Foreningen

Læseforening**en er en almennyttig forening, der arbejder i krydsfeltet mellem litteratur, mental sundhedsfremme og socialt udviklingsarbejde. Vores formål er at bringe litteraturen ud, hvor den gør gavn, og skabe stærke læsende fællesskaber for mennesker i alle livssituationer og på tværs af sociale lag.

Kernen i Læseforeningens arbejde er metoden Guidet fælleslæsning. Metoden er udviklet af The Reader, UK, og bragt til Danmark af leder og stifter Mette Steenberg, der på baggrund af egen forskning i GFL og i samarbejde med socialfaglig udviklingsleder Helene Forsberg og en hårdtarbejdende bestyrelse, har udviklet en landsdækkende frivilligbåren indsats med mere en 100 ugentlige læsegrupper indenfor en række indsatsområder.

Læsegrupperne drives af mere en 120 dedikerede frivillige læseguider. Uden læseguidernes engagement ville Læseforeningens indsats ikke være mulig. Vi har derfor gennem de sidste tre år haft fokus på at udvikle et læseguideprogram, der inkluderer uddannelse i metoden og løbende social- og litteraturfaglig understøttelse, herunder supervision og erfa-møder med henblik på at skabe et stærkt fagligt fællesskab omkring GFL.

 
F.jpg

Læseforeningens arbejde går bl.a. ud på både i praksis og forskningsmæssigt at undersøge, hvilken effekt deltagelse i læsegrupper har på deltagernes mentale velvære.