STÆRKE LÆSENDE FÆLLESSKABER SOM INDGANG TIL BESKÆFTIGELSE

2018-2019

Med støtte fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune driver Læseforeningen dette projekt, der har til formål at bringe borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, nærmere et liv med beskæftigelse ved at facilitere læsegrupper for målgruppen, der kan modvirke social marginalisering og styrke borgernes livskvalitet.

 

Deltagelse i fællesskaber

Projektets sigte er at bringe borgere, som står uden for arbejdsmarkedet og kæmper med psykiske og/eller sociale problemer, nærmere et liv med beskæftigelse ved at modvirke social marginalisering og styrke borgernes livskvalitet. For at bringe borgere med udsatte-problematikker uden for arbejdsmarkedet nærmere et liv med beskæftigelse, er det nødvendigt at sætte ind med indsatser, som kan skabe øget livskvalitet på en række parametre. Målet med at etablere læsegrupper i dette projekt er

  1. at skabe øget tilknytning til sociale fællesskaber
  2. at styrke den enkeltes oplevelse af agens- og handlemulighed
  3. at styrke troen på egne evner

 

Læsegruppen er der hvor borgeren er

I læsegruppen kombineres litterære oplevelser og socialt samvær, og på den måde bliver det et meningsfuldt fællesskab og en netværksskabende aktivitet, som kan skabe bedre livskvalitet ved at modvirke ensomhed og social isolation. Endvidere kan deltagelse i læsegruppen skabe øget motivation for at deltage i andre typer af fællesskaber.

Med projektet ”Stærke, læsende fællesskaber som indgang til beskæftigelse” oprettes læsegrupper på tilbud i København, som borgerne allerede har en tilknytning til. På den måde sigter projektet mod at etablere stærke, læsende fællesskaber for udsatte borgere i København.

 

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om projektet, kan du kontakte projektleder Helene Forsberg på helene@laeseforeningen.dk

Paragraf18.jpg