tid til Læsning, der er støttet af Region Midtjylland og bygger på samarbejde mellem Læseforeningen, Viborg, Holstebro og Ikast-Brande biblioteker, samt Aarhus Universitet. Tid til Læsning er et projekt, der siden 2016 har oprettet og drivet visiterede læsegrupper for mennesker, der lider af depression, stress eller angst. Projektets resultater er dokumenteret af forskere fra Aarhus Universitet. 

Med støtte fra Spar Nord Fonden bliver det nu muligt for Læseforeningen at åbne dette tilbud til alle, der har interesse for at deltage i et litteraturfællesskab.

Der vil fra denne måned være åbne læsegrupper for alle interesserede på:

Holstebro Bibliotek, tirsdage fra d. 22.1 kl. 14.00-15.30 og onsdage fra d. 23.1 kl 10.30-12.00

Nr. Snede bibliotek, onsdage ulige uger kl. 10- 11.30 

Brande Bibliotek, fredage i lige uger kl. 10-11.30 

Viborg bibliotek, i ”Villaen” mandage fra d. 28/1 2019 kl. 16 - 17.30

I løbet af foråret startes yderligere fire åbne grupper op i fire nye midtjyske byer. Alle grupperne mødes ugentligt af 1,5 timers varighed til god litteratur, samt kaffe & the på kanden.

 

Yderligere information

Læs mere om Læseforeningens arbejde på laeseforeningen.dk

Læs mere og se videoer fra læsegrupper i projektet Tid til Læsning på tidtillaesning.dk

Kontakt: Daglig leder i Læseforeningen Mette Steenberg, t: 23240876, e: mette@laeseforeningen.dk

Spar-Nord-Fonden-Logo-preview.jpg

Åben læsegruppe i Viborg - et fællesskab om litteratur

Vil du læse noveller og digte sammen med andre?

Denne åbne læsegruppe er for alle, der har lyst til at få læst skønlitteratur højt af en frivillig læseguide og tale om de tanker og følelser, teksterne bringer frem. Læsegruppen starter mandag d. 28/1 2019  kl. 16 - 17.30 i "udvalgslokalet" i "Villaen ” på Viborg Bibliotek , Vesterbrogade 15. Læsegruppen er åben for alle i 10 uger fra uge 5 til uge 15

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage  - alle er velkomne. 
Læsegruppen organiseres af Læseforeningen, der har læsegrupper over hele Danmark.

Er det noget for dig, så tilmeld dig på zineth@laeseforeningen.dk
Læsegruppen startede d.28 januar, men er åben for alle.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du også velkommen til at skrive.


Wellness for hjernen d. 7/1 og 4/2 2019 kl. 19.00

På Holstebro Bibliotek er der mulighed for gratis at deltage to gange i en åben læsegruppe. Har du lyst til at læse god litteratur i fællesskab med andre, er en læsegruppe nok lige noget for dig.

Det kræver ingen forberedelse at være med, og du behøver ikke at vide noget om litteratur på forhånd. Det vigtigste er, at du møder op med åbent sind - klar til at lytte og undre dig.

Man behøver ikke at komme begge gange.

Eventuelle spørgsmål og tilmelding kan rettes til læseguidekoordinator i Læseforeningen zineth@laeseforeningen.dk eller www.holstebrobibliotek.dk.

Holstebro bibliotek3.jpg


Åben læsegruppe på Brande bibliotek- start d. 11/1 kl. 10.00

På biblioteket i Brande er der mulighed for gratis at deltage i guidede fælleslæsninger fra januar 2019. Har du lyst til at læse god litteratur i fællesskab med andre, er en læsegruppe nok lige noget for dig.


TID OG STED 

I det nye år foregår læsegruppen hver anden fredag, første gang d. 11. januar kl. 10.00-11.30 på Brande Bibliotek, Centerparken 2, 7330 Brande.


Vi glæder os til at se dig!

Eventuelle spørgsmål kan rettes til zineth@laeseforeningen.dk

Brande bibliotek.jpg


“Et fællesskab om litteratur” tirsdage kl. 14.00-15.30. Start d. 22/1-2019

Deltag i åben læsegruppe i Holstebro.

På Holstebro Bibliotek er der mulighed for gratis at deltage i en ugentlig læsegruppe. Har du lyst til at læse god litteratur i fællesskab med andre, er en læsegruppe nok lige noget for dig.

TID OG STED 

Holstebro Bibliotek, lokale 243 på 1. sal, Kirkestræde 13, 7500 Holstebro.

Eventuelle spørgsmål og tilmelding kan rettes til læseguidekoordinator i Læseforeningen zineth@laeseforeningen.dk. eller www.holstebrobibliotek.dk.

Holstebro bibliotek2.jpg