Skab tværgående møder gennem god litteratur

BLIV FRIVILLIG LÆSEGUIDE OG GØR EN KÆMPE FORSKEL FOR UDSATTE MENNESKER I KØBENHAVN.

Vi søger nye frivillige læseguider i København, der har lyst til at skabe generationsmøder gennem litteratur og mindske sociale og kulturelle skel. Det kan du være med til ved at blive frivillig læseguide i vores projekt for at modvirke ensomhed og social eksklusion blandt voksne og ældre i København. Læseforeningen arbejder for at fremme den skønlitterære læsning overalt i samfundet og for at inddrage enhver uanset baggrund i stærke, læsende fællesskaber.

Som frivillig læseguide bliver du uddannet i metoden guidet fælleslæsning og guide for en læsegruppe. Læsegrupperne mødes ugentligt og ledes altid af læseguider, der er uddannet i at udvælge litteratur og facilitere den fælles læseoplevelse. Med udgangspunkt i metoden læser læseguiden både prosa og lyrik højt, hvorefter man i gruppen taler om de tanker, følelser og erfaringer, teksterne vækker. vækker. Læsegruppen er på den måde et kreativt og litterært rum for samtaler omkring litteratur på tværs af aldersmæssige, sociale og kulturelle forskelle.

For at blive læseguide er det afgørende, at du interesserer dig for litteratur og at du møder mennesker med respekt og i øjenhøjde. Vi stiller ingen specifikke krav om uddannelses- og jobbaggrund, men forventer, at du i ansøgningen redegør for, hvordan dine erfaringer vil kunne bringes i spil i rollen som læseguide. Som frivillig i Læseforeningen starter du med at blive uddannet i metoden guidet fælleslæsning, hvorefter du understøttes af foreningens læseguideprogram, det vil sige at du modtager supervision og løbende individuel sparring og har mulighed for at deltage i vores ERFA-møder (Erfaringsudvekslingsmøder) sammen med andre læseguider.

ANSØGNING

Hvis du er interesseret, så send en kort motiveret ansøgning til: maria@laeseforeningen.dk senest d. 1. april 2019. For at blive læseguide skal du kunne deltage på uddannelsen som er fredag d. 3, lørdag d. 4 og søndag d. 5 maj. Eventuelle spørgsmål kan rettes til læseguidekoordinator Maria Grene Helsted på e-mail maria@laeseforeningen.dk eller tlf. 81113886

Vi glæder os til at høre fra dig!

IMG_2397.jpg

Vil du være med? Nye læsegrupper i Odense.

Læseforeningen og Odense Kommune starter to åbne læsegrupper i Odense, hvor du i fællesskab med andre kan få en spændende læseoplevelse.

HVAD ER EN LÆSEGRUPPE?

Læsegruppen er åben for alle. Det kræver ingen forberedelse at være med, og du behøver ikke at vide noget om litteratur på forhånd.

En læseguide, uddannet af Læseforeningen, læser højt af den tekst, hun eller han har medbragt, samtidig med at vi sidder med teksten i hænderne. På den måde bliver tempoet sænket lige nok til, at vi virkelig kan nærlæse teksten og opfange ting, som vi måske ellers ikke havde bemærket. Undervejs i læsningen bliver der holdt pauser. Pauserne er til for at reflektere over teksten. Det er i pauserne, at samtalen om teksten starter.

TID OG STED:

 • Korsløkkehaven Plejecenter, Fælleslokale på 1. sal (elevator),
  Korsløkkehaven 2-6, 5220 Odense SØ.
  Første læsning er mandag d. 19. marts 2019 kl. 10-11.30. Efterfølgende ligger læsningerne hver mandag i samme tidsrum.

 • Ældrecenter Filosofhaven, Filosofhaven 12, 5000 Odense C.
  Første læsning er onsdag d. 27. marts 2019 kl. 10-11.30. Efterfølgende ligger læsningerne hver onsdag i samme tidsrum.

  Der er ingen tilmelding, alle er velkomne!

  VIL DU VIDE MERE:

  Lone Kramer, Læseforeningens læseguidekoordinator på Fyn, mobil: 2273 2872

kommunelogo2014cmyk.jpg

Start ugen med ord og kaffe på Viborg bibliotek

Viborg billede.jpg


Vil du læse noveller og digte sammen med andre?

På Viborg bibliotek er der mulighed for gratis at deltage i en ugentlig læsegruppe. Har du lyst til at læse god litteratur i fællesskab med andre, er en læsegruppe nok lige noget for dig.

Denne læsegruppe er åben for alle, der har lyst til at få læst skønlitteratur højt af en frivillig læseguide og tale om de tanker og følelser, teksterne bringer frem. Det kræver ingen forberedelse at være med, og du behøver ikke at vide noget om litteratur på forhånd. Det vigtigste er, at du møder op med åbent sind - klar til at lytte og undre dig.

Læsegruppen startede mandag d. 28/1 2019 og foregår hver mandag i "Villaen ” på Viborg Bibliotek, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg kl. 16 - 17.30 i 10 uger fra uge 5 - uge 15.

Der er stadig ledige pladser og det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage - alle er velkomne.

Læsegruppen organiseres af Læseforeningen, der har læsegrupper over hele Danmark.
Er det noget for dig, så tilmeld dig på zineth@laeseforeningen.dk eller på www.viborgbib.dk

Hvis du har nogen spørgsmål, er du også velkommen til at skrive til os.
Læsegruppen er støttet af Spar Nord Fonden.

Læsegrupper for psykisk sårbare unge

Er du mellem 18 og 35 år og har du psykisk sårbarhed inde på livet, så er vores læsegrupper måske noget for dig? Du behøver ikke at være belæst eller vant til at tale om litteratur - det vigtigste er, at du har lyst til at læse sammen med andre og dele de tanker, følelser og erfaringer, som litteraturen vækker. Alle er velkomne og det kræver ingen forberedelse.

I Læseforeningen arbejder vi for at skabe stærke læsende fællesskaber overalt i samfundet og for alle, som kan have glæde af at læse i fællesskab med andre. I den forbindelse gør vi en særlig indsats for at lave læsegrupper for unge psykisk sårbare – fordi det at mødes om litteratur kan være et helle i en hverdag med psykisk sårbarhed. I læsegrupperne mødes vi om meningsfulde samtaler i et trygt socialt rum med alt det, vi hver især er og kæmper med. Sammen udforsker vi litteraturen og deler tanker gennem højtlæsning og samtale. Det giver nye perspektiver på tilværelsen, nye bekendtskaber og styrker troen på egne evner og lysten til at være del af et læsende fællesskab.

Velux_opslag.png


Et fællesskab om litteratur

Vi mødes i læsegruppen en gang om ugen, hvor vi sammen læser skønlitteratur og taler om de tanker, følelser og refleksioner, teksterne vækker. Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med. Teksten bliver læst højt af en læseguide uddannet i metoden guidet fælleslæsning og man skal ikke have forberedt sig. Man kommer, som man er, og bidrager i det omfang, man kan og vil.


Fra Deltager TIL LÆSEGUIDE

Som del af projektet vil der i 2019 være mulighed for, at du kan blive uddannet til læseguide og sidenhen drive en læsegruppe med støtte fra Læseforeningen. Læsegrupperne er del af vores treårige projekt finansieret af midler fra VELUX-fonden med titlen Fra deltager til læseguide. Formålet med projektet er at skabe empowerment og styrke unge med psykiske sårbarheder gennem deltagelse i læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning - som deltager og evt. siden som læseguide.

På sigt er målet at udbrede og forankre læsegrupper som et tilbud for unge psykisk sårbare på tværs af Danmark med tidligere deltagere i rollen som læseguide. Der vil dog stadig være muligt for at være med som deltager. Uddannelsen til læseguide er et tilbud og ikke er et krav for at være med i læsegruppen.

 

FORSKNING

Ud over etablering og forankring af læsegrupper for unge psykisk sårbare er formålet samtidigt at blive klogere på, hvordan guidet fælleslæsning kan styrke livskvalitet og øge mental sundhed. Derfor indgår læsegrupperne i projektets forskningsdel.

Konkret betyder det, at en forsker af og til vil deltage i læsegruppen. Derudover vil læsegruppernes deltagere blive inviteret til at deltage i workshops, refleksionsmøder og evt. interviews i relation til forskningen. 

 

TIDER OG STEDER

 • I København mødes gruppen hver mandag kl. 16.00-17.30 i Læseforeningens lokaler på Eskildsgade 35, København V. Vi mødes første gang d. 29.4.19 og derfra 10 uger frem.

 • I Aarhus mødes læsegruppen hver mandag kl. 19-20.30 på Godsbanen, Vogn 1, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C . Første gang er d. 29.4.19 og derfra 10 uger frem.

 • I Roskilde mødes gruppen hver tirsdag kl. 15.00-16.30 i Headspace’s lokaler på Basgangen 5, Roskilde. Første gang er d. 5.3.19 og derfra 10 uger frem.  

 • I Vejle mødes gruppen på mandage kl. 14.30-16.00 i Foreningernes hus på Vissingsgade 31, Vejle. Første gang er d. 4.3.19 og derfra ti uger frem.

 

TILMELDING

Vi håber du har lyst til at være med. For tilmelding skal du bare udfylde nedenstående formular. Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

Navn *
Navn

 

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte Helene fra Læseforeningen på helene@laeseforeningen.dk

Læseforeningen deltager i "Læsningens Former – et seminar om litteratur og dets læsere"

Aarhus Litteraturcenter afholder et heldagsseminar under overskriften Læsningens Former, lørdag 16. marts kl. 11.00-17.00 på Teater Katapult.

Det bliver en dag fyldt med oplæsninger, debat, skæve vinkler og fælleslæsning.

Du vil kunne høre Bjørn Rasmussen, Caroline Albertine Minor (begge tidligere nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris) samt Iben Mondrup, læse op af deres seneste udgivelser.

Der vil være oplæg ved Jeppe Krogsgaard Christensen, forfatter og anmelder ved Kristeligt Dagblad,samt Martin Bastkjær, der har skrevet essaysamling om – og med – litteraturkritik: "De andres geometri"
Der vil undervejs være en guidetlive-fælleslæsning for alle seminarets deltagere ved leder af Læseforeningen, Mette Steenberg.

Dagen afsluttes med en paneldebat, hvor også publikum vil blive inviteret med til en samtale om, hvad litteraturen kan og skal, og om der findes læsninger, der er mere rigtige end andre.

Vi håber med seminaret at få en samtale i gang om de mange forskellige oplevelser, litteraturen kan bidrage til, kunstnerisk, litteraturfagligt og mellemmenneskeligt.
For hvad kan litteraturen bruges til - og skal den nødvendigvis tjene et formål, være "nyttig?"
Hvem definerer, hvad litterær kvalitet er – og giver det mening at tale om én kvalitet, eller er det mere relevant at tale om forskellige litterære kvaliteter?

Vi håber meget, at mange har lyst til at deltage og give deres bidrag til diskussionen.

Entre: 20 kr. inkl. litterær goodiebag.

Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond, Aarhus kommunes initiativpulje og FO Aarhus

Læs mere: http://www.litteraturen.nu/begivenhed/laesningens-former-et-seminar-om-litteratur-og-dets-laesere/

000.jpg

Læseforeningen deltager i Vild Med Ords litteraturfestival d. 23. februar

Her kan du høre om foreningens arbejde og få mere at vide om, hvordan du bliver frivillig Læseguide.

Læseguidens arbejde er baseret på guidet fælleslæsning. Noget af det vigtigste i denne form for læsning er at skabe et åbent rum for oplevelse af og refleksion over litteraturen – og altid med fokus på litteraturen – og en bærende faktor i denne proces er læseguiden.

Læsegrupperne ledes af læseguider, der er uddannet i at facilitere deltagernes nysgerrige og undersøgende møder med litteraturen, hvor individuelle refleksioner over teksten fordrer den fælles oplevelse. En læseguide skal styre gruppen, uden at styre læsningen, så at sige: være tovholder, men lade rummet være åbent for alle slags tolkninger og refleksioner over litteraturen.

Se hele Vild Med Ords program her

Skærmbillede-2019-02-08-kl.-11.39.35-500x378.png

Vi søger nye frivillige læseguider til at læse med ældre i Odense

Vil du være med til at forebygge ensomhed ved at læse med ældre én-til-én eller i mindre grupper. Så er dette måske noget for dig? Som læseguide bliver du medskaber af stærke læsende fællesskaber og del af et stærkt netværk af frivillige læseguider.

ROLLEN SOM LÆSEGUIDE

Som læseguide i Læseforeningen bliver du uddannet i metoden guidet fælleslæsning og læseguide for en enkelt borger eller en læsegruppe, som mødes ugentligt formiddage eller eftermiddage i en time til halvanden. For at blive læseguide er det afgørende, at du interesserer dig for litteratur, møder mennesker med respekt og i øjenhøjde og har lyst til at prøve kræfter med at facilitere læsegrupper for mennesker på tværs af samfundet i svære livssituationer. Vi stiller ingen specifikke krav om uddannelses- og jobbaggrund, men forventer at du i ansøgningen redegør for, hvordan dine erfaringer vil kunne bringes i spil i rollen som læseguide.

Vores læsegrupper foregår altid ud fra metoden guidet fælleslæsning, og denne metode lærer du at anvende i praksis på tredages-uddannelsen til læseguide. I læsegrupperne læser læseguiden en skønlitterær tekst og et digt højt, hvorefter man i gruppen taler om, hvilke refleksioner, følelser og erindringer teksten vækker. Deltagerne skal ikke forberede sig eller have særlige forudsætninger for at kunne deltage.

Som frivillig i Læseforeningen indgår du i foreningens læseguideprogram, der sikrer den fornødne understøttelse af dit frivillige arbejde, herunder ERFA-møder med andre læseguider, supervision og løbende individuel sparring.

ANSØGNING

Send en kort motiveret ansøgning til: lone@laeseforeningen.dk senest d. 11. marts 2019 kl. 12. Hvis du er interesseret i at blive frivillig læseguide, skal du kunne deltage på læseguide-uddannelsen den 14 – 17 marts på Saxild Strand i Odder.

0 Odense.jpg

Læsegrupper som kulturmøder

“ Vi har i Danmark en lang tradition for at mødes i meningsfulde fællesskaber pa tværs af samfundslag i foreningslivet, og vi ved, at lokalt, frivilligt engagement er med til at styrke tillid mellem mennesker og demokratiet. Det er denne foreningstanke, vi arbejder for at videreføre i Læseforeningen “ fortæller Læseforeningens Mette Steenberg. Og derfor bliver vores læsegrupper også kulturmøder på tværs af samfundslag. Læs hele artiklen på Viborg Stifts Folkeblad hjemmeside: