SAMARBEJDE MED DANSK FORFATTERFORENING OG KBH LÆSER

2017-

Læseforeningen samarbejder med litteraturfestivalen Kbh Læser og Dansk Forfatterforening, og er løbende medarrangør af forskellige events. Samarbejdet blev indledt i forbindelse med festivalen i februar-marts 2017, og formålet er at bringe litteraturen ud til så mange mennesker som muligt – også borgere, der ikke sædvanligvis læser.

 

Manifeste læsninger

Under Kbh Læser 2018 arrangerede Læseforeningen fire guidede fælleslæsninger, der alle kredsede om året tema: manifest. Der blev afholdt åbne læsegrupper i Kulturtårnet på Knippelsbro, i Domkirken og på Ørestad Bibliotek, hvor der førtes spændende samtaler i de utraditionelle rammer. 

 

Litteratur til alle

Som en del af litteraturfestivalen Kbh Læser 2017 tog Dansk Forfatterforening og Blixenprisen initiativ til fem læsearrangementer i København i samarbejde med Læseforeningen og Københavns Kommune. Her kunne alle interesserede komme med i åbne læsegrupper rundt omkring på byens biblioteker, hvor en læseguide fra Læseforeningen stod for at facilitere guidede fælleslæsninger.

Ligesom i Læseforeningens øvrige læsegrupper behøvede man i disse åbne læsegrupper hverken at være belæst eller vant til at tale om litteratur for at deltage. I tråd med festivalens målsætning bidrog læsegrupperne til at sprede læselysten og litteraturglæden til både de i forvejen storlæsende bogorme, og til dem som sjældent eller aldrig læser.

 

Tre forfattere og tre bydele

I august 2017 stod Læseforeningen igen for at facilitere guidet fælleslæsning. Denne gang til tre arrangementer, hvor Dansk Forfatterforening havde fået tre forfattere til at skrive om tre bydele i København. Til de gratis arrangementer kunne man både deltage i fælleslæsningen og møde forfatterne til en snak om deres tekster.

Det drejede sig om Victor Boy Lindholm, der havde skrevet om Sydhavnen, Trisse Gejl, der havde skrevet om Nørrebro samt Kenneth Bøgh Andersen, der havde skrevet om Valby. Arrangementerne var en del af projektet København Læser IKKE, som bygger på aktivering af nærdemokratiet, lokal borgerinddragelse og læsebegejstring. Her samarbejder Læseforeningen med Kbh Læser, de københavnske lokalbiblioteker, lokalaviser og Københavns Kommune.

Stig Nygaard, CC BY 3.0

Stig Nygaard, CC BY 3.0