OM læseguider

Læseguidens arbejde er baseret på guidet fælleslæsning. Noget af det vigtigste i denne form for læsning er at skabe et åbent rum for oplevelse af og refleksion over litteraturen - og altid med fokus på litteraturen - og en bærende faktor i denne proces er læseguiden.

Læsegrupperne ledes af læseguider, der er uddannet i at facilitere deltagernes nysgerrige og undersøgende møder med litteraturen, hvor individuelle refleksioner over teksten fordrer den fælles oplevelse. En læseguide skal styre gruppen, uden "at styre gruppen", så at sige: være en tovholder men lade rummet være åbent for alle slags tolkninger og refleksioner over litteraturen.

Vi uddanner løbende frivillige læseguider til specifikke projekter.

Som frivillig læseguide er du tilknyttet vores samskabelsesprojekter målrettet særlige grupper (ensomme eller demente ældre, udsatte unge, psykisk sårbare, mennesker med misbrugsproblematikker m.fl.). I regi af disse projekter sørger Læseforeningen for den uddannelse, supervision og sparring du som læseguide har brug for. Du kan se, hvilke projekter vi i øjeblikket har her.