Læseforeningens arbejde og vores læsegrupper er baseret på metoden guidet fælleslæsning. Det vigtigste her er at skabe et mødested for oplevelse af og refleksion over litteraturen - og den bærende faktor i denne proces er læseguiderne.

Læseforeningens læseguider er uddannet i at facilitere deltagernes møder med en tekst, hvor individuelle tanker og nysgerrighed fordrer en fælles oplevelse. En læseguide skal styre gruppen, uden "at styre gruppen", så at sige: være tovholder men lade rummet være åbent for alle slags tolkninger, følelser og refleksioner.

Vi uddanner løbende frivillige læseguider til specifikke projekter. Som frivillig læseguide er du tilknyttet vores samskabelsesprojekter målrettet særlige grupper (ensomme eller demente ældre, udsatte unge, psykisk sårbare, mennesker med misbrugsproblematikker m.fl.). I regi af disse projekter sørger Læseforeningen for den uddannelse, supervision og sparring du som læseguide har brug for. Du kan læse om vore understøttende Læseguideprogram her.

Du kan også blive uddannet læseguide hos Læseforeningen uden at være tilknyttet et projekt som frivillig. Uddannelsen finansieres i så fald af dig selv (eller måske din arbejdsplads). Læs mere under Uddannelse.

Hør Anne Maria Stagis fortælle om at være frivillig læseguide hos Læseforeningen.